Közlemények
Az MNT pályázatot hirdet demonstrátori ösztöndíjak odaítélésére
Betűméret:             
SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Közigazgatási Hivatala

A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án H/18/2011 iratszám alatt), valamint a Tanács elnökének a Pályázati felhívás közzétételéről szóló határozat (meghozva: 2011. július 19-én, MNT-000880/K/2011-J/19/1 irtaszám alatt) rendelkezései alapján a Magyar Nemzeti Tanács

PÁLYÁZATOT
hirdet demonstrátori ösztöndíjak odaítélésére

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Magyar Nemzeti Tanács H/18/2011 számú határozata alapján azok a személyek (demonstrátor-hallgatók) pályázhatnak az MNT 2011. évben odaítélendő demonstrátori ösztöndíjra, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
- aki legalább másodéves szakfőiskolai vagy akadémiai alap illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató,
- aki valamely állami alapítású hazai felsőoktatási intézményben, államilag támogatott hallgatói helyen folytatja felsőfokú tanulmányait,
- aki az előző tanévben legalább 8,00-as átlageredménnyel rendelkezik,
- aki magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait,
- aki az adott intézmény egy szakoktatójának ajánlásával rendelkezik,
- aki szándéknyilatkozatban vállalja, hogy ezen határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait illetve beilleszkedését.

A jelen pályázati felhívás 2011.augusztus 15-étől szeptember 30-áig áll nyitva a demonstrátori ösztöndíjakra pályázók részére.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA
Az ezen pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő demonstrátori ösztöndíjak száma legfeljebb: 70 .

A karonkénti megoszlás a következő:

Újvidéki Egyetem

Mezőgazdasági Kar – 5 fő
Bölcsészettudományi Kar
(ebből Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék min. 2 ösztöndíj) – 5 fő
Közgazdasági Kar, Szabadka
(ebből Európai Közgazdaság szakra min. 1, Pénzügy, bankvitel és biztosítás szakra min. 2 ösztöndíj) – 5 fő
Építőmérnöki Kar, Szabadka
(ebből Szerkezeti és Anyagmérnöki szakra min. 1 ösztöndíj) – 2 fő
Műszaki Kar – 6 fő
Természettudományi-Matematikai Kar
(ebből Alkalmazott Matematika szakra min.1, Kémia szakra min. 2 ösztöndíj) – 7 fő
Orvosi Kar
(ebből Általános Orvosi szakra min. 1 ösztöndíj) – 3 fő
Technológiai Kar – 2 fő
Jogi Kar – 1 fő
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
(ebből Óvóképző szakra min. 1, Tanító szakra min. 2 ösztöndíj) – 4 fő
Sport és Testnevelési Kar – 1 fő
Művészeti Akadémia – 2 fő
Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Kara, Nagybecskerek – 2 fő


Műszaki Szakfőiskola, Szabadka

Automatika és Energetika szakra min.2, Informatikus Mérnök szakra min. 2, Termotechnika és Ökológia szakra min. 1, Internet és Elektronikus Ügyvitel szakra min. 2, Elektronikus és Telekommunikáció szakra min. 1, Termékfejlesztés és Mechatronika szakra min. 2 ösztöndíj – 13 fő

Egészségügyi Főiskola, Belgrád – 1 fő

Műszaki Szakfőiskola, Újvidék – 1 fő

Óvóképző Szakfőiskola, Szabadka – 2 fő

*Egyéb – 8 fő
Összesen: 70 fő

*A Magyar Nemzeti Tanács odaítél még további 8 demonstrátori ösztöndíjat azokra a szakterületekre, amelyekre a második felvételi/jelentkezési körben további MNT ösztöndíjasok pályáznak, illetve azokra a szakterületekre, amelyeknél a beiratkozások befejeztével szükség mutatkozik.

A demonstrátori ösztöndíjak havi összege nettó 130 vagy 150 euró dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására a Közigazgatási Hivatallal megkötendő szerződésben kerül sor a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint. Az ösztöndíjat az MNT október hónaptól kezdődően 10 hónapon keresztül folyósítja.


III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyontatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet (D-1 melléklet) két erdeti példányban, a nyilatkozatot (D-2 melléklet), adatkezelési hozzájárulást (D-3 melléklet) és a szándéknyilatkozatot (D-4 melléklet) pedig egy eredeti példányban kell átadni zárt borítékban.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2011. augusztus 15-től vehető át a CMH Információs Irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács ( www.mnt.org.rs) honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak:
- a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
- az általános iskola vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás fénymásolata,
- igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy állami költségen tanul-e a hallgató és melyik évfolyamra íratkozott illetve annak hitelesített másolata,
- igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról illetve annak hitelesített másolata,
- szakoktatói ajánlás,
Szükség szerint:
- a magyar választói névjegyzéken való szereplésről szóló igazolás vagy a névjegyzékre való felvételről szóló határozat, illetve azok hitelesített másolatai,
Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH Információs Irodáiban díjmentesen elvégezhető.
A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázatok átadásának határideje: 2011. szeptember 30.


A pályázatokat a jelentkezők zárt borítékban adhatják át a CMH Információs Irodáiban:
SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24 000 Szabadka, Ptujska1.,
Tel.: 024/552-976, cmh.szabadka@gmail.com
ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24 400 Zenta,Táncsics Mihály 2.
Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org
ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25 000 Zombor, Venac Petra Bojovića13.
Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs
NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA,23 000 Nagybecskerek, Petefijeva1.
Tel.: 023/510-251,cmhzr@open.telekom.rs
TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21 235 Temerin, Narodnog fronta 130.
Tel.: 021/842-373, cmhtem@open.telekom.rs
ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21 000 Újvidék, Svetozara Miletića 4.
Tel.: 021/420-107,cmhujvidek@gmail.com

Postai továbbítással a pályázatok a következő címre küldhetők:
MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
24 000 Szabadka, Ago Mamužić u 11/II.

A pályázatokat a „ DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - ne nyisd fel” megjelöléssel, ellátva a pályázó nevével és címével kell beadni

IV. AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER
A határidőben beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án, H/18/2011 iratszám alatt) alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs.)
Az elért összpontszám alapján a demonstrátor-hallgatók a pontok nagyságrendje szerint kerülnek rangsorolásra (a kiosztható ösztöndíjak száma és az érintett intézménybe, illetve szakra államilag támogatott helyre felvételt nyert első évesek számának függvényében) és a rangsor alapján szereznek jogosultságot az ösztöndíjra.


V. ELBÍRÁLÁS
- A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt.
- A Közigazgatási Hivatal elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Magyar Nemzeti Tanács elnökénél, amennyiben a rangsor ellentétes a Magyar Nemzeti Tanács határozatával, illetve ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.
- A jogosultsági rangsorról meghozott döntésről a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.
- A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
- A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala illetve az elbírálási eljárással megbízott szakmai szervezet a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.
- A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Közigazgatási Hivatal nem küldi vissza.

VI. A DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSA
Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Közigazgatási Hivatallal szerződést kötnek, amely szerződés meghatározza a demonstrátori ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát, a jogosultsági feltételek megszűnését, a demonstrátori ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott, fent említett határozata rendelkezéseinek értelmében.
A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot a demonstrátori ösztöndíj folyósítására.

Dr. Korhecz Tamás
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Hagyományosan szünidei rajzversenyt hirdet a Szent István-nap és Újkenyér-ünnep szervezőbizottsága. Az idei témánk: Mi leszek, ha nagy leszek? Arra kérjük a nagyóvodás és általános iskolás korú gyermekeket, hogy rajzolják le, fessék meg nekünk, hogyan képzelik el magukat felnőttként, milyen foglalkozást,...
2022. JÚLIUS 13.
[ 10:41 ]
A szabadkai migránshelyzet kapcsán eddig két nyilatkozat született a kisebbségi kormánypárt részéről. Először Szabadka alpolgármestere Kern Imre rukkolt ki azzal, hogy mindez „a helyi önkormányzat hatáskörén kívül eső probléma” (Pannon RTV), majd Pásztor István a kisebbségi kormánypárt elnöke osztotta meg velünk...
2022. JÚLIUS 11.
[ 19:46 ]
Közleményt jutatott el szerkesztőségünkhöz a VMDK szabadkai szervezete a migránsokat szállító taxisok engedélyének felülvizsgálását szorgalmazva. Az alábbiakban olvasható a közlemény teljes szövege: "Az elejében még csak kisebb számban voltak hajlandók taxisok a migráns fuvarozásra, de kb. 2-3 évvel ezelőtt a...
2022. JÚLIUS 8.
[ 13:54 ]
Beolvasás folyamatban