Izbor iz sadržaja na srpskom
„Krug Naplo“ u Novom Sadu: Liberalizam, političke aktuelnosti, slikarstvo

Grupa mađarskih intelektualaca iz Vojvodine pod nazivom „Krug Naplo“ (Napló Kör) je sinoć u Novosadskom pozorištu - Újvidéki Színház održala tribinu na čijem je početku Gabor Bodiš (Bódis Gábor) podsetio na godišnjice početka izlaženja lista „Napló“ (dnevnik), kao i smene nekadašnje redakcije lista „Új Symposion“ na čijem je čelu bio Janoš Siveri (Sziveri János) - izveštava „Vajdašag ma“.
Alpar Lošonc (Losoncz Alpár) je govorio o tom zašto je liberalizam prokužena reč u Vojvodini. On je naglasio da do sada nijedna manjionska stranka nije bila apsolutno liberalna, mada je bilo razdovlja u manjinskoj eri koje su imale nešto dodira s liberalizmom. Dodao je da je „Krug Naplo“ prva organizacija koja se deklarisala kao livberalna. Lošonc se osvrnu na to da se unutar mađarske manjine liberalno razmišljanje često etiketira kao nedovoljno nacionalno opredeljeno, iako je kontraargumenat za to liberalni nacionalizam. Liberalizam se bavi slobodom i puno je učinio radi toga da sloboda bude osnovni jezik modernizma – mada se i sloboda teško definiše i konstantno je treba promisliti, rekao je Lošonc.
Kao primere za prokuženost reči „liberalizam“ on je naveo to što u Vojvodini vlada opšte mišljenje da onaj ko govori o liberalizmu, jeste liberal, kao i to da je opšte mišljenje da je sve ono što je van Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) liberalno. Nijedno od ta dva tvrđenja nije tačno – rekao je između ostalog Lošonc.
Čaba Presburger (Pressburger Csaba) je pročitao saopštenje grupe „Druga javnost“ kojim je odgovoreno na saopštenje predsednika SVM, Ištvana Pastora (Pásztor István).
Oto Tolnai (Tolnai Ottó) je u svojoj redovnoj rubrici o likovnoj umetnosti govorio o istoriji slika.

Austrija je prirodni partner Mađarske i zemalja Višegradske saradnje (V4), saradnja između njih je moguća u više oblasti – izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban u Pragu, na samitu V4 i Austrije. Premijeri zemalja Višegradske saradnje (Češka, Poljska, Mađarska i Slovačka) su razgovarali sa austrijskim kancelarom, i posle toga...
16.01.2020
[ 15:37 ]
Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je Evropska unija „životno osiguranje Nemačke“. Angela Merkel je u intervjuu londonskom poslovnom dnevniku Financial Times rekla i da je istupanje Ujedinjenog Kraljevstva iz EU upozorenje uniji, a odgovarajući odgovor je da EU postane privlačna, inovativna, kreativna, mesto koje pogoduje...
16.01.2020
[ 10:15 ]
Javio se za svoj dobitak srećnik koji je dobio najveću sumu u istoriji mađarske lutrije – saopštilo je D.o.o. Igre na sreću (Szerencsejáték Zrt.). Prema saopštenju je jedan mađarski igrač 22. novembra prošle godine na izvlačenju Eurojackpota dobio bruto 30 miliona evra. Trebao je da se javi u roku od 90 dana, što je ovih dana i...
15.01.2020
[ 20:30 ]
Beolvasás folyamatban