Közlemények
Megjelent a magyarkanizsai önkormányzat ösztöndíjpályázata

A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/14. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi

PÁLYÁZATOT

A 2020/2021. ÉVI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE

I. A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

2020/2021-ban az önkormányzat a magyarkanizsai községi költségvetés eszközeiből az alábbi hiányszakmák megszerzésére ítél oda hallgatói ösztöndíjakat:

Szakma

Ösztöndíjak száma

Okleveles pszihológus (magyar tannyelvű)

1

Okleveles jogász

1

Orvosdoktor

1

Okleveles építészmérnök -vízügyi szak

1

Okleveles pedagógus (magyar tannyelvű)

1

Okleveles németnyelv-tanár (magyar tannyelvű)

1

Okleveles fizikus-tanár (magyar tannyelvű)

1

Magyar tannyelvű tagozatokon szerbet környezetnyelvként oktató okleveles tanár

1

Informatikus

2

Hallgatói ösztöndíjra az pályázhat, aki:

  • a Szerb Köztársaság állampolgára,
  • lakóhelye a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van,
  • első ízben iratkozott alapképzés, illetve első fokú akadémiai végzettséget (Bachelor) adó akadémiai alapképzés vagy másodfokú okleveles akadémiai végzettséget (mesterfokozat) adó okleveles akadémiai képzés bármely évfolyamára,
  • a Szerb Köztársaság területén levő szákhelyű akkreditált egyetemi kar nappali tagozatos hallgatója.

II. A SZÜKSÉGES OKMÁNYOK

Pályázni a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésével lehet.

A jelöltnek a kitöltött jelentkezési formanyomtatványhoz az alábbi dokumentációt kell csatolnia:

– a személyi igazolvány másolatát,

  • a Magyarkanizsa község területén levő lakóhelyről a pályázat közzétételének napja után kiállított igazolást, amely bizonyítja, hogy a lakóhely legalább egy éve folyamatosan Magyarkanizsa község területén van,

– állampolgársági bizonyítványt,

– egyetemi beiratkozásról vagy következő évfolyamra való beiratkozásról kiállított hatósági bizonyítványt,

– az összes megelőző évfolyam során elért átlagosztályzatról kiállított hatósági bizonyítványt,

– alapképzés első évfolyamára iratkozó hallgatók esetén az összes középiskolai évfolyamon elért előmenetelről kiállított bizonyítványokat,

– szülői gondoskodást nélkülöző, illetve pénzbeli szociális segélyben részesülő hallgató esetén e körülményről az illetékes gyámhatósági szerv részéről kiállított hatósági bizonyítványt,

– munkanélküliségi igazolást,

– a háztartás tagjainak számáról két tanú által tett hitelesített nyilatkozatot és

– a nyílt pályázat kiírásának hónapját megelőző 3 hónap során a család által szerzett havi átlagbevétel összegéről kiállított hatósági bizonyítványt (munkaviszonyban levő családtagoktól munkáltató által kiadott bizonyítványt, nyugdíjasoktól mindkét nyugdíjszelvényt vagy a nyugdíjkifizetésről szóló banki jelentést, egyéb bevételek esetén pedig az illetékes köztársasági adóhatóság részéről kiállított hatósági bizonyítványt),

– dinár-bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

III. AZ ELJÁRÁS

A jelentkezési határídő letelte után a bizottság megállapítja a jelöltek rangsorjavaslatát, és azt közzéteszi a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.

A jelentkezők a rangsorjavaslatnak a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján való közzétételét követő 8 napon belül a rangsorjavaslat ellen kifogást emelni jogosultak.

A kifogást a bizottsághoz kell benyújtani, és indokolással kell ellátni, illetve megfelelő dokumentációt kell csatolni hozzá.

Meg nem indokolt, illetve megfelelő dokumentációval el nem látott kifogást a bizottság nem bírál el.

A bizottság a kifogások benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követő 7 napon belül elbírálja a kifogásokat, majd megállapítja a végleges jelöltrangsort, és azt közzéteszi a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján.

Az adott tanévre szóló hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről a polgármester a végleges jelöltrangsor alapján legkésőbb e pályázat közzétételét követő 60 napon belül hoz döntést.

IV. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

A pályázatra 2020. november 30-étől 2020. december 9-éig lehet jelentkezni.

A pályázatot közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján, a közigazgatási hivatal hirdetőtábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben.

Pályázati jelentkezés postai úton a Magyarkanizsa község, hallgatóiösztöndíj-bizottság, Főtér 1, 24420 Magyarkanizsa címre „HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA” megjelöléssel vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (Fő tér 1, Magyarkanizsa, 2. sz. iroda, 8. sz. ügyfélasztal) nyújtható be.

Hiányos és elkésett jelentkezés nem bírálható el.

Részletes fölvilágosítást a jelöltek a 024/ 875–166-os telefon 247-es mellékén kaphatnakés 208.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány Fejsztámer Róbert

Magyarkanizsa község polgármester

Polgármester

Szám: 67-284/2020-I

Kelt: 2020.11.27-én

Magyarkanizsa

Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ 2021. tavaszán is megszervezi a nagysikerű Mesélő Népkör - Népmese fesztivált. Ennek keretében meghirdetik a rajz- és meseíró-pályázatot óvodások és kisiskolások részére. Melyik a kedvenc népmeséd? Rajzold le! Egy vagy több mese illusztrálásával is nevezhetsz....
2021. JANUÁR 6.
[ 12:16 ]
Az elmúlt két napban tanúi lehettünk annak hogyan kezeli Vučić-Dačić-Pásztor kormánya az Európai Bizottság Szerbiáról szóló jelentését, olvasható a VMDK által ma kiadott közleményben. Napokon keresztül arról akartak meggyőzni bennünket - írják -, hogy az ország EU-csatlakozásának kezdete óta legrosszabb jelentés -...
2020. DECEMBER 30.
[ 11:13 ]
Hogy kinek a bűne a trianoni diktátum, azon vitázik a szaktudomány, de az biztos, hogy aki ma él, nem felelős az akkori döntésért. Ez fontos szempont, ha keressük a Kárpát-medencében oly igen hiányzó közös szót. Ugyanakkor az is biztos, hogy aki ma él, felelős a következő évekért, évtizedekért. Ha ezt elfogadva túl...
2020. DECEMBER 16.
[ 14:43 ]
Beolvasás folyamatban