Tükör
A járvány okozta szorongást győzze le a Feltámadt Krisztus
Dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök húsvéti üzenete

Keresztény Testvéreim!

A járvány okozta szorongás megrázta az egész világot. Ezt a szorongást győzze le Krisztus feltámadása! A Húsvét öröme győzedelmeskedjen és lépjen a félelem helyébe. A Húsvét tanúsítja Isten nagyságát és az ember értékét Isten előtt.

Jézus önként vállalt kereszthalálával legyőzte a bűnt, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál fölött. Rámutatott arra, hogy mi vár ránk, ha az Atya akaratának átadjuk magunkat, elfogadjuk mindennapi keresztünket s követjük Krisztust. Krisztus nem maradt a kereszten, harmadnapra feltámadott a holtak közül, visszatért a Mennyei Atya dicsőségébe, ahonnan majd eljön ítélni élőket és holtakat.

Jézus Krisztusnak nem szándéka ebből a mennyei dicsőségből kizárni az embereket. Ő a feltámadottak elsőszülöttje. Elment, hogy helyet készítsen nekünk. Ez a hely lesz a hozzá méltók öröksége is. Vigasztaló az a tudat, hogy az életnek van értelme, s a hitből fakadó jóság elnyeri jutalmát. Ez a jutalom nem mulandó fényesség és olyan dicsőség, amelynek nyomában ott jár az irigység, hanem az azzal való örök közösség, aki maga a Szeretet, s aki bennünket végtelenül szeret a Fiú és a Szentlélek közösségében.

Ezért Istenhez fordulunk az egész világért, melyre ránehezedik a járvány nyomasztó súlya, hogy segítsen Krisztus feltámadásának részeseivé lennünk. Azt a feltámadást kérjük, mely az élet világosságába vezet, abba az igaz világosságba, mely másokat is megvilágosít. Az ilyen értelemben vett feltámadás már a jelen életben is elkezdődhet. Igaz, most ugyan részlegesen, majdan a Krisztussal való találkozásban, a maga teljességében. Hogy azonban a beteljesedéskor, s most is, amikor még csak tükörben látunk, részesei lehessünk Krisztus feltámadásának, ebben egyedül a Szentlélek kegyelme segíthet bennünket.

Érdekes módon, az evangéliumi részlet, melyet Húsvétkor olvasunk, nem említi kimondottan Jézusnak egyetlen tettét vagy szavát sem. Az elsők, akikről hallunk: Mária Magdolna, Simon Péter és a másik tanítvány, vagyis a tanuk. Az Apostolok Cselekedetei értesítenek bennünket, emlékeztetve arra, hogy Jézus tanítványai voltaképpen tanuk, akiket a feltámadt Jézus elküld minden néphez, hogy hirdessék az evangéliumot. Nincs szükség bölcselkedésre és nagy szavakra. Tanúságtételre van szükségünk! Az apostolok éppen ezt tették. Bejárták a „földkerekséget”, és tanúságot tettek arról, amit átéltek, hallottak és láttak.

A mostani járvány idején legyünk közösségben Péter apostol utódjával, Ferenc pápával az imádságban, mert minden keresztény számára ez nyújtja a lehető legnagyobb biztonságot. Egyedül így tudunk tanúskodni arról napjainkban, hogy a feltámadt Krisztus nem hagyott el bennünket, hogy velünk van a szorongás és szenvedés e napjaiban is. Feltámadásával a mi halálunkat is legyőzte. Ez a hitből fakadó felismerés öntsön belénk is bizalmat, biztonságérzetet, és szilárd hitet a végső győzelembe!

Ezekkel a gondolatokkal Mindenkinek boldog húsvéti ünnepeket kívánok a feltámadott Megváltó bőséges áldásával.

Dr. Pénzes János

szabadkai megyéspüspök

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások
Berta Malcic
2020. ÁPRILIS 12. [ 3:44 ]

Àldott bèkès hùsvèti ünnepeket kìvànunk .


Pünkösd ünnepe - illusztráció
2020. MÁJUS 31.
[ 9:07 ]
Másfél évvel az előző után, a szerbiai nyugdíjasoknak ismét köszönőlevelet hoz a posta Aleksandar Vučićtól, amely levelet a Szerb Haladó Párt elnökeként írt alá és a levél a Szerb Haladó Párt borítékjában érkezik. Az adatvédelmi biztos irodája az Insdajder megkeresésére reagálva közölte, az esetről...
2020. MÁJUS 26.
[ 11:27 ]
Június negyedikén, Trianon 100. évfordulóján az összes szomszéd államban egyszerűen csütörtök lesz, harmadika és ötödike között. Romániában ugyan idéntől már ünnepelnek az emberek, de az ottani ünnep még provokációnak is rossz, annyira semmi háttere nincs a románság körében a trianoni szerződés-aláírásnak....
2020. MÁJUS 25.
[ 18:38 ]
Az Odessza megyében élő bolgár kisebbség jogait sértő tervezett intézkedések miatt a bolgár parlament az ukrán atlanti integráció támogatásának megvonásával fenyegette meg Kijevet. Ukrajna megsérti a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit, a területi, közigazgatási reform súlyosan sérti a kisebbségek...
2020. MÁJUS 25.
[ 14:22 ]
Beolvasás folyamatban