Izbor iz sadržaja na srpskom
HRW: Izuzetno zabrinjavajuće stanje ljudskih prava u Mađarskoj

Human Rights Watch (HRW) smatra da je stanje ljudskih prava u Mađarskoj izuzetno zabrinjavajuće. U izveštaju HRW se napominje da Evropska unija zapravo ništa nije učinila u vezi s problematičnim zakonima i praksom u Mađarskoj otkad je Evropska komisija u martu 2014 donela mere za veću zaštitu vladavine prava u zemljama članicama - prenosi „Vajdaság Ma/Vajdašag ma“. Od EU se u izveštaju traži da odlučnije brani prava građana Mađarske, da pšokrene postupak za zaštitu pravne države i da slučaj Mađarske pokrene pred Evropskim savetom.

HRW smatra da je potrebno niz reformi da bi se mađaraski zakoni i praksa doveli u sklad sa međunarodnim i regionalniom obavezama te države. HRW traži da mađarska vlada prestane s ofanzivom protiv NVO, da vrati nadležnosti Ustavnom sudu, da osigura nezavisnost sudija, da medijsko regulatorno telo bude višepartijskog sastava i da se osigura njegova nezavisnost od vlade, da se povuče izmena Ustava koja omogućava kriminalizaciju beskućnika, da se primenjuje presuda Evropskog suda za ljudska prava o jednakosti crkava, da se omogući biračko pravo i za ljude s posebnim potrrebama, zatim konkretno delovanje u zaštiti romske manjine, da vlada s najvišeg nivoa osudi antiromske i antisemitske akcije i da se garantuje zaštita žrtava porodičnog nasilja.

HRW smatra da je mađarska vlada odlučna u namernom podrivanju ljudskih prava.

Integracija koja je u toku u regionu Istočne i Srednje Evrope nije samo mogućnost, nego nosi i odgovornost – smatra poljski hungarolog Maćej Šimanovski. Istraživač saradnje u regionu veli da kulturna pozadina potrebna za integraciju postoji, ali su potrebni i praktični koraci. Veliki je problem na primer, da mreža puteva koja spaja...
16.09.2019
[ 16:27 ]
Papa Franjo bi želeo da Srbija što pre pristupi Evropskoj uniji, jer se projekat ujedinjenja Evrope može završiti tek kada se integrišu i zemlje Zapadnog Balkana, izjavio je za Novosti visoki velikodostojnik Vatikana. Podsetio je i da je Vatikan i do sada imao uticaja na politiku Brisela, gde su i ranije pozdravljali inicijative poglavara...
15.09.2019
[ 19:50 ]
Predsednik mađarskog parlamenta Laslo Kever je u pozdravnom govoru na otvaranju školske godine na Univerzitetu „Janoš Šelje“ u Komarnu (Slovačka) izjavio da su narodi Srednje Evrope u stanju da obnove duhovnu samozaštitu Evrope i time ojačaju sposobnost evropske politike da se odbrani. Jedini mađarski univerzitet u Slovačkoj, koji...
14.09.2019
[ 18:35 ]
Beolvasás folyamatban