Vajdaság
A Magyarok Magyarokért lista választási programja
VAJDASÁGI MAGYAR PEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE - ÚJVIDÉK
VAJDASÁGI MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE - KISHEGYES
INTEGRÁL PERDAGÓGUS EGYESÜLET - ADA

PROGRAM

A vajdasági magyarság oktatási, gazdasági, politikai szempontból is hátrányos helyzetben van a többségi nemzettel szemben. Az oktatási civil szervezetek ezért indulnak a Magyar Nemzeti Tanács választásán.

- A délvidéki magyarság önálló, magyar nyelvű és -szellemiségű oktatási intézményhálózatának létrehozása az oktatási autonómia értelmében, beleértve az oktatási tartalmak meghatározásának és a tankönyvírásnak a jogát is.

- Az állami, tartományi alapítású Újvidéki Egyetemen szükséges a magyar tagozatok létrehozása (szükség esetén magyarországi vendégoktatók részvételével).

- Önálló Délvidéki Magyar Tudományegyetem létrehozása hazai, anyaországi és európai uniós támogatással. A tudományegyetem az alábbi karokból állna: 1. Szabadkán Pedagógiai Kar (óvónőképzéstől a többszakos tanárképzésig), a szegedi tudományegyetem szakmai segítségével, eleinte vendégtanáraival, esetleg kihelyezett tagozat formájában; 2. Zentán Kertészeti Kar, kertészmérnöki és környezetgazdálkodási agrármérnöki szakirány a budapesti Corvinus Egyetem szakmai segítségével; 3. Szabadkán Műszaki Kar villamossági, gépészeti és építészeti szakiránnyal; stb.

- Megteremteni a magán és egyházi iskolák és kollégiumok valamint árvaházak akadálymentes alapításának jogát.

- Anyaországi tankönyvek, taneszközök, pedagógiai segédanyagok, oktatói szoftverek stb. akadálymentes behozatalának és az oktatásban történő alkalmazásának biztosítása (mint ahogy a budapesti Szerb Gimnázium tanulói esetében ez évek óta biztosítva van az anyaországuk részéről). Az iskolai könyvtárak állományának felfrissítése, a szertárak, szakképzési műhelyek stb. korszerűsítése az anyanyelvű oktatás hatékonyságának növelése érdekében.

- A magyar tagozatokon törvényes formában biztosítani a nemzeti történelem és kultúra átadásának oktatói-nevelői kereteit és tartalmát.

- Iskolaközpontok kialakítása Ada, Óbecse, Újvidék, Zombor, Nagybecskerek településeken középiskolai kollégiumi férőhelyek és iskolabusz biztosításával (ennek hiányában az eddig is működő diáksegélyezés formájában), megfelelő iskolai könyvtárral és számítógépekkel.

- A pedagógusok magyarországi továbbképzési lehetőségeinek biztosítása, ennek a szerb pedagógusképzési rendszerben való elismerésével.

- A kollégiumok működési költségeinek biztosítása. Adán legalább 70, Újvidéken egy legalább 100 férőhelyes középiskolai kollégium létrehozása.

- Az ötvenes évektől területi alapon szervezett iskolák esetében a magyar tagozatok különválása lehetőségének biztosítása különösen a szórványban. A kétnyelvű iskolák nevelési tervébe az erkölcsi nevelés kötelező beiktatása a tolerancia elősegítése érdekében.

- A tömbökben élő diákok számára meg kell reformálni a szerb nyelv tanítását.

- A meglévő (Bolyai és Kosztolányi) tehetséggondozó középiskolák mellett létre kell hozni a tehetséggondozó általános iskolákat.

- A szakképzésben és az általános középiskolai oktatásban résztvevő tehetséges fiatalok számára célszerű megszervezni a tehetséggondozást (mentori rendszer kialakítása).

- A szakképzés gyakorlati rendszerébe bevonandók a több évtizedes tapasztalattal rendelkező magyar kisiparosok tanműhelyei, s ez által a szakkifejezések anyanyelven való átadása és az iparosok támogatása is megvalósulna.

- Az önhibájukon kívül munka nélkül maradtak átképzésének támogatása.

- Az egyházi diákotthonok hálózatának továbbfejlesztése és működési feltételeinek biztosítása.

- Szerbiában több mint 700 ezer személy, vagyis a lakosság húsz százaléka él a létminimum alatt. Ezért a civil szervezetek, társadalmi intézmények bevonása elengedhetetlen a szegénység visszaszorításában. A szülők egy része korlátozottan képes ellátni szülői feladatait, nem tudják megszervezni az életüket, vagy nincsen megfelelő anyagi hátterük, hogy fenntartsák a családot. A gondok enyhítésére jött létre a ferencesek által létrehozott Poverello Alapítvány kezdeményezése, a Lurkóházak nyitása is. Szorgalmazzuk e hálózat kiterjesztését nemzeti, illetve vallási alapon.

- Az egyházi javak visszaszármaztatásának követelése.

- A második világháború után a magyarokra kimondott kollektív bűnösséget feloldani, a szerb és magyar történelemkönyvekben a magyarokról reális képet mutatni be, kulturális sajátosságait és eredményit tárgyilagosan ismertetni.

- E nép tárgyi és szellemi kulturális értékeit, emlékeit megőrizni, az ifjúság számára (is) elérhetővé, megismerhetővé tenni a szerb és a magyar nyelvű oktatás keretébe is.
A szórvány és szigetmagyarság helyzetének megnyugtató rendezése csak a perszonális autonómiával érhető el.
A szórványvidék magyarságának esélyegyenlősége - csak a tömbtől eltérő helyzetét figyelembe vevő, speciálisan a szórványra kiírt pályázatokkal - külön program keretében valósítható meg.
A program elemei az oktatás területén a következők:
- A nyolcosztályos magyar iskolák megmentése mini-kollégiumok (üresen maradt házak átalakítása) vagy a gyerekek arra vállalkozó családoknál térítés ellenében való elhelyezésével illetve iskolabuszok biztosításával. Szórványiskolai központok létrehozása.
- Az ötvenes évektől területi alapon szerveződő iskolákban a magyar tagozatok önállósulásának elősegítése.
- Teljes magyar nyelvű képzés hiányában az anyanyelvápolás segítése, speciális foglalkoztató könyvek és munkafüzetek szerkesztésének támogatása.
- Iskolai oktatás megszervezésének hiányában vasárnapi iskolák indítása.
Rendhagyó irodalom órák megszervezése magyarországi pedagógusok, művészek részvételével.
- A hiányzó szakemberek részére tanári lakás biztosítása (díjmentesen vagy csekély térítés ellenében) az állami épületekben vagy pl. az üresen maradt házakban.
- A beiskolázási program (tanszer- és tankönyvcsomag, fokozott felvilágosító munka a szülők részére speciális felnőttképzés keretében, óvodás játszóházak, egy-egy a kor követelményeinek megfelelő színvonalú játszótér, stb.) kiemelt támogatása elsősorban az óvodai korosztály és a szülők körében. Az óvodapedagógusok és pedagógusszervezetek ez irányú tevékenységének kiemelt támogatása.
- A szórványban munkát vállaló tanárok külön javadalmazása.
- Ösztöndíj biztosítása (különösen a szórványban tanuló) tehetséges diákok számára.
- Speciális felkészítő tanfolyamok szervezése a sikeres középiskolai felvételi érdekében.
- A szórványból származó középiskolás diákok részére kollégiumi férőhelyek biztosítása
- Az egyházi iskolák a kis létszám mellett is szavatolhatnák a magyar nyelvű oktatást.
- Be kell vezetni a szülők iskoláját, illetve a közösségformálás és a magyarságtudat kialakításának, erősítésének valamilyen formáját. Pl. előadások felnőtteknek, gyermekeknek, ezt követően szórakozás (beszélgetés, tánc stb.).
- A szórványban minden eszközt meg kell ragadni az üresen maradt házak felvásárlására.
Újvidék, 2010-04-12
Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A rendkívüli állapot ideje alatt a Szabadkai Egészségház rendelői (beleértve a falvakban lévőket is) új beosztás szerint fogadják a betegeket, illetve néhányat átmenetileg bezárnak. A LÉGZŐSZERVI PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐKNEK FENNTARTOTT RENDELŐK: 1-es rendelő Zentai úti bejárata: 7-18 óra 5-ös rendelő, Zmaj Jova...
2020. MÁRCIUS 27.
[ 16:51 ]
A szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskolában sikerült egy hatékony fertőtlenítő szert előállítani a rendelkezésükre álló nyersanyagokból, írja a belgrádi Večernje Novosti online kiadása. Az iskolában már korábban is működött a diákszövetkezet, a tanulók különféle termékeket, folyékony szappant állítottak...
2020. MÁRCIUS 27.
[ 11:05 ]
A Szerbiában bevezetett rendkívüli állapotra való tekintettel a tartományi oktatási titkárság úgy döntött, hogy megváltoztatja az általános és középiskolák 2019/2020-as tanévre vonatkozó munkanaptárát. A Covid-19 vírus okozta pandémia miatt bevezetett intézkedések, amelyek a polgárok mozgását korlátozzák,...
2020. MÁRCIUS 26.
[ 19:25 ]
Beolvasás folyamatban