Vajdaság
Magyarkanizsa: A jövő évi községi büdzsé 100 millióval kevesebbel gazdálkodik

Mintegy négy órán keresztül ülésezett ma délelőtt a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület.

A leghosszadalmasabban vitatott téma a jövő évi költségvetés körül alakult ki. Az ellenzéki UKROK képviselői akárcsak az 2013-as, úgy a 2014-es költségvetést is pazarlónak, tékozlónak nevezték. Tandari László felszólította a képviselőket, hogy felelősségteljesen, a polgárok érdekében döntsenek a községi büdzséről, gyárakat, üzemeket kellene és lehetne nyitni a tervezett bevételek átgondoltabb, ésszerűbb beosztásával – hangsúlyozta Tandari.

A községi költségvetésre 2014-ben 1,1 milliárd dinárt látnak elő, ami százmillió dinárral kevesebb, mint az idei évi - tájékoztatta a képviselőket Pakai Tamás, a költségvetési és pénzügyi osztály munkatársa. Tekintettel arra, hogy az idei évben az 1,2 milliárd dinárra tervezett költségvetés 80% -ban valósult meg, a jövő évi reálisnak tűnik – jelentette ki Pakai, az ellenzék bírálataira reagálva.

A községben beruházási projektumokra 165,5 millió dinárt terveztek elkölteni, a horgosi ipari park közművesítése 22 milliót, a svájci donációkból épülő Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ befejezésére 15 milliót, a Népkert rendezésére 3, míg az autóbusz-pályaudvar részbeni fölépítésére 10 milliót. Horgoson a több éve épülő Művelődési Házat szeretnék befejezni és felszerelni, erre a célra 4,5 millió dinárt látnak elő a költségvetésből.

Az iskolákban, óvodákban szükséges felújítások, karbantartások szintén szerepelnek a beruházások között.

A községi képviselő-testület, a polgármester és a Községi Tanács tagjainak munkabérére 19,7 millió dinárt, a civil szervezetek programjainak támogatására 10 millió dinárt irányoznak elő.

Községünk a Magyar Nemzeti Tanácsot félmillió dinárral a Vajdasági Regionális Egészségturizmus Klasztert pedig 200 ezer dinárral támogatja a jövőre. Különböző ünnepeink, sportrendezvények megszervezésére, lebonyolítására 14,6 millió dinárt terveznek fordítani költségvetési eszközökből. A képviselők tizenkilenc igen, három nem és három tartózkodó szavazattal elfogadták a 2014-re tervezett községi költségvetést.

Az ülés folytatásában Darabán Piroska, a népesedéspolitikai stratégia és cselekvési tervet kidolgozó munkacsoport tagjaként ismertette a dokumentumot, és vázolta azokat az intézkedéseket amelyekkel, a meglévő támogatások mellett a családokat illetve a nagycsaládosokat támogatná az önkormányzat. A stratégia előirányozza a nagycsaládos édesanyák foglalkoztatásának serkentését a közigazgatási hivatalban, a közvállalatokban és a közintézményekben. Az önkormányzat ún. nagycsaládos kártyát bocsát majd ki, amely ingyenes vagy kedvezményes belépőjegyekre, jogosítja annak tulajdonosát. A nagycsaládosok a kommunális szolgáltatások díjának meghatározásakor és a helyi adók megfizettetésekor is kedvezményeket kapnának.

Bacskulin István a Válassz utat képviselőcsoport nevében és mint a Horgosi Helyi Közösség Tanácsának elnöke a nagycsaládosoknak szánt támogatásokkal kapcsolatban nyomatékosan kijelentette, hogy horgosi romák közt nem negatív a népszaporulat és a tervezett támogatásokat meghatározott feltételekhez kell kötni, és nem pénzben, hanem a szükségleteknek megfelelően kellene adni, mert, ellenkező esetben nem a gyerekekre költenék a támogatást.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén a képviselők elfogadták, hogy az addigi kilenc tanácstagból a jövőben hét tanácstag alkossa a Községi Tanácsot. A mai ülésen a képviselők titkos szavazással jóváhagyták, hogy dr. Katkics Zoltán művelődéssel és oktatással, valamint Barát Kljajić Tímea szociális védelemmel megbízott tanácstagokat fölmentsék.

Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármester hangsúlyozta, hogy mindkét tanácstag megfelelően látta el feladatai és fölmentésük gazdasági okokból történt.

A képviselők újból bizalmat szavaztak Terényi Líviának a Magyarkanizsai Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ eddigi igazgatójának az elkövetkező négyéves periódusra.

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgatójának, Bús Jánosnak a fölmentését támogatták a képviselők, a megüresedett helyre, megbízott igazgatóvá dr. Katkics Zoltán állatorvost nevezték ki.

A testület tagjai szótöbbséggel támogatták, hogy a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat megbízott igazgatója, a három pályázó közül, a jelölteket elbíráló bizottság döntése alapján, Pálfi Ervin okleveles mezőgazdasági mérnök legyen.

Major Ibolya

Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Szabadka: Mérsékelt szavazási kedv - illusztráció
2022. JANUÁR 16.
[ 17:28 ]
A topolyai község területén közel 30 ezren szerepelnek a választási névjegyzékben. A kishegyesi község területén pedig valamivel több, mint 10 ezren. Előbbi helyen 49, míg utóbbin 23 szavazóhelyen adhatják voksaikat a polgárok vasárnap 7 és 20 óra között. A topolyai községi területén 28 136 szavazati joggal...
2022. JANUÁR 15.
[ 18:26 ]
Vajdaság-szerte százötven általános iskolában hirdettek figyelmeztető sztrájkot hétfőre, a második félév első napjára. A sztrájkkal a zentai kollégáikat ért hátrányos megkülönböztetés ellen tiltakoznak. A zentai pedagógusok kálváriája már több mint egy éve húzódik. A törvény által szavatolt utazási...
2022. JANUÁR 14.
[ 23:01 ]
Több bűncselekmény elkövetőit is sikerült elfognia a szabadkai rendőrségnek. Pénzt rabolt egy trafikból a 2002-es születésű, bácskeresztúri illetőségű N. M. Tegnap este egy a szabadkai városközpontban lévő trafik elárusítónőjét késsel fenyegette meg, majd elrabolta a kasszából a pénzt. A rablót beazonosították,...
2022. JANUÁR 14.
[ 14:00 ]
Beolvasás folyamatban