Tudomány
A Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) megnyitása az Óbudai Egyetemen
Betűméret:             

Az Óbudai Egyetem 2014. szeptember 1-én az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ részeként Kárpát-medencei Online Oktatási Centruma megnyitotta kapuit.

A K-MOOC mind nevében, mind céljában szorosan kapcsolódik a világon egyre népszerűbb és egyre elterjedtebb Massive Open Online Courses (MOOC) rendszerhez. Az elnevezésben a „massive” a tömegoktatási célt, az „open” az összes oktatási anyag szabad hozzáférhetőségét, míg az „online” a tetszőleges böngészővel, tetszőleges számítógépen vagy mobil eszközön történő elérhetőséget jelenti. A MOOC forradalmi áttörést hozott az online, nyitott távoktatás területén. Mára az egész világon elterjedt, becslések szerint a részt vevők száma meghaladja a húsz milliót is.

A magyarországi felsőoktatási intézmények közül elsőként az Óbudai Egyetem négy kurzussal indítja el ezt a hasznos és jövőbe tekintő kezdeményezést, amely így kiszolgálja a Kárpát-medencében és különösen a határon túli magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeket. A hallgatók megismerkedhetnek a jazz kultúrtörténetével, egyéni és csoportos problémamegoldó technikákkal, a pedagógia alapjaival és az ergonómia területével.

Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes köszönetét fejezte ki az Óbudai Egyetemnek, hogy a centrum létrehozásával átjárhatóvá teszi a határokat és lehetőséget ad a külhoni magyarok részére bekapcsolódni a legmagasabb szintű oktatási formába.

Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet legnagyobb tragédiája a szétszabdaltság, ezért minden jó, ami átjárhatóvá teszi a határokat. Az online oktatási forma pedig egy olyan lehetőség, amit feltétlenül ki kell használni, hiszen a mai viszonyoknak megfelelő, tömeges kapcsolattartás adekvát formája, még ha nem is pótolja a mester és tanítványa viszonyt.

Kiemelte, hogy a központban államilag akkreditált magyar nyelvű képzéseken lehet részt venni, ezért aki ebbe bekapcsolódik, az valódi tudást és valódi elismerést kap.

A magyar kormány leghatározottabb álláspontja alapján nem támogatnak olyan képzéseket, amelyek elvonják a diákokat a kinti intézményektől. Ezek az online képzések azonban lehetővé teszik, hogy minél szélesebb hallgató kör tudjon bekapcsolódni az oktatásba magyar nyelven, ami elősegíti a megmaradásukat.

Prof. Dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora elmondta, hogy az idei tanévtől új vezetés irányítja az egyetemet és legfőbb feladatának tartja, hogy az egyetem dinamikus fejlődését továbbra is biztosítani tudja. Az egyetem elkötelezett az anyanyelven történő oktatás mellett, ezért élve a magyar nyelv összekötő erejével olyan szakmailag magas szintű online kurzusokat indít, amely a Kárpát-medence magyar tannyelvű képzést folytató összes felsőoktatási intézménye számára elérhető, különös tekintettel a határon túli intézményekre. Hozzátette: az ily módon hálózatba szervezett határon túli intézményekben ezzel tovább erősödik az anyaországhoz tartozás, élővé és a mindennapok gyakorlatává teszi az összes magyar tannyelvű képzést folytató intézmény és az összes magyar anyanyelvű hallgató kapcsolatát, a határon túli magyar diákok a magyar felsőoktatás részének tekinthetik magukat.

Prof. Dr. Palkovics László, felsőoktatásért felelős államtitkár is jól megalapozott felsőoktatási érdekekből támogatásáról biztosította az egyetemet. Véleménye szerint ez az online képzési forma egy olyan innovatív eszköze a magyar felsőoktatásnak, amely a tudás megosztásának egy újabb módja. Megjegyezte, hogy a képzés ugyanakkor jól beilleszthető a duális képzési formák közé is.

A kurzusok magyar nyelvűek, és ingyenesen felvehetőek a világ bármely országából, nincs előzetes regisztráció és létszámkorlát sem, csupán tudásvágyra és önálló tanulási képességre van szükség. A képzés folyamán a hallgatók videókon rögzített előadásokat kapnak, írott segédanyagokat és mellé határidőre beadandó teszteket.

A Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) kurzusai

A K-MOOC 2014 szeptembertől négy kurzussal kezdi el tevékenységét:

1. kurzus - A jazz kultúrtörténete

Kurzusvezetők: Benkó Sándor, Prof. Dr. Rudas Imre, Hegyesi Franciska

Kreditszám: 3

A 45 éves múltú BENKÓ DIXIELAND BAND a világon elsőként vállalkozott arra, hogy a modern Amerika születésének és a jazz születésének egybeeső korát, majd azt követően elmúlt századunk történéseit egy sokszínű zenei anyaggal ábrázolja. A cél az, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók is megismerkedjenek a zenei világ eme szegmensével. A sorozat öt koncertből áll, felsorakoztatja a magyar művészek legjobbjait a könnyűzene világától az opera műfajáig, története magába foglalja a kultúra tágan értelmezett területeitől (zene, festészet, költészet, stb.) a sport, tudomány, építészet és a történelem legérdekesebb elemeit - természetesen az erős időkorlát figyelembe vételével. Szórakoztatva ismertet meg világunk dolgaival az időtengely mentén az egyidejűség felismerésének élményét is kínálva!

Tematika:

· A Ragtime Kora (1865-1919)

· Chicago Aranykora (1917-1927)

· A Swing Világa (1929-1939)

· All That Jazz Dixie, swing, bebop – a jazz sokarcúvá válik (1939-1953)

· És Él a Jazz (1953 – tól napjainkig)

A kurzus 2 féléves, 2 x 12 modulon keresztül dolgozza fel az öt legfőbb állomást.

1/24 Louisiana, New Orleans, a ragelés gyökerei, marsching bandek (1865-1899)

2/24 Új zenei műfaj születik, ritmus és dallam hagyományok, Storyville az új zene bölcsője (1900-1910)

3/24 A ragtime kora, a modern Amerika megszületése, az amerikai nők felszabadítása (1911-1916)

4/24 New Orleans legszebb évei, megszületik a jazz. Az első jazzlemez felvétele (1916 - 1917)

5/24 New Orleans tetszhalott, Chicago és New York lesznek a jazz fővárosai (1917-1919)

6/24 Chicago aranykora, jazzlemezek, rádióadások (1920-1922)

7/24 Nagy Broadway sikerek, Big Band-ek megjelenése (1923-1924)

8/24 A rohamos technikai fejlődés a jazz és a musicalek szerepe (1925-1926)

9/24 Megjelenik a hangos film, alkoholtilalom és a jazz (1927-1928)

10/24 Indul a swing aranykora. Gazdasági válság. Al Capone. A hangosítás megjelenése (1929-1930)

11/24 Ellington káprázatos sikere, „Ain’t Misbehavin’”, Just a Gigolo – Armstrong első pop felvételei, kábítószer és jazz (1931-1932)

12/24 Európában hódit a jazz, Django REINHARDT, Comedian Harmonists. Az operett arany kora. (1932-1933)

Minden modul elsajátítását egy záróteszt értékeli, amelynek legalább elégségesnek kell lennie. A félév végén el kell készíteni egy írásos tanulmányt, amely az egyik modulhoz kötődik.

A kurzus a Benkó Dixieland Band által tartandó nyitó koncerttel indul, mely az Óbudai Egyetemen lesz 2014. szeptember 9-én a Bécsi úti épület aulájában 17 órai kezdettel.

2. kurzus - Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák

Kurzusvezető: Dr. Cséfalvay Miklós

Kreditszám: 3 kredit

A tantárgy a PSP (Problem Solving Processes) témakörét öleli fel. A problémamegoldó képesség az egyik olyan elvárás az alkotó munkát végző munkavállalókkal szemben, amely gyakran a munkavállalás egyik alapfeltételévé válik. A kurzus olyan elméleti ismereteket tanít meg és olyan gyakorlati képességeket alakít ki, amelyek az egyéni- és teammunkában egyaránt hatékonyak lehetnek. A kurzus tisztán elektronikus úton, önálló tanulással, de ellenőrzött körülmények közötti számonkéréssel teljesíthető.

Tematika:

1. Az analitikus és kreatív gondolkodás. A kreativitás fogalma, gondolkodási típusok. Kognitiv pszichológiai alapok

2. A kreatív személyiség, az alkotás folyamata. Alkotó gondolkodás. Gestalt elmélet.

3. Az információ feldolgozás elmélete, szakértők és kezdők, analogikus gondolkodás, a problémamegoldás általános terve.

4. A kreativitás szerepe a problémamegoldásban, kreativitást fejlesztő gyakorlatok. Érzékeléssel kapcsolatos gyakorlatok. Analitikus gondolkodást fejlesztő gyakorlatok. Analitikus és kreatív gondolkodást fejlesztő gyakorlatok.

5. A kreatív gondolkodás akadályai esettanulmányok, kreativitás erősítése, gátlás.

6. Team munkacsoportok működése, team típusok, team szervezése, teambeli szerepek, team munkavégzése, team vezetése. Csapatmunka és motiváció. Konfliktuskezelés.

7. Problémák fajtái, problémamegoldás gyakorlati alapmódja.

8. Projekttervezés alapok. Projekttervezést segítő eszközök. Hálótervezési technikák. Projektmenedzsment alapok.

9. Problémamegoldó ciklusok bemutatása, az alapciklus részletes megismertetése.

10. Problémaazonosítás - alapok megkeresése - megoldások kiválasztása - megoldások bevezetése, problémamegoldó technikái.

11. Problémamegoldó technikák alkalmazása 1.: Brainstorming, ok-okozati diagramok.

12. Hét elmélet: Problémamegoldó technikák alkalmazása 2.: Pareto analizis, 5 kérdés módszere, folyamatábra, adatgyűjtés, hatékony mintavétel.

13. Problémamegoldó technikák alkalmazása 3.: Adatrendszerezés és megjelenítés, Koncentráció diagramok, minősítés és besorolás, hiba megelőzési analízis

3. kurzus - A pedagógia alapjai

Kurzusvezetők: Fűzi Beatrix, Erdei Mónika

Kreditszám: 2

A tantárgy keretében megismerkedhet a gyerekekről és nevelésről való mai gondolkodásunk kialakulásának főbb állomásaival. Bepillanthat egzotikus kultúrák gyermeknevelési szemléletébe és gyakorlatába. Kiemelten foglalkozunk a médiafogyasztás gyerekekre, fiatalokra gyakorolt hatásaival. Kitérünk a digitális bennszülöttek iskolai boldogulásának problémáira. A tantárgy segíthet megfejteni, hogy miként formálód(t)unk neveltetésünk hatására, és kapaszkodókat nyújt a saját és (leendő gyermekeink) fejlődésének megértéséhez, tudatos megközelítéséhez. Tanulását önállóan szervezheti.

Tematika:

1. A pedagógia alapfogalmai. A nevelés értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és a társadalom életében.

2. A gyermekkép változásának történeti áttekintése az őskortól a középkorig.

3. A gyermekkép változásának történeti áttekintése a középkortól a napjainkig.

4. A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében.

5. A magyar és az egyetemes neveléstörténet kiemelkedő alakjai.

6. Nevelés egzotikus kultúrákban I. (A zsidó, muzulmán, busman és indián gyermekszemlélet néhány értékes eleme.)

7. Nevelés "egzotikus" kultúrákban II. (Az amerikai, finn, indiai, kínai és japán oktatási rendszer jellemzői.)

8. A gyermekek és fiatalok médiafogyasztása I.

9. A gyermekek és fiatalok médiafogyasztása II.

10. "Digitális bennszülöttek" az iskolában.

11. A magyar iskolaügy történeti alakulása. A mai magyar iskolarendszer és az árnyékoktatás.

12. Az iskola mint nevelési és mint társadalmi intézmény, szerepe a modern társadalomban. Az iskolát érintő kihívások napjainkban.

13. Oktatás- és nevelésügy az Európai Unióban.

14. A pedagógus hivatás, a tanári mesterség szerepe napjaink társadalmában, különös tekintettel a mérnöktanári pályára. A szakképzés célja, jelentősége.

4. kurzusBevezetés az ergonómiába

Kurzusvezető: Dr. Oroszlány Gabriella

Kreditszám: 2

Sokan az ergonómia kifejezést az üléssel vagy a székkel azonosítják. Sokan nem tudják, mit jelent, de a szó előfordulási helyei alapján tudják, hogy valami jó dolog. És vannak, akik csak egy olyan fogásnak tekintik, amivel még drágábban lehet eladni a termékeket. Nem az ergonómia népszerűsítő kurzusa ez, hanem azoknak a mélyebb emberi értékeknek, tudásnak és törekvésnek az átadása, amelyeket az emberiség története során számtalanszor feltaláltunk már, és alkalmanként napjainkban is újra felismerünk az újonnan fellendülő műszaki alkalmazási területeken. Nagyon gyors műszaki fejlődést élünk át, melynek része a termékek gyors piacra vitele. Megfigyelhetjük a használhatatlan dolgok bukását és a jól eltalált gyártórendszerek, termékek, szolgáltatások sikerét. Egy adott célra rossz megoldás sok születik, igazán jó, letisztult változat kevés jön létre, melyet utána sok változat követhet. A jó változatokban napról-napra felfedezhetjük azokat az emberi tulajdonságok ismeretén alapuló megoldásokat, melyek a sikertelen megoldásokból hiányoztak. Azért fontos az ergonómiai szemlélet, és az alapvető ismeretek megszerzése, mert ez előnyt jelent a tervezés, kivitelezés, üzemeltetés során. Hosszútávon a találmányok a letisztult, jól használható formában maradnak fenn, és lesznek sikeresek, azaz akkor, hogyha jól használhatóak, vagyis megfelelnek az emberi jellemzőknek. Az ergonómia kurzusban megismerjük, hogyan él együtt, hogyan hat egymásra az ember és a tárgyi környezet, azaz hogyan érvényesülnek és alkalmazhatók az ergonómiai ismeretek. A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a hatékony, kényelmes, biztonságos kialakítás feltételeit, a felhasználó-központú tervezés elveit és módszereit, képessé tenni a résztvevőket az ergonómiai problémák felismerésére, egyszerű feladatok megoldására és a megfelelő intézkedések kiválasztására.

Tematika:

1. Fogalmak és bevezető

· Az ergonómia tárgya, területei

2. Rendszer

· A rendszer. Munkarendszer, felhasználói interakció, az emberi információfeldolgozás modellje.

3. Tevékenységelemzés

· A tevékenység és munkaelemzés alapjai.

4. Felhasználói kör meghatározása

· A felhasználói kör jellemzése és a tervezői megközelítések.

5. Eszközök antropometriai tervezése

· Testméretek és erőkifejtés

6. Felület

· A vezérlési és a kezelői felület tervezése

7. Használhatóság

· Az ergonómiai minőség és a használhatóság

8. Hibázás

· Az emberi hibázás, megbízhatóság.

9. Terhelés - igénybevétel

· Terhelés, igénybevétel, fáradtság

10. Környezeti tényezők

· Környezeti tényezők

11. Kockázatcsökkentés

· Kockázatalapú munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés

12. Munkahelyek kialakítása

· Ergonómiai kockázatok csökkentése a munkahelyen

13. Testhelyzetek és a kényelmes ülés

· Munka közbeni testhelyzetek és a kényelmes ülés

14. ErgoPontok

· Bevonáson alapuló fejlesztési folyamat

A K-Mooc kurzusok elérhetősége

A K-MOOC által meghirdet kurzusok mindenki számára elérhetőek mind az anyaországban, mind a határon túli magyar közösségekben!

A kurzusokra a www.kmooc.uni-obuda.hu oldalon kell regisztrálódni.

A K-MOOC kurzusok az Óbudai Egyetem Moodle e-learning keretrendszerében lesznek elérhetőek.

· A Moodle elérhetősége: https://elearning.uni-obuda.hu/kmooc, a belépési linket a jobb felső sarokban találja!

Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Elhunyt Peter Higgs Nobel-díjas brit elméleti fizikus, aki évtizedekkel az „isteni részecskeként” is emlegetett Higgs-bozon létének tudományos igazolása előtt megjósolta e közvetítő részecske létezését. 94 éves korában meghalt Peter Higgs Nobel-díjas brit fizikus, a Higgs-bozon részecskék felfedezője – írta a BBC...
2024. ÁPRILIS 9.
[ 20:05 ]
Karikó Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tiszteleti tagja megtartotta székfoglaló előadását kedden, a Pesti Vigadó dísztermében. Karikó Katalin és Drew Weissman biokémiai felfedezéseikért megosztva kapták a 2023-as orvosi-élettani Nobel-díjat, kutatásukkal lehetővé tették egy hatékony mRNS-alapú vakcina...
2024. ÁPRILIS 9.
[ 17:13 ]
Ritka napfogyatkozásnak lehettek szemtanúi az emberek Észak-Amerikában április 8-án. Az esemény hatására több millió turista jelent meg az Egyesült Államoknak és Kanadának abban a sávjában (főként Texasban), ahonnan a legjobban vagy a legtovább lehetett látni a ritka jelenséget, azonban a kutatók is nagyon készültek az...
2024. ÁPRILIS 9.
[ 11:45 ]
Beolvasás folyamatban