Tükör
Biztosítsák a latin írás egyenrangúságát!
Magyar szervezetek levele Miloš Vučevićnak, Újvidék polgármesterének
Betűméret:             
Négy párt és hét civil szervezet közös levéllel fordult Miloš Vučevićhoz, Újvidék polgármesteréhez abból az alkalomból, hogy a városi autóbuszok tájékoztató feliratait a városi hatalom rendeletére csupa cirill betűsekre változtatták a szerb újév óta. A levelet - amelyet Bozóki Antal juttatott el szerkesztőségünknek - az alábbiakban ismertetjük.

Miloš Vučevićnak, Újvidék polgármesterének:

Biztosítsák a latin írás egyenrangúságát!

Mi, alulírott magyar pártok és civil szervezetek vezetői rendkívül és kellemetlenül meglepődtünk az Ön, Újvidék polgármesterének a minapi kijelentésén, miszerint „nem hallotta, hogy a magyarok közül valaki is tiltakozott volna a feliratok miatt”. Nevezetesen amiatt, hogy a városi autóbuszok tájékoztató jellegű feliratait a városi hatalom rendeletére csupa cirill betűsekre változtatták a szerb újév óta.
Az Ön idézett kijelentésére az után került sor, hogy Vukašinović Éva, a Tartományi Ombudsmannak a kisebbségek jogaival foglalkozó helyettese hivatalosan figyelmeztette a városvezetést, hogy az alkotmány és a város alapszabálya a nemzeti kisebbségi nyelvek és írásmódok használatát is előírja a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett. A szerb nemzeti érzelmekre építő újvidéki önkormányzat szerint ez itt Szerbia, ahol a cirill betűs írásmód hivatalos, mindenkinek tudnia kell szerbül, mindenkinek ismernie kell a cirill betűket.
Ezzel az intézkedéssel csorbult a nemzeti kisebbségeknek a szerb alkotmány, a vonatkozó törvények, a város alapszabálya és a Szerbia által aláírt nemzetközi egyezményekben is garantált hivatalos nyelv- és íráshasználata. A hivatalos szervek és közvállatok munkájában a cirill betűs írásmód kizárólagos használata, az utcanevek és a közfeliratok csak cirill betűvel való kiírása egyre jobban kiszorítja a latin betűs írásmódot, amely az itt élő kisebbségek írásmódja (a ruszin nemzeti kisebbség kivételével). Ez is azt igazolja, hogy Újvidéken nem tartják tiszteletben a nemzeti kisebbségek jogait, ami már veszélyezteti a város hagyományosan multikulturális jellegét.
Az Ön, Miloš Vučević és munkatársai nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy a város vezetésének esze ágában sincsen az ombudsman-helyettes utasításai szerint eljárni. Ez azt jelenti, hogy a polgármester, akinek első rendű feladata a jogszabályok tiszteletben tartása és a polgárok egyenrangúságának biztosítása, a kisebbségi jogok megsértésére buzdít. Önnek, mint jogász képzettségű polgármesternek tudnia kellene, hogy Szerbia Büntető Törvénykönyve külön bűncselekményként határozza meg a polgárok egyenrangúságának (128. szakasz), valamint a nyelv- és íráshasználati jogainak (129. szakasz) megsértését.
A nyilatkozatnak van még egy nagyon rossz üzenete, miszerint a nemzeti kisebbségi jogokat csak tiltakozással lehet megvalósítani, ami a rossz emlékű kilencvenes éveket idézi. Vajon nem a polgármesternek és a hivatalos szerveknek kell a törvényesség betartását és a kisebbségi jogok érvényesülését biztosítaniuk.
Teljes mértékben támogatjuk Vukašinović Éva kisebbségügyi ombudsman-helyettesnek a nyelvi jogok érvényesítésével kapcsolatos állásfoglalását.
Követeljük, Vučević úr, hogy kérjen elnézést a város nemzeti kisebbségi polgáraitól és állítsa helyre a jogrendet.
Felszólítjuk Korhecz Tamást, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét és Deli Andor tartományi jogalkotási, közigazgatási és kisebbségügyi titkárt, tegyenek meg minden törvényes intézkedést a nemzeti kisebbségi jogok megvalósulásért a tartományi székvárosban, beleértve a nyelv- és íráshasználati jogok érvényesítését is.
Felszólítjuk a város magyar nemzetiségű tisztségviselőit, hogy az említett intézkedések megtételéig függesszék fel tevékenységüket a városi szervekben.
Felszólítjuk az illetékes ügyészséget, hogy indítson eljárást a kisebbségi nyelvi jogok megsértői ellen.
Újvidéken, 2013. január 24.
Pártok:
– Ágoston András, Vajdasági Magyar Demokrata Párt, Temerin, elnök
– Csonka Áron, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, Ada, elnök
– László Bálint, a Magyar Remény Mozgalom, Szabadka, elnök
– Rácz Szabó László, Magyar Polgári Szövetség, Zenta, elnök

Civil szervezetek:
– Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület, Újvidék, mgr. Bozóki Antal, elnök
– Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület, Újvidék, Papp Ferenc, elnök
– Újvidéki Diáksegélyező Egyesület, Újvidék, Matuska Márton, elnök
– Újvidéki Magyar Olvasókör, Újvidék, Matuska Mária, elnök
– Újvidéki Polgári Daloskör, Újvidék, Papp Ferenc, alelnök
– Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék, Nagy Margit, elnök
– Vox Humana Emberbaráti Szolgálat, Sípos Piroska, elnök
Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Lesz-e végre fehér karácsonyunk? - illusztráció
2022. DECEMBER 7.
[ 13:09 ]
H, mint háború, illetve Haszon - illusztráció
2022. DECEMBER 7.
[ 11:39 ]
Elvesztett irányítás - illusztráció
2022. DECEMBER 4.
[ 15:45 ]
A rövid szöveges üzenetek küldését biztosító mobiltelefonos megoldás már 1988-ban létezett, ekkor vált a GSM technológia részévé. A szabvány kidolgozásában résztvevő svéd Ericsson cég közleménye szerint az első SMS-t 1992. december 3-án küldték ki az Egyesült Királyságban, és csupán az állt benne (angolul):...
2022. DECEMBER 1.
[ 9:25 ]
Ma kezdődik az advent, a karácsonyra készülés négy héten át tartó időszaka. A keresztény ember számára advent az elcsendesedés és önvizsgálat ideje. Az advent a keresztény világ egyik különösen fontos ünnepe: a karácsonyi ünnepkör kezdete. A Gergely-naptár szerint december 25-ét megelőző negyedik vasárnappal –...
2022. NOVEMBER 27.
[ 8:27 ]
Július közepén a magyar kormány korrupcióellenes munkacsoport létrehozásáról határozott. A munkacsoport 2012 és 2014 között már létezett az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium keretein belül. Az ilyen típusú csoportok, bizottságok fő feladata a korrupciós helyzet tanulmányozása és jelentések készítése...
2022. NOVEMBER 23.
[ 13:07 ]
Beolvasás folyamatban