Közlemények
EU-PED 2019: Kárpát-medencei Pedagógusnap az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem kilencedik alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei felsőoktatás magyar képviselői részvételével az EU-PED 2019 Pedagógusnapi Ünnepséget.

A rendezvény egyben tiszteletadás a magyar nyelvű felsőoktatásban részt vevő pedagógusoknak, másrészt a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának kifejezése. Az Egyetem 2011-ben új hagyományt indított azzal, hogy a pedagógusnapi ünnepségre meghívást kapnak az Intézmény saját oktatóin kívül a határon túli, Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatás vezetői, oktatói, kutatói. Az Óbudai Egyetem Intézményfejlesztési Tervében is kiemelt célkitűzésként jelölte meg a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás támogatását.

Pedagógusnap alkalmából elsőként Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket. Beszédében áttekintést nyújtott az alapításának 140 éves jubileumát ünneplő intézmény múltjáról. Kiemelte: „Intézményünk 140 éves története során a középpontban mindig is az oktatás, a pedagógiai munka állt, ez alapozta meg az itt végzett hallgatók szakmai felkészültségét, szakmaszeretetét és ez biztosította jogelődeink és intézményünk máig is betöltött szerepét a műszaki életben.”

Leköszönő rektorként értékelte az elmúlt három év sikereit, többek között az Óbudai Egyetem közelmúltban elért legnagyobb eredménynek azt tekintette, hogy a felvételi létszám 2015-től folyamatosan növekedett, 2018-ban elérte a 3581 főt. Nem sok műszaki felsőoktatási intézmény mondhatja ezt el magáról, köszönetét fejezte ki ezért a beiskolázási és oktatási tevékenységben munkálkodó valamennyi kollégának.

Tarlós István, Budapest főváros főpolgármestere ünnepi beszédében köszönetet mondott a pedagógusok, oktatók, mesterek munkájáért. Méltatta a pedagógusi hivatás nagyságát és sokrétűségét.

Hangsúlyozta: az egyetem oktatói, a múltban és a jelenben is kiváló munkát végeztek és végeznek az oktatás és kutatás területén. Hallgatóik nagy számban abszolválják az erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatközpontú minőségi alapképzés mellett a magas színvonalú, versenyképes mesterképzést is.

Kiemelte, hogy a szakmai munka és a közösségi élet nemzetek együttműködése révén már átlépte az országhatárokat. Az Óbudai Egyetem különösen nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyar nyelvű oktatás támogatására.

Felhívta a figyelmet, hogy az Óbudai Egyetem az észak-budai térség legnagyobb felsőoktatási intézménye, fejlesztése Budapest egyik kiemelt érdeke. Bejelentette, hogy a Főváros Önkormányzata és az Óbudai Egyetem vezetősége a közeljövőben együttműködési megállapodást köt. A Főváros minden eszközével igyekezni fog elősegíteni az Intézmény bővítését, a korábban széttagolt oktatási helyszínek egységesítését. Támogatja a törekvést, aminek eredményeképp belátható időn belül megvalósulhat egy 13 ezer hallgató oktatását és elhelyezését szolgáló, valódi, új egyetemi campus.

Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár beszédében kiemelte: „Az elmúlt tíz év, amely az egyetemmé válás óta eltelt, ékes bizonyítéka annak, hogy egy nagyon helyes döntés volt, amikor egyetemi rangot kapott az Óbudai Egyetem. Mára már az egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező és a műszaki képzés területén az egyik legkiválóbb és legtöbb hallgatót vonzó intézménnyé vált. Ahhoz, hogy a gazdaság növekedni tudjon, nagyon magas színvonalú oktatásra van szükség. Kiváló egyetemi képzés szükséges, hogy igazi innovációs ökoszisztéma központok legyenek az egyetemek.”

Utalt arra, hogy a XXI. század megváltozott sok tekintetben, többek között az ipar 4.0 és a digitalizáció olyan kihívások elé állítja a magyar oktatási rendszert, ami óriási feladatot ró mind a fenntartóra, mind pedig az intézményekre és az oktatókra, annak érdekében, hogy a hallgatók olyan piacképes diplomát kaphassanak, amivel nemcsak megállják a helyüket a munkaerőpiacon, hanem a nagyon gyorsan változó világban megtanulják azt a képességet, amitől folyamatosan fejlődni és tanulni tudnak, tehát a tanulás tudományát.

Aláhúzta, hogy ebben az Óbudai Egyetem eddig is kiemelkedő szerepet játszott. A képzésfejlesztés mellett egy jelentősebb infrastrukturális fejlesztés is el tud indulni annak érdekében, hogy az Egyetem a küldetését maradéktalanul teljesíteni tudja.

Helyettes Államtitkár Asszony köszönetét fejezte ki a Prof. Dr. Réger Mihály leköszönő rektornak az elmúlt három évben az Egyetemért végzett kiemelkedő munkájáért. Továbbá gratulált Földesi Gabriella kancellár februári kinevezéséhez és munkájához sok sikert kívánt.

Földesi Gabriella kancellár, az Egyetem működéséért felelős felsővezetőjeként beszédében megköszönte az oktatók értékes munkáját és biztosította őket, hogy mindent megtesz az oktatást segítő infrastruktúra fejlesztéséért, mely munkájukat segíti a jövőben is. Kancellárként elkötelezett a humánerőforrás tekintetében a meglévő kapacitások megfelelő kihasználásában és a munkaerő megtartásában.

A köszöntőket a habilitált és a Ph.D doktorok avatása követte, majd az egyetemi kitüntetések átadásával zárult az ünnepség.

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

IV. Vajdasági Civil piknik - illusztráció
2019. OKTÓBER 9.
[ 10:29 ]
Megjelent a Nemzetpolitikai Kutatóintézet Hungarian Journal of Minority Studies című angol nyelvű folyóiratának legújabb száma. Az MTA tudományos folyóiratlistáján is szereplő periodika tartalma egyrészt a kisebbségvédelem nemzetközi jogi kereteinek legfőbb kérdéseit járja körbe: ismerteti az Európai Nyelvi Karta és a...
2019. OKTÓBER 5.
[ 10:42 ]
A Prosperitati Alapítvány értesíti a közvéleményt, hogy a május 23-án meghirdetett VII. pályázati kör 8 pályázati kategóriájának elbírálása megtörtént az Igazgatóbizottság és az Irányító Testület által. A pályázati eredmények megtalálhatóak a Prosperitati Alapítvány honlapján...
2019. OKTÓBER 4.
[ 21:59 ]
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a hagyományos Diák Menedzsment Bajnokság és a Fogyasztóvédelmi Diákverseny mellett második alkalommal hirdeti meg a Vállalkozz okosan! diákversenyt az általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben. A verseny célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai...
2019. OKTÓBER 4.
[ 8:50 ]
Beolvasás folyamatban