Izbor iz sadržaja na srpskom
Angela Merkel: Važna je trgovinska saradnja sa Mađarskom

Nemačka kancelarka Angela Merkel je istakla važnost trgovinske saradnje sa Mađarskom u gradu Šopronu, nakon razgovora sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Na pres konferenciji je nemačka kancelarka ponovo izrazila zahvalnost stanovništvu Mađarske za otvaranje granice, i time doprinos ponovnom uspostavljanju nemačkog jedinstva.

Angela Merkel je izjavila da je na pregovorima bilo reči o budućnosti, pre svega o izazovima koji predstoje Evropskoj uniji. Ona je saglasna sa budućom predsednicom Evropske komisije Ursulon fon der Lajen da je potreban „novi start“, politika koja će još više ujediniti sve zemlje članice EU. Spomenula je izazove u vezi ekonomske i odbrambene saradnje i migracije, i zauzela se za zajednička rešenja.

Govoreći o trgovinskoj saradnji, Angela Merkel je aludirala na značaj i rezultate investicija nemačkih preduzeća u Mađarskoj, koji u značajnoj meri utiču na uspeh tih preduzeća. Trgovinska razmena je izbalansirana, što znači da su odnosi dve zemlje izuzetno bliski.

U tom kontekstu je spomenula kohezivne i strukturalne fondove EU, čiji cilj je jačanje konvergencije. „Ako pogledamo dinamiku rasta Mađarske, zaista se vidi da Mađarska vrši dobra ulaganja u interesu ljudi“ – izjavila je. Dodala je da se Nemačka raduje što otvaranjem novih radnih mesta tome može doprineti.

Treba razvijati saradnju na planu nauke, istraživanja i inovacija, zbog toga će se održati novi susret između resornih ministara. Angela Merkel je rekla da su razgovarali i o vojno-industrijskoj saradnji, što je izuzetno važno zbog članstva obe zemlje u NATO-u. U vezi Velike Britanije su razgovarali o Brexitu, koji je po mišljenju kancelarke realnost za žaljenje, ali je treba prihvatiti. Ali i ubuduće žele imati najbolje moguće odnose sa tom zemljom, dodala je.

U vezi Zapadnog Balkana je izjavila da su iz geostrateškog aspekta i zbog budućnosti jedinstva Evrope važni izgledi da se zemlje regiona integrišu u EU.

Dotakli su i teme iz svetske privrede, o čemu je Angela Merkel izjavila: bili su istog mišljenja sa premijerom Mađarske da treba sprečiti protekcionističke tendencije, i da je između ostalog potrebno jačanje trgovinskih odnosa sa SAD i Kinom.

Odgovarajući na pitanja, ona je naglasila potrebu i važnost jedinstvenog nastupa zemalja članica. Nemačka želi sa svim članicama bliske odnose i saradnju baziranu na uzajamnom poverenju. Nagovestila je da će se truditi da u sledećem finansijsko-budžetskom periodu EU zastupa i interese Mađarske i Srednje Evrope.

„Potrebna su pravedna rešenja“ – dodala je. Izrazila je nadu da će i Mađarska uzeti u obzir nemačke interese, i da se očekuje dobra saradnja. „Uvek moramo naći kompromise, a to i želimo uraditi“ – izjavila je.

Odgovarajući na pitanje nemačkog novinara u vezi migracije, Angela Merkel je potvrdila da smatra ispravnim pristup Ursule fon der Lajen, koja smatra da je potreban „novi start“. Nova predsednica Evropske komisije je o tome već razgovarala sa mnogim zemljama članicama. Naglasila je da izbeglicama treba pomagati tamo gde se problemi javljaju.

To su zajedničke crte, ali ima i razlika – izjavila je. Rešavanje problema, međutim, treba početi od zajedničkih crta, pa se nada da će sa Evropskom komisijom u novom sastavu za to biti mogućnosti. Dodala je da tu naravno spada i zaštita granica.

Treba održati šengensko slobodno kretanje, ali je za to potrebno da se spoljne granice bolje čuvaju. A to može biti najuspešnije ako se dijalog vodi i zaključuju sporazumi sa zemljama odakle izbeglice dolaze. Cilj je da svi mogu ostati u svojoj domovini – rekla je u Šopronu nemačka kancelarka Angela Merkel. (MTI)

Interni centar za praćenje raseljavanja sa sedištem u Ženevi IDMC je objavio podatak, prema kojem se u drugoj polovini godine obično dešava više ekstremnih vremenskih pojava, pa se broj raseljenih može triplirati i dostići čak 22 miliona. U izveštaju organizacije se spominje ciklon Fani, koji je pogodio Indiju i Bangladeš i primorao...
13.09.2019
[ 14:33 ]
Članice Višegradske četvorke (V4) odlučno podržavaju evropsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana – istaknuto je u saopštenju samita ove grupe zemalja održanog u Pragu. Premijeri V4 su ponovo potvrdili mišljenje da ujedinjenje Evrope nije potpuno bez ovih zemalja. Politika proširenja EU je sredstvo bez premca za osiguranje...
12.09.2019
[ 19:49 ]
U okviru 67. Književnog kampa u Kanjiži je predstavljen dokumentarni roman pravnika, pisca Tibora Varadija, koji je priču ispleo oko sudskih procesa vezanih za imanje Ečka. Prezentacija knjige je bila ujedno i čestitka profesoru za 80. rođendan, dobio je i prelazni ključ književnog kampa. Ečka u Banatu je do Trijanonskog mirovnog...
12.09.2019
[ 14:28 ]
Beolvasás folyamatban