Vajdaság
A VMSZ Elnökségének állásfoglalása: Veszélyes terepre tévedt az MM három társelnöke
A Trianonhoz vezető út állomásának politikai keselyűi

A Magyar Mozgalom három társelnökének a magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságához írt levelére reagált a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége, veszélyesnek és vállalhatatlannak nevezve az abban foglaltakat. Ugyanakkor rámutatnak arra, hogy az elmúlt évtizedekben Vajdaságban csak azoknak köszönve sikerült megőrizni a nyugalmat és békét, akik tartózkodtak a szélsőségesen nacionalista, nemzetgyűlölő megnyilvánulásoktól. Az alábbiakban teljes egészében közöljük a VMSZ Elnökségének szerkesztőségünkhöz eljuttatott állásfoglalását.

A Magyar Mozgalom három társelnöke, Joó Horti Lívia, Garai Zsolt és Zsoldos Ferenc levélben azt kérik, hogy a magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága foglalkozzon azzal, hogy Pásztor István részt vett a november 25-ei emlékülésen, ahol egyébként a szerb köztársasági elnök tartott beszédet, elismerő és köszönő szavakkal illetve Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét, amiért a két ország viszonya, átlépve a történelmi szembenállás múltbéli fájdalmas tényein, közösen képes építeni a térség számára biztonságot nyújtó jövőt.

A Magyar Mozgalom három társelnöke – és nem elnöksége – levelében azt állítja, hogy a határon túli magyar közösségek vezetői közül egyedül Pásztor István volt az, aki elárulta a térség – nem kifejtve, ugyanakkor egyszerre említve a magyar közösség és Vajdaság autonómiatörekvéseit, illetve "Bácska, Bánát és Baranya" elcsatolását, ami nem egyenlő a jelenlegi Vajdasággal, tehát nem csak történelmi, hanem politikai szempontból is meggondolatlan vagy szándékosan uszító megfogalmazás.

"Hetek óta tartó nacionalista eufória záróakkordjaként" jellemzik az egyórás emlékező ülést, amelyen Pásztor István részvétele által a "Vajdasági Magyar Szövetség pedig beállt azok mellé, akik politikájukkal teret adnak, sőt gerjesztik a szerb nacionalizmust”.

Ezekkel a megfogalmazásokkal a Magyar Mozgalom három társelnöke – elnöksége támogatása nélkül – retorikájában visszatér a múlt század kilencvenes éveiben alkalmazott miloševići retorikához, úgy tesznek, mintha nem tudnák, mit jelentett a szerb nacionalista eufória – csúfot űzve ezáltal abból a vajdasági faluból, amelynek lakossága fizikailag és üldöztetve megszenvedte a valóban szerb nacionalista eufóriát. Nem magyarok voltak, de ez nem csökkenti közös, vajdasági felelősségünket, amit a békés egymás mellett élés megtartása érdekében éreznünk kell. Nem beszélve arról, hogy csúfot űznek azokból a tízezrekből, akik magyarként a szerb nacionalista eufória elől menekülve hagyták el szülőföldjüket. Azokat a miloševići éveket kiegyenlíteni a november 25-i egyórás emlékezőüléssel, a legrosszabb politikai üzenet az európai mércével is kiemelkedőnek minősülő magyar-szerb történelmi megbékélési törekvések vonatkozásában, és különösen az, amikor a szerb köztársasági elnök tisztelettel, elismeréssel beszél Magyarország miniszterelnökéről, a magyar népről és a vajdasági magyar közösségről, elkerülve minden arrogáns beütést, noha a száz évvel ezelőtti történelmi események a szerb nép számára nem csak évszázados autonómiájuk megszerzését, de az önállóságot is eredményezte – a magyar nép és Magyarország határainak rovására, ezek történelmi tények, áll a VMSZ Elnökségének szerkesztőségünkhöz eljuttatott állásfoglalásában.

A vajdasági magyar közösség szülőföldjén élve osztozik a térség közelmúltja okozta helyzetben. A bőrén érzi egy összetákolt, mégis működő ország, Jugoszlávia háborús szétesése okozta hatalmas gazdasági lemaradást, ami legalább húsz éves leszakadást okozott a térség országaihoz viszonyítva.

Ugyanakkor a vajdasági magyar közösség egyedüliként a Kárpát-medencében rendelkezik kulturális autonómiával, a közösséget érintő, nemzeti identitását – nyelvhasználat, kultúra, oktatás, tájékoztatás – meghatározó kérdésekben önálló döntéshozatallal dolgozhat.

Ugyanakkor 2015 óta a gazdaságfejlesztési program által, amit csakis a vajdasági magyarok pályázhatnak meg, a gazdasági lemaradás kezelése is megkezdődött. Nyilvánvaló, hogy húsz, illetve harminc év háborúval, hiperinflációval, korrupcióval, politikai gyilkosságig jutó leszámolásokkal terhelt időszakát behozni néhány év alatt lehetetlen.

A jelenlegi, egyébiránt az Európai Unió minden szerve által tárgyalópartnerként tekintett szerb hatalomnak sikerült a csődtől megmenteni az országot. A VMSZ Magyarország Kormányának anyagi támogatásával megkezdte a magyar közösség gazdasági felzárkóztatását, a fiatalok családi házhoz juttatását.

Amennyiben a Magyar Mozgalom három társelnöke ezt bírálta volna, az politikai akció lett volna. De ennél sokkal veszélyesebb terepre tévedtek vagy tudatlanságból vagy nagyon is tudatosan.

Amit a Magyar Mozgalom három társelnöke – és nem elnöksége – november 25-e kapcsán megfogalmaz, az túlmutat azon, amit a száz évvel ezelőtti igazságtalan, a magyar közösséget kizáró döntés érzelmileg jelent, és ami akkor a háborús vesztes megalázását mutatta.

Ugyanis a Magyar Mozgalom társelnökei – és nem elnöksége – ezen történelmi esemény kapcsán az uszítás, a történelmi revizionizmus, helyenként a politikai revizionizmus elemeinek beemelésével és mondataik bizonyos elemeinek irredenta allúzióival veszélyes és vállalhatatlan irányba mozdultak el ezen levelükben.

Nyomatékosan felszólítjuk Joó Horti Líviát, Garai Zsoltot és Zsoldos Ferencet, hogy zárják le azt a fajta beszédet nem csak a nyilvánosságban, nem csak feljelentő és nyilvános leveleikben, hanem önmagukban is. Az elmúlt évtizedekben Vajdaságban csak azoknak köszönve sikerült megőrizni a nyugalmat és békét, akik tartózkodtak a szélsőségesen nacionalista, nemzetgyűlölő megnyilvánulásoktól.

November 25-e elmúlt, de előttünk van 2020. június 4-e. Amennyiben ők ezt a diskurzust folytatják, az európai magyarságra hoznak szégyent, nem csak a saját fejükre, nem csak a Magyar Mozgalomra, nem csak a vajdasági magyarokra, de azokra a kárpátaljai magyarokra is, akik iskoláikért küzdenek, és azokra az erdélyiekre is, akik a magyar helységnevekért, a hivatalos magyar nyelvhasználatért küzdenek. És nem utolsó sorban szégyent hoznak és gátolják a 2010-ben megkezdődött határok feletti, a jószomszédi viszonyon alapuló kulturális és közjogi nemzetegyesítést.

A történelemhez, a történelmi tényekhez, a múlttal és a térség fájdalmas, a magyarságra nézve sokszorosan fájdalmas és a száz év alatt sokszor megalázó történelmi döntésekhez, amik a jelenlegi magyar-szerb viszonyban kölcsönös tiszteleten és megértésen alapulnak, csakis úgy lehet és szabad viszonyulni, hogy az egyetemes magyar nemzet és abban a vajdasági magyarok érdekét szem előtt tartva, soha nem felejtünk, de a jövőt építjük a szülőföldünkön mindazokkal, akikkel együtt élünk.

A Magyar Mozgalom három társelnöke, Joó Horti Lívia, Garai Zsolt és Zsoldos Ferenc nem érti sem a történelmi fájdalmat, sem a jövő kihívásait és tudatlanságból vagy feladatteljesítő szándékkal uszít és nem csak a magyarok és szerbek, de minden itt élő nemzeti közösség irányába ijesztő és megengedhetetlen retorikát alkalmaz. Az előttünk álló időszakban ezt nem engedheti meg magának még a Magyar Mozgalom sem.

Minderről vitának helye nincs, állásfoglalásunk végérvényes és elutasít minden megnyilvánulást, ami a magyar közösséget politikai, identitásbeli kiteljesedésében megnyilvánulásaival veszélyezteti, gyerekeinket pedig a minden, így a többségi közösségen belül is létező esetleges hőzöngőknek kiszolgáltatja - szögezi le a Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége állásfoglalásában.

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások
zs
2018. DECEMBER 6. [ 16:19 ]

Megválogatom, hogy mit olvasok el... De azért kösz a tippet, kedves "istván"!


istván
2018. DECEMBER 6. [ 11:54 ]

... nnnahát kedves "zs", az ilyen elmés megjegyzéseket ami inges -inkább lenne meztelen- ingára tettél, szívesen látnám abban a táborban, ahol valóban vannak olyan kommentelők, akik vezérürüként irányítják a véleményalkotást. Van ott egy házsártosnak tűnő nőszemély is, aki minden Orbánt, Vucsicsot, Pásztort, vagy Magyarországot érintő kritikus cikknél kivétel nélkül "üsd vágd, nem apád" stílusban véleményez, uszít. Nnnna ott kapirgálj (bér)kommentelés témában ... Tudod, ... Szabad MSzó


zs
2018. DECEMBER 6. [ 10:10 ]

Inges Inga: "... ennyi okos ember, ami..." Ami????? Egy (bér)kommentelő ápoljon jó barátságot a vonatkozó névmásokkal!


Óbecsei
2018. DECEMBER 6. [ 9:30 ]

Nekem is lenne véleményem, de a szabad sajtó-NÉ letilt. Nem tudom, hogy ha nincs véleményem az is tilos-e már?


Inges Inga
2018. DECEMBER 5. [ 13:00 ]

Basszus,ennyi okos ember ami itt van.... Le a kalappal azok előtt,akik állandó jelleggel bírálni tudnak, de bíz tenni valamit.... U.I. Akinek nem inge, ne vegye magára


Turi István
2018. DECEMBER 3. [ 20:29 ]

"Nem utolsósorban azért is, mert az utóbb lepecsovicsozott VMSZ elnököt és elhanyagolható számú néhány más VMSZ potentátot leszámítva, magyar ember nem is volt jelen az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban. Ergo: a tapsvihar, a szerb–magyar barátság éltetése a centenáriumi díszünnepségen a szerb jelenlévőknek volt köszönhető. - a Maszol.ro portálról https://www.maszol.ro/index.php/velemeny/105159-balint-pataki-jozsef-vu-i-versus-johannis


ISTVAN TELEKI
2018. DECEMBER 3. [ 16:49 ]

VANNAK AKIK MINDEN ÁRON NYALNAK A SZERBSÉGNEK!!! JOBB VOLNA HA VALÓBAN, A VAJDASÁGI MAGYARSÁG ÉRDEKEIVEL FOGLALKOZNÁNAK!!! NEM PEDIG NEKI ESNI AZOKNAK AKIKSZÓNI MERNEK!!!!!!!!!!!!!!


Précsán
2018. DECEMBER 3. [ 15:12 ]

Emlékeznek Románia előcsatlakozási folyamatára? Volt ám megbékélés, kárpótlás de még közös emlékmű is. Meg tudják hogy mi van ma! Lehet annyira hülye Pásztor hogy ezzel nincs tisztában? Nem hiszem. Ő folyamatos hatalomvágytól szenved. Képes ezért föláldozni a nemzetet, a papot (de még a magyar pénz) csapot is! Megéri azt, amikor az egész politikája kócerájostul a fejére esik. Ellentétben az itteni magyarokkal, akik tudj’Isten hol lesznek már- kalandvágyból. De a lényeget NBK foglalta össze.


Sándor a mozsori
2018. DECEMBER 3. [ 15:00 ]

rusticusnak teljes mértékben igazat adok: Azért áll fényes jövő előtt Németország, mert a magyar anyaországi migránsáradat nyugati EU- ba érkezt, mint agysebészek? Viszont a Magyarországra érkezet tömeges távolkeleti migránsáradatnak az volt a feladata hogy többszázezer €- ért magyarország 5% állami kötvényeit vásároljon. Ajándékba kapot is a nagy család minden tagja magyar- letelepedési engedélyt, hiszen agysebészek.


rusticus
2018. DECEMBER 3. [ 11:09 ]

Hamár fölmerült: Ezért áll fényes jövő előtt Németország, mert az eddigi migránsok agysebészek, a következők pedig gépészmérnökök és CNC marósok lesznek.


Sándor a mozsori
2018. DECEMBER 3. [ 9:56 ]

Az is lényeg és nem duma hogy a migránssimogato németországban egy gépészmérnök átlagfizetése 5191€ brutto, nem beleszámitva a munkaado önkéntes juttatásait és a különleges kifizetéseit ( lásd: metallzeitung Dezember 2018, 26 oldal) a hétszázezer nem betöltött munkahelyröl itt nem beszélve...


Béla
2018. DECEMBER 2. [ 17:42 ]

A lényeget Nagy Bata Károly megfogalmazta,a többi csak duma....


Turi István
2018. DECEMBER 2. [ 16:57 ]

Kísérem a kialakult vitát-vitákat.Számomra már nem kétséges hogy a MM nem akar együttműködést,a minnél nagyobb dagonyában érdekelt.Ezért a dagonyáért mindent megtesz,átvette az egykori MRM szerepét,úgy is viselkedik,még túl is tesz rajta.Ha kell migráns simogató,az Európai Egyesült Államok híve,most meg nemzetállam mellett kardoskodik.Teszi ezt hazug módon,alattomosan.Gondolom azért mert lehetőséget lát a VMDK szimpatizánsok hozzájuk csalogatására,közben maradt migráns simogató.


Alfonz
2018. DECEMBER 2. [ 11:39 ]

Pásztornak teljes mértékben igazat adok." Veszélyes terepre tévedt az MM három társelnöke" és ez pontosan így igaz. Aki bírálni, kritizálni merészeli a minden magyarok elnökét (lásd Pásztor Istvánt) és ha netalán véletlenül, hátsó szándéktól vezérelve nem egyezik a véleményével, az bizony "veszélyes terepre téved".


Inpatria Sua
2018. DECEMBER 1. [ 20:47 ]

zs: Ráadásul értelmetlen körmondat, mint ez is, amelyből csak a lényeget, a mondat tárgyát nem tudjuk meg: "A Magyar Mozgalom három társelnöke – és nem elnöksége – levelében azt állítja, hogy a határon túli magyar közösségek vezetői közül egyedül Pásztor István volt az, aki elárulta a térség * – nem kifejtve, ugyanakkor egyszerre említve a magyar közösség és Vajdaság autonómiatörekvéseit, illetve "Bácska, Bánát és Baranya" elcsatolását, ami nem egyenlő a jelenlegi Vajdasággal, tehát nem csak..."


Nagy Bata Károly
2018. DECEMBER 1. [ 17:36 ]

Én, mint bácskai magyar, elvártam Pásztor Istvántól, hogy NE jelenjen meg azon a - számomra szégyenteljes - ünnepségen! Azt hiszem, sok-sok magyar ember is így gondolkodik. Megtehette volna! De ha már ott volt, ne pocskondiázzon, becsméreljen senkit a máshogy gondolkodók, érzők közül. Nyakig vagyunk a "sárban", talán a kievickélés felé vezető utat kellene/illene keresni! Közösen. . .


zs
2018. DECEMBER 1. [ 9:33 ]

Ne higgy azoknak, akik "állásfoglalásukban" a barokk körmondat fogalmát sokszorosan kimerítik...


Három új szobrot kap Szabadka - illusztráció
2020. MÁJUS 28.
[ 15:57 ]
A városi közlekedési vállalat elárusító helyein mától, május 27-étől kezdik a kedvezményes éves bérletek kiadását az arra jogosultak számára. A bérlet ára változatlanul 1650 dinár, míg a kártya kidolgozása 375 dinárba kerül. Arról, hogy kik jogosultak a kedvezményes bérletre, ITT olvasható bővebb...
2020. MÁJUS 27.
[ 10:15 ]
Az online zárókonferenciát követő sajtótájékoztatóval ért véget Pacséron a Helyi ízek – helyi értékek elnevezésű Iterreg – IPA CBC projektum, melynek kedvezményezettjei a magyarországi, Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft., és a szerbiai, helybeli Mezőgazdasági Termelők Egyesülete....
2020. MÁJUS 26.
[ 17:37 ]
A jövendőbeli együttműködésről írt alá kedden szándéknyilatkozatot a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és a Regionális Hulladéktároló Kft., tudósít a Subotica.com portál. Hulladékfeldolgozás Szerbiában is mind nagyobb figyelmet kap. A szabadkai hulladéktároló országosan is az egyik legmodernebb. A szemét...
2020. MÁJUS 26.
[ 15:18 ]
Beolvasás folyamatban