Izbor iz sadržaja na srpskom
Nagrade za toleranciju Svjetlani Timotić, Saši Jankoviću i Karitasu

Dobitnici ovogodišnje Nagrade za toleranciju su Svjetlana Timotić, koja se bori za prava žena sa posebnim potrebama i njihovih porodica, zaštitnik građana Saša Janković i Karitas Subotičke biskupije.

Nagrađene je na svečanosti u ponedeljak pozdravio Edvin Plohl, predsednik SO Bačka Topola, rekavši da je Bačka Topola multikulturna i multuinacionalna sredina.

Šandor Egereši (Egeresi Sándor), predsednik Fondacije „Plavi Dunav” je citirao Ajnštajna: „Zakoni nisu dovoljni za obezbeđivanje slobodu misli”. Egereši je dodao da Vojvodina može da posluži kao dobar primer u pogledu rasne i rodne ravnopravnosti. ”Suživot nas obogaćuje i u kulturološkom i ljudskom smislu” – izjavio je Egereši. Naglasio je da uprkos onome što se dešava u svetu i Evropi treba činiti stvari koje jačaju značaj duha tolerancije. Noseći stub svake demokratije jeste tolerancija, ne kao prazna fraza, već kao deo realnog života – dodao je Egereši.

Saša Janković je naglasio da je tolerancija prihvatanje različitosti, ali da ima stvari koje su neprihvatljive, a prvenstveno nasilje – izveštava dopisnica „Vajdašag ma”.

Interni centar za praćenje raseljavanja sa sedištem u Ženevi IDMC je objavio podatak, prema kojem se u drugoj polovini godine obično dešava više ekstremnih vremenskih pojava, pa se broj raseljenih može triplirati i dostići čak 22 miliona. U izveštaju organizacije se spominje ciklon Fani, koji je pogodio Indiju i Bangladeš i primorao...
13.09.2019
[ 14:33 ]
Članice Višegradske četvorke (V4) odlučno podržavaju evropsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana – istaknuto je u saopštenju samita ove grupe zemalja održanog u Pragu. Premijeri V4 su ponovo potvrdili mišljenje da ujedinjenje Evrope nije potpuno bez ovih zemalja. Politika proširenja EU je sredstvo bez premca za osiguranje...
12.09.2019
[ 19:49 ]
U okviru 67. Književnog kampa u Kanjiži je predstavljen dokumentarni roman pravnika, pisca Tibora Varadija, koji je priču ispleo oko sudskih procesa vezanih za imanje Ečka. Prezentacija knjige je bila ujedno i čestitka profesoru za 80. rođendan, dobio je i prelazni ključ književnog kampa. Ečka u Banatu je do Trijanonskog mirovnog...
12.09.2019
[ 14:28 ]
Beolvasás folyamatban