Közlemények
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Szekeres László Alapítvány közreműködésével pályázatot hirdet

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) – a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) közreműködve –nyílt pályázatot hirdet

A pályázat célja:

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) által — a Szekeres László Alapítvány közreműködésével — nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

Támogatható tevékenységek:

 1. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása
 2. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások
 3. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások
 4. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások
 5. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások
 6. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása
 7. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása
 8. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, fenntartási költségeinek támogatása
 9. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

Különös tekintettel:

 • országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények és szervezetek infrastrukturális fejlesztése,
 • felújítási költségek támogatása,
 • megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása.

A pályázat megvalósulási paraméterei:

A teljes támogatási keretösszeg: 200.000.000,- Ft.

Az igényelhető támogatás mértéke: 300.000,- Ft – 3.000.000, - Ft közötti támogatási összeg.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos
beszámolási kötelezettséggel történik.

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósulási paraméterei:

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 27. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Elszámolási határidő: a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2021. január 30-ig.

A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról (http://bgazrt.hu/).

Az internetes pályázati rendszerben benyújtott pályázatból egy kinyomtatott eredeti, aláírt és lebélyegzett példányt, a Nyilatkozat eredeti példányát, valamint amennyiben a pályázó tevékenysége a magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média kiadására vonatkozik, akkor a pályázat tárgyát képező újság egy nyomtatott példányát postai küldeményként meg kell küldeni a

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY (regionális pályázat)

SRB-24000 Szabadka/Subotica,

Makszim Gorkij utca 6/A

címre,

vagy személyesen leadható munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a SZLA irodájában a Makszim Gorkij utca 6a. számú épületben.

Részletesebb tájékoztatás a SZLA telefonszámán: +381 24 554450

***

További pályázati felhívások

A magyar kultúráért és oktatásért központi pályázati kiírás 2020.

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 31. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Pályázati kiírás a Romániában élő magyar közösség támogatására 2020.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a BGA Pro Transilvania Kft. (S. R. L.) közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 30. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).

Pályázati kiírás a Szlovákiában élő magyar közösség támogatására 2020.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a BGA Felvidék Kft. (s.r.o.) közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 29. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).

Pályázati kiírás az Ukrajnában élő magyar közösség támogatására 2020.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 28. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj 2020.

A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.


Itt találja a felhívásokat:

https://bgazrt.hu/kulhoni-tamogatasok-2020/

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Hitismereti nap Szabadkán - illusztráció
2020. FEBRUÁR 7.
[ 11:58 ]
Gion Nándor Novellapályázat 2020 A Gion Nándor Emlékház novellapályázatot hirdet, amelynek célja a magyar irodalom és szellemiség gazdagítása, új művek írásának serkentése, a gioni irodalmi diskurzusok továbbéltetése. A díj eredetileg magyar nyelven írt pályamű szerzőjének ítélhető oda. A jeligével ellátott...
2020. FEBRUÁR 5.
[ 22:27 ]
Az állami földek árverezésére harmadik körben is sor kerül Magyarkanizsa községben. Ez alkalommal 565 licitegység kerül kalapács alá, ami 2112 hektár területnyi nagyságot jelent és főként Martonos és Horgos területén helyezkedik el. A percellák nagy részét 15 éves futamidőre adják bérbe az illetékesek. A...
2020. FEBRUÁR 5.
[ 14:03 ]
Az Európai Művészet és Kézművesség Napjaihoz csatlakozva 2020-ban hetedik alkalommal rendezik meg hazánkban a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák Országos Hétvégéjét. A szervezők április 1-ig várják a népi kézműves alkotóházak, nyitott műhelyek és műhelygalériák jelentkezését az április 5-13-ig...
2020. FEBRUÁR 5.
[ 13:31 ]
Beolvasás folyamatban