Vajdaság
Az MNT elektronikus ülése: Elérhetőek a világhálón a digitális oktatási tartalmak

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány miatt kihirdetett rendkívüli állapot következtében – alapszabályával összhangban – tizenharmadik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, és 45 napirendi pontról hozott döntést. A 2020. április 3-án, 13.30 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 14 napirendi pontot egyhangúlag, 31-et pedig minősített szavazattöbbséggel (összesen 1493 igen, 22 nem és 60 tartózkodás mellett) fogadott el – olvasható abban a közleményben, amit Hajnal Jenő, az MNT elnöke adott ki az ülés után.

A tanácstagok napirenden kívül, írásban tájékozódhattak a Magyar Nemzeti Tanács törekvéseiről a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben.

A beszámoló egyebek között megállapítja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az országban kihirdetett szükségállapot után illetékességi körében mindent megtett annak érdekében, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend magyar nyelven is minél zavartalanabbul elkezdődjék. Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériumnak már 2020. március 13-án eljuttatta azoknak a tanítóknak és tanároknak a listáját, akik bekapcsolódhattak a Szerbiai és a Vajdasági Rádió és Televízió közreműködésével megvalósuló távoktatásba, de ennél még fontosabb volt számára, hogy a magyar nyelvű virtuális képzés mielőbb elinduljon a Pannon Televízióban, amire a társalapításában működő médiaház a legnagyobb nyitottságot mutatta, és minden műszaki és sugárzási feltételnek is eleget tudott tenni annak érdekében, hogy 2020. március 18-án, a délelőtti órákban elkezdődjék a távoktatás.

Egyébként az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium operatív tervet fogadott el a távoktatásra, amellyel összhangban tovább kellett működtetni az oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kellett a tanulási lehetőséget, az iskoláknak és a pedagógusoknak pedig alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult helyzethez. Már az első nap tapasztalatai arról tanúskodtak, hogy a legtöbb magyar oktatási intézmény vezetője összeállította cselekvési programját egy olyan helyzetre készülve, amikor a pedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanulókkal, és amelyben valójában a tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását kell támogatnia, mégpedig infokommunikációs eszközök használatával – távolról. Online tájékoztatást adni a tanulóknak, támogatni őket a tanulásban, megjelölni a feldolgozandó tananyagrészeket, és meghatározni a számonkérés vagy a beszámolás módját is.

Az iskoláknak elküldték azoknak a digitális oktatási tartalmaknak a hozzáférhetőségét is, amelyeket a magyarországi Oktatási Hivatal tett közzé, és amelyeket – figyelembe véve a szerbiai tanterveket és tankönyveket – jelentős mértékben hasznosítani is tudnak.

A napról napra bővülő listát az érdeklődők a Magyar Nemzeti Tanács honlapján találják meg. A tanács a magyar nyelvű segédanyagok megosztása érdekében néhány éve már kialakította oktatási portálját is. A weboldal felületet biztosít a tanárok horizontális kapcsolattartásának az oktatás egy-egy területén vagy szakaktívájukon belül, és az oktatas.mnt.org.rs címen érhető el ingyenes regisztráció után. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala a portállal kapcsolatban állandó jellegű segítséget nyújt az oktatas@mnt.org.rs villámpostacímen is. Ide várták az egyéni tanácsadásra vonatkozó felajánlásokat is, azaz olyan kollégák segítségét, akik felajánlották, hogy szívesen segítenek egy másik iskolának a digitális átállásában – olvasható a távoktatás megszervezéséről szóló tájékoztatóban.

Az elektronikus ülésen a Magyar Nemzeti Tanács felmentette dr. Bence Erika bácskertesi lakost, egyetemi tanárt, aki lemondott a Kulturális Bizottságban betöltött tagságáról, és helyébe Kerekes Sándor szabadkai lakost, nyugalmazott művésztanárt nevezte ki a testület tagjává.

Elfogadta a 2019. évi költségvetéséről szóló független könyvvizsgálói jelentést, valamint véleményezte a Forum Könyvkiadó Intézet munkaszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat módosítását is, de jóváhagyta a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2020. évi munka- és pénzügyi tervének módosítását is. A testület úgyszintén jóváhagyta vagy véleményezte a Magyar Szó Lapkiadó Kft., a Hét Nap Lapkiadó Kft., a Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár, a Kishegyesi Könyvtár, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház a Zentai Történelmi Levéltár és Topolya Község Múzeuma 2019. évi munka- és pénzügyi jelentését, valamint jóváhagyta a Szekeres László Alapítvány 2019. évi munkabeszámolóját és zárszámadását is.

A Magyar Nemzeti Tanács véleményezte Kishegyes község általános iskolai hálózatának bővítését is – támogatva azt az elképzelést, hogy a Topolyai Alapfokú Zeneiskola Kishegyesen, Bácsfeketehegyen és Szeghegyen kihelyezett tagozatot nyisson. Kishegyesen és Bácsfeketehegyen magyar nyelven is folyik majd zenei képzés.

Öt napirendi pont oktatási intézmények igazgatóválasztásával volt kapcsolatos. A tanács két kiemelt jelentőségű intézményének élére új igazgatók kerültek: a bezdáni Testvériség–egység Általános Iskolában Francia Gyólai Klára szilágyi lakos, kémiatanár, míg a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolában Kanyó István kishegyesi lakos, a biokémiai tudományok magisztere. Mindkét intézmény előző igazgatójával, Zveng Máriával és Bojtos Bélával, akik több mandátumban is intézményük élén álltak, a tanács és hivatala kitűnő együttműködést valósított meg. A testület nevében megköszönték sok évtizedes fáradozásukat, és boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas napokat kívántak mindkettőjüknek. A tanács úgyszintén támogatta a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban mgr. Csikós Pajor Gizellának, az eddigi igazgatónak újabb megbízatásra szóló kinevezését. A palánkai Vuk Karadžić és topolyai Nikola Tesla általános iskolák igazgatóválasztási eljárásával kapcsolatban is született döntés.

A tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság döntéseit: a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása, a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése és a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet hatodik osztályos Zenekultúra című tankönyvének előzetes jóváhagyása kapcsán.

A tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azt a döntését is, hogy Peter Mraković zombori lakost, okleveles szobrászt és képzőművészet szakos tanárt a Zombori Városi Múzeum igazgatójává nevezzék ki.

A testület jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság három – a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, valamint Csóka Község és Újvidék Város – 2020. évi kulturális pályázattal kapcsolatos döntését is, míg tíz esetben hozott hasonló döntést tájékoztatási pályázatokkal kapcsolatban. Ezek: a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, valamint Magyarcsernye, Versec, Kúla, Verbász, Apatin, Temerin, Csóka és Újvidék önkormányzatainak tájékoztatási pályázatai voltak.

A tanács a Végrehajtó Bizottság három önkormányzat – Nagybecskerek, Újvidék és Zombor – utcanévvel kapcsolatos véleményezését is jóváhagyta, és üdvözölte, hogy dr. Bori Imre akadémikusról, neves vajdasági magyar egyetemi tanárról, irodalomtörténészről, kritikusról és szerkesztőről utcát neveznek el Újvidéken – olvasható abban a közleményben, amit az MNT 13. (elektronikus formában) megtartott üléséről adott ki Hajnal Jenő elnök.

N. E.
Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Szeghegyre látogatott Šešelj - illusztráció
2020. JÚNIUS 2.
[ 18:24 ]
Beiktatták az új temerini plébánost, miután a Püspöki Hatóság május 22-én kinevezte ft. dr. Szöllősi Tibort a temerini Szent Rozália és a hozzátartozó filiák plébánosává. Az új plébános beiktatása pünkösdvasárnap, a 10 órai nagymisén meg is történt. A beiktatási szertartást dr. Pénzes János szabadkai...
2020. JÚNIUS 1.
[ 9:04 ]
Az egyedüli komoly ellenzéki erőt jelentheti Szabadkán a soron következő önkormányzati választásokon a Maglai Jenő – Szabadka Polgári Mozgalma Polgári Csoport elnevezésű lista, amelyet a Magyar Mozgalom, a Metla 2020 polgári mozgalom és Szabadka Polgári Mozgalma indít közösen, hangzott el a lista hivatalos átadásán,...
2020. MÁJUS 31.
[ 21:59 ]
Egy 66 éves szabadkai férfi halt meg szombat éjszaka, amikor rosszul lett a volán mögött, s egy parkoló járműnek csapódott. Az eset valamivel éjfél után történt a Sugárúton, az Erdő utca kereszteződésében. A környék lakói először fékcsikorgást hallottak, majd az ütközés hangjait. Nem hivatalos információk...
2020. MÁJUS 31.
[ 11:24 ]
Beolvasás folyamatban