Izbor iz sadržaja na srpskom
Subotica: O dvojezičnosti na Zimskom univerzitetu
Važno je da dete što ranije počne da uči drugi jezik – kaže stručnjak

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici je u saradnji sa Mađarskim nacionalnim savetom po četvrti put organizovao Zimski univerzitet. Od utorka do subote se održavaju 9 akreditovana seminara na tri lokacije: u Subotici, Kanjiži i Mužlji.

Pedagozi koji učestvuju na seminarima osim akreditovanih programa slušaju i plenarna predavanja poznatih stručnjaka, odnosno učestvuju u radionicama.

Na Učiteljskom fakultetu u Subotici je pre podne o dvojezičnosti i kognitivnom razvoju govorila psiholog, univerzitetski profesor dr Valerija Čepe, dopisni član Mađarske akademije nauka. Posle predavanja smo je zamolili za kratak intervju o tome, kada treba početi sa učenjem jezika okoline.

– Najbolje rešenje bi bilo ono o čemu sam govorila, iako je to sve teže ostvariti u praksi. Reč je konkretno o tome da kada deca dođu u zabavište, treba im obezbediti okruženje u kojem će koristiti oba jezika. Ako se u porodici i užem okruženju govori samo jedan jezik, onda će dete da raste u tom jeziku. Istovremeno vidimo da je za mozak u razvoju mnogo lakše odjednom naučiti dva jezika, nego kasnije učiti drugi jezik. Naime tako se dva jezika dugo razvijaju paralelno. Idealno rešenje bi bilo obezbediti dvojezičnu nastavu, iako znam da na mnogim mestima za to ne postoje uslovi. Kasnije će se već rešiti, koji će jezik biti dominantan.

– Ako se u porodici kod kuće govori mađarski, onda će taj jezik dominirati, nezavisno od toga što dete u školi uči oba jezika?

– Da, to će biti jezik broj jedan. U mađarskom imamo lep izraz za to: maternji jezik. Naravno može biti i očev jezik, iako takav izraz u mađarskom ne postoji.

– Kada bi bilo idealno početi sa učenjem trećeg jezika, u našem slučaju engleskog?

– U mnogim zemljama se vodi debata o tome. U Danskoj se engleski uči od prvog razreda. U Mađarskoj se još razmatra, da li da to bude treći ili četvrti razred. Važno je samo da bilo kada da počne, učenje engleskog jezika treba da prati obrazac prirodnog savladavanja jezika: kratki jezički obrti, pesme, igre. Dakle da upoznavanje sa engleskim jezikom, njegovim glasovima, strukturom, bude doživljaj. To se zove jezičko kupanje. Dakle kada se engleski počne učiti rano, u početku se uvek preporučuje jezičko kupanje.

– U Vojvodini vidimo da mađarski učenici koji žive u kompaktnom bloku ni za osam godina osnovne škole ne nauče srpski. Šta je tome razlog, gde grešimo?

– Može biti više razloga. Prvi može biti sam metod poučavanja, koji je isti kao u većini škola u Mađarskoj, tojest rečnik plus gramatika. To nije pravi metod učenja jezika, njime se nikada ne dolazi do pravog poznavanja jednog jezika. Istovremeno može postojati emotivni otpor prema datom jeziku. Kada sam ja išla u školu, u Mađarskoj je ruski bio obavezni jezik. To izaziva emotivni otpor već i zbog toga što je obaveza. Porodica istovremeno ni zbog političkog konteksta nije volela ruski jezik, tako da uprkos dugogodišnjem učenju, nikada ga nismo zaista naučili. Većina nas je učila ruski osam godina, ali na kraju nismo umeli ni čašu vode da tražimo na tom jeziku. Dakle jezik je jezik, ali se povremeno meša sa mnogo drugih faktora.

– U rasejanju je često ozbiljan problem za roditelje da li da dete upišu u mađarsko ili srpsko zabavište, školu.

– Ako je to mogući izbor, onda treba da odluči porodica. Kod malene dece obično kažem neka bude ono što je bliže. Dobro rešenje bi bilo da je nastava u školama dvojezična, dakle deca bi znanje stekla na oba jezika, na oba jezika bi naučila pisati i čitati. To bi bilo pravo rešenje. Jednom se svakako mora početi sa učenjem zvaničnog jezika države, jer će pojedinac kasnije biti u nepovoljnom položaju upravo zato što ne govori jezik na odgovarajućem nivou. Što se kasnije počne učiti, to će biti teže naučiti određeni jezik na odgovarajućem nivou.

Na Zimskom univerzitetu će se osim radionica održati predavanja o merenju i načinima razvijanja razmišljanja u cilju rešavanja problema, o aktuelnim temama obrazovanja i e-dnevniku.

Erne Nemet

Počinje novi ciklus u okviru programa privrednog razvoja Vojvodine, zahvaljujući kojem će se sledeće godine moći ostvariti nove velike investicije – izjavio je predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor u Subotici agenciji MTI. Fondacija „Prosperitati“, koja sprovodi program privrednog razvoja, u subotu će na internetu...
19.07.2019
[ 19:32 ]
Zajednice Mađara moraju same odlučiti kakvu autonomiju i kakva kolektivna prava žele ostvariti – izjavila je poverenica premijera Mađarske Katalin Sili na forumu letnjeg kampa Gombasek, koji je omladinska manifestacija sa najdužom tradicijom među Mađarima u Slovačkoj. Katalin Sili je o tome govorila na forumu pod nazivom „Autonomija...
19.07.2019
[ 4:08 ]
Između 22. i 29. jula će biti produženo radno vreme na graničnom prelazu između Srbije i Mađarske Bački Vinogradi–Ašothalom. Građani će ga moći koristiti od 7 do 22 sata. O promeni radnog vremena graničnog prelaza je istaknut natpis na tri jezika. Verovatno će se u letnjem periodu produžiti radno vreme i drugih graničnih...
19.07.2019
[ 3:41 ]
Beolvasás folyamatban