Közlemények
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Szekeres László Alapítvány közreműködésével pályázatot hirdet

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) – a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) közreműködve –nyílt pályázatot hirdet

A pályázat célja:

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) által — a Szekeres László Alapítvány közreműködésével — nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

Támogatható tevékenységek:

 1. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása
 2. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások
 3. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások
 4. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások
 5. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások
 6. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása
 7. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása
 8. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, fenntartási költségeinek támogatása
 9. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

Különös tekintettel:

 • országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények és szervezetek infrastrukturális fejlesztése,
 • felújítási költségek támogatása,
 • megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása.

A pályázat megvalósulási paraméterei:

A teljes támogatási keretösszeg: 200.000.000,- Ft.

Az igényelhető támogatás mértéke: 300.000,- Ft – 3.000.000, - Ft közötti támogatási összeg.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos
beszámolási kötelezettséggel történik.

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósulási paraméterei:

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 27. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Elszámolási határidő: a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2021. január 30-ig.

A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról (http://bgazrt.hu/).

Az internetes pályázati rendszerben benyújtott pályázatból egy kinyomtatott eredeti, aláírt és lebélyegzett példányt, a Nyilatkozat eredeti példányát, valamint amennyiben a pályázó tevékenysége a magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média kiadására vonatkozik, akkor a pályázat tárgyát képező újság egy nyomtatott példányát postai küldeményként meg kell küldeni a

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY (regionális pályázat)

SRB-24000 Szabadka/Subotica,

Makszim Gorkij utca 6/A

címre,

vagy személyesen leadható munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a SZLA irodájában a Makszim Gorkij utca 6a. számú épületben.

Részletesebb tájékoztatás a SZLA telefonszámán: +381 24 554450

***

További pályázati felhívások

A magyar kultúráért és oktatásért központi pályázati kiírás 2020.

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 31. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Pályázati kiírás a Romániában élő magyar közösség támogatására 2020.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a BGA Pro Transilvania Kft. (S. R. L.) közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 30. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).

Pályázati kiírás a Szlovákiában élő magyar közösség támogatására 2020.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a BGA Felvidék Kft. (s.r.o.) közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 29. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).

Pályázati kiírás az Ukrajnában élő magyar közösség támogatására 2020.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által — a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével — pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 28. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint).

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj 2020.

A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.


Itt találja a felhívásokat:

https://bgazrt.hu/kulhoni-tamogatasok-2020/

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A koronavírus okozta gondok kötik le mindennapjainkat. Nem is csoda, hiszen a közösségi viselkedésünk folyamatosan alakuló szabályainak betartása gyökeresen megváltoztatta az életünket. Sajnos, hosszú ideig tartó védekezésre kell berendezkednünk, megbarátkozva az ősrégi életmentő szabállyal: ha nem lehet ahogy akarom, úgy...
2020. ÁPRILIS 2.
[ 9:20 ]
Még akkor sincs, ha egyesek állandóan TÖR-TÉNEL-MI-nek mondják, írják, ha egyesek állandóan ezt hangoztatják, sulykolják, ha egyesek gépies ismétléssel állandóan ezt a mellébeszélést, hazugságot szeretnék elterjeszteni, az emberekkel elfogadtatni. Kik találták ki, kik is emlegetik, szajkózzák ‒ és nem véletlenül!...
2020. ÁPRILIS 2.
[ 8:55 ]
Mindannyian tudjuk milyen kihívások előtt állunk. Ilyenkor általában már a Vajdasági Piknikre szervezkedünk, de most más a helyzet. Látjuk, hogy sokan kerülnek bajba, nem csak az egészségügyi, hanem a gazdasági helyzet miatt is - írja az olvasóinkhoz is intézett levelében a Vajdasági Baráti Egyesület elnöke. Ezért...
2020. MÁRCIUS 31.
[ 15:02 ]
Beolvasás folyamatban