Izbor iz sadržaja na srpskom
Sijarto: Saradnja Srednje Evrope i Nemačke određuje budućnost EU

Saradnja Srednje Evrope i Nemačke u osnovi određuje budućnost EU – izjavio je Peter Sijarto u Berlinu na Nemačko-mađarskom forumu koji se održava povodom 30. godišnjice otvaranja granice.

Prema mišljenju ministra spoljne trgovine i spoljnih poslova „smo pre trideset godina dokazali da ako Mađari i Nemci rade zajedno, to je dobro za celu Evropu“.

Saradnja Nemačke i Srednje Evrope je naročito važna sada, kada je Evropa suočenja sa mnoštvom izazova – izjavio je Sijarto.

Prijemom srednjeevropskih nacija u EU je Evropa postala mirnija, snažnija i bogatija, nego što je bila, region je postao lokomotivom evropskog rasta, tri od pet privreda koje se najbrže razvijaju su članice višegradske saradnje, a trgovinska razmena tih zemalja sa Nemačkom je za 74 odsto veća od obima nemačko-francuske trgovine – izložio je Sijarto, koji smatra da saradnja Nemačke i Srednje Evrope u osnovi određuje konkurentnost EU i buduće mesto EU u svetu.

Sijarto je naglasio da uniju treba proširiti, a integraciju Zapadnog Balkana ubrzati.

Mađarski ministar je u Berlinu govorio i o tome da u EU prednost treba dati hrišćanskoj kulturi, jer Evropa je izgrađena na hrišćanskim osnovama i vrednostima. (MTI)

Integracija koja je u toku u regionu Istočne i Srednje Evrope nije samo mogućnost, nego nosi i odgovornost – smatra poljski hungarolog Maćej Šimanovski. Istraživač saradnje u regionu veli da kulturna pozadina potrebna za integraciju postoji, ali su potrebni i praktični koraci. Veliki je problem na primer, da mreža puteva koja spaja...
16.09.2019
[ 16:27 ]
Papa Franjo bi želeo da Srbija što pre pristupi Evropskoj uniji, jer se projekat ujedinjenja Evrope može završiti tek kada se integrišu i zemlje Zapadnog Balkana, izjavio je za Novosti visoki velikodostojnik Vatikana. Podsetio je i da je Vatikan i do sada imao uticaja na politiku Brisela, gde su i ranije pozdravljali inicijative poglavara...
15.09.2019
[ 19:50 ]
Predsednik mađarskog parlamenta Laslo Kever je u pozdravnom govoru na otvaranju školske godine na Univerzitetu „Janoš Šelje“ u Komarnu (Slovačka) izjavio da su narodi Srednje Evrope u stanju da obnove duhovnu samozaštitu Evrope i time ojačaju sposobnost evropske politike da se odbrani. Jedini mađarski univerzitet u Slovačkoj, koji...
14.09.2019
[ 18:35 ]
Beolvasás folyamatban