Vajdaság
Identitástudat-válság jelei tapasztalhatók a vajdasági magyar közösségen
Dr. Klamár Zoltán néprajzkutató, egyetemi oktató tartott előadást a témával kapcsolatban Szabadkán
Betűméret:             

Kik és milyenek vagyunk? Identitások a Vajdaságban címmel tartott előadást a szabadkai VM4K Klubban dr. Klamár Zoltán néprajzkutató, egyetemi oktató. A többes szám nem véletlen, ahol sok náció él együtt, ott sokféle identitás alakul ki, létezik egymás mellett. A mai vajdasági társadalom ismét a polgári hagyományok felé fordulva alakítja önképét, önazonosságát. Ám ez a hagyomány is több rétegű és sokszor elbeszélnek egymás mellett az együtt élők, mi több, identitásuk azonos elemeit is másként élik meg.

Milyen a vajdasági magyarok identitástudata? Hogyan változott az elmúlt száz évben, Trianon óta? A lehetőséget kihasználva tettük fel a kérdést Klamár Zoltánnak.

- Az elmúlt száz évben igazából történt is meg nem is identitásváltozás. Ezt azért mondom, mert a XX. század végén, a XXI. század legelején a vajdasági magyarság néprajzi atlaszának volt egy identitás szócikke, tehát ha így nézzük, történt változás, más szempontból mégsem, hiszen a vajdasági magyarok néprajzi atlasza egy 100 éves periódust vizsgált és abból egy nagyon kis szegmens volt ez az identitás. A kérdés a XVIII. századtól húzódik egészen napjainkig. Annak, hogy vajdasági identitásról beszélhetünk, a XIX. századi események az okozói. A Habsburgok létrehozták a Temesi Bánságot és a Szerb Vajdaságot. Innen van ez a történeti név is. Ez mindenkinek másféle tartalommal jelenik meg, mindenki máshogyan gondol erre. Tény azonban, hogy létezik egy ilyen identitás, s ezen belül létezik egy vajdasági magyar identitás is.

- A ’70-es, ’80-as években a vajdasági magyarok elszigetelődtek Magyarországtól, talán még lélekben sem érezték anyaországnak. A rendszerváltás után mintha változott volna a helyzet.

- Igen ez kétségtelenül így van. Mindenki nosztalgiával gondol a Tito érára, a második jugoszláv korszakra. Az első időszak ugyanis közvetlenül Trianon után eléggé sanyarú helyzetbe hozta az itteni magyarságot. Utána Tito szocializmusának a második fele volt az, amikor kezdtünk egy kicsit jobban élni, kezdett kiteljesedni minden. Az úgynevezett testvériség-egység is kezdett szárba szökkenni, azaz a magyarságnak is kedvezni kezdett a helyzet. Hozzá kell tennem azonban, hogy

a ’60-as évek második felében, amikor kinyitott a szelep, s amikor el lehetett menni vendégmunkára, akkor a nemzetiségiek közül bizony nagyon sokan elmentek, felülreprezentálva, így a vajdasági magyarok is.

- De most is az a helyzet, hogy elsősorban a kisebbségek hagyták el az országot, a magyarok és a horvátok. A szerbek nem mentek ekkora arányban.

- Igen, ez érdekes és egyben identitásválságot is feltételez, mert nyilván azok veszik a vándorbotot a kezükbe, akik valamiért nem érzik jól magukat egy adott környezetben. Ha az a környezet barátságtalan, márpedig ha a politika úgy kívánja, akkor nagyon sokszor az, s akkor generálja ezeket a mozgásokat, s akkor elindulnak az emberek. Több generáció vett már részt vendégmunkában, s most látjuk azt, hogy pont azok kezdenek elmenni, azok a generációk, akiknek itt családot kellene alapítaniuk, fenn kellene tartani az iskolákat, óvodákat. Én úgy vélem, hogy egyértelműen identitásválságot élünk ilyen szempontból.

- A fiatalok esetében talán ez még inkább kifejezettebb. Ők még a szerb nyelvet sem hajlandóak megtanulni, inkább a nyakukba veszik a világot. Ön szerint valóban így van ez?

- Óriási hiba ez egyébként. De ha már ezt említette, akkor én meg megemlíteném azt, hogy

sajnos nagyon rosszul gondolkodnak a nyelvtanítás szempontjából. A szerbet nem idegennyelvként, hanem anyanyelvként próbálják tanítani, és ez óriási különbség. Magyarkanizsán még most is az van, hogy a szerb óvodások egymás között magyarul beszélnek, mert olyan környezetben szocializálódnak. Hogyan tanuljon meg ilyen körülmények között a magyar gyerek szerbül? A szerb kisgyerekek olyan szépen őznek, hogy hihetetlen!

- A kettős állampolgárság bevezetése milyen változást hozott az identitástudatunkban?

- Ha csak a baráti körömet hozom alapul és azokat a példákat mondom, akkor megosztotta igazából a közösséget. Egyik része nagy örömmel fogadta és van magyarigazolványa, a másik pedig kételkedve és a mai napig nincs meg ez a dokumentuma. Igazából egy ambivalens viszony alakult ki ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Tudom, hogy ez nagyon érzékeny téma és azt is tudom, hogy nagyon óvatosan kell, hogy fogalmazzak, de én ezt látom.

- Azt mondta, hogy identitásválságban vagyunk. Van-e erre gyógymód, van-e ebből kiút, vagy mit kell most tennünk?

- Őszintén megmondva, nem tudom. Azt viszont látom, hogy a mostani politikai nyitás, tehát a szerb politika és a magyar politika közeledése mindenképpen jó ebből a szempontból, mert kevésbé érzi a vajdasági magyar kisebbség a nyomást a vállán. Otthonosabban érzi magát otthonában, a saját környezetében, és ha ez így van, akkor stratégiailag tettünk valamit és akkor abban gondolkodik, hogy maradjon, és nem abban, hogy menjen.

- Ugyanakkor Vajdaságban most hatalmas a magyarok közti megosztottság, egymásnak feszülnek a táborok, óriásaik az indulatok. Ez is az identitásválságra vezethető vissza?

- Valószínűleg igen, mert én úgy látom, versengés is folyik, hogy ki magyarabb a másiknál. Én ezt zsákutcának gondolom, mert abban kell előre lépni, hogy mindenki otthon érezze magát, otthonának érezze azt a környezetet és ne akarjon onnan elmenni, több legyen, ami odaköti, mint ami űzi.

Németh Ernő
Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Újvidéken is megjelent a „fantombérlők” problémája. A szavazáson történő részvételre vonatkozó értesítést megkapták a Lázár cár sugárúton élő polgárok is, viszont több olyan személy nevére érkezett értesítés, akik nem az említett címen laknak. Erről a Zöld-Baloldali Front zombori bizottsága...
2023. DECEMBER 7.
[ 17:21 ]
Az előttünk álló hétvégén tartják meg a Zentai Sportcsarnokban a 7. Gazdanapok rendezvényt, illetve annak keretében a hagyományos Mikulás-napi kiállítást, a helyi termékek bemutatóját, a 23. Nemzetközi Pálinkafesztivált, valamint a 11. Vajdasági Kulináris-és Élelmiszeripari Kiállítást. is. A Zentai Gazdakör...
2023. DECEMBER 7.
[ 17:20 ]
Nincs a szokásos viháncolás, a diákok arcáról inkább egyféle döbbenet olvasható le, amikor hallgatják Bojana Gladović élettörténetét. A fiatal egészségügyi dolgozó 22 éves volt, amikor kolléganőjével munkába sietett. A társa gyorsan és nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott, a kocsi egy jeges szakaszon megcsúszott,...
2023. DECEMBER 7.
[ 15:49 ]
Beolvasás folyamatban