Izbor iz sadržaja na srpskom
Informativni dani nemačke kulture u Subotici

U Subotici je prvi put održan program pod nazivom “Informativni dani nemačke kulture”. Organizatori manifestacije su bili Nacionalni savet Nemaca u Srbiji i nemačka fondacija “Deutsche Stiftung”.

Predsednik Nacionalnog saveta Nemaca Laslo Gonco Mandler (Göncző Mandler László) je o ciljevima manifestacije istakao da je najvažnije približavanje nemačke kulture lokalnom stanovništvu.

„Voleli bismo da se ljudi sećaju ovog naroda ne samo po masovnim grobnicama nego i po kulturi“ – izjavio je predsednik Nacionalnog saveta Nemaca dodajući da je na popisu stanovništva 2011. godine 4064 ljudi se izjasnilo da je nemačke nacionalnosti.

U okviru programa u Subotici čule su se nemačke pesme, održano je predavanje o nemačkomm jeziku, a u okviru istorijskog pregleda i o seobi nemačkog naroda. Otvorena je i izložba o životu Nemaca.

Sličan program će od sledeće godine biti održan i u drugim gradovima Vojvodine.

U roku od osam do deset godina može da se izgradi nova pruga koja bi povezala Pečuj, Baju, Suboticu, Segedin, Hodmezevašarhelj, Bekeščabu, Salontu, Oradeu i Debrecin, ukupne dužine od 500 kilometara, koja bi koštala 800 milijardi forinti – izjavio je Janoš Lazar za list Délmagyarország. Poslanik u parlamentu Mađarske je za list...
21.03.2019
[ 20:49 ]
Orban: Fides jednostrano otkazuje svoja prava u Evropskoj narodnoj partiji (EPP) Skupština (EPP) je sa 190 glasova za i 3 glasa protiv, sa ogromnom većinom prihvatila predlog da se protiv Fidesa povede istraga, a za to vreme se ta stranka dobrovoljno odriče svojih prava u tom savezu evropskih stranaka. U tekstu se ističe i da su Fides i...
20.03.2019
[ 21:05 ]
Evropsko drvo godine 2019-e je badem sa brda Haviheđ koje pripada mađarskom gradu Pečuju – objavljeno je u Briselu. To drvo je dobilo najviše glasova: 45 132. Reč je o drvetu starom više od 135 godina, ima uvijeno stablo i stoji pored crkve Snežne Gospe na vrhu brda Haviheđ. Evropski komesar za ekologiju Karmenu Vela je na svečanosti...
20.03.2019
[ 19:11 ]
Beolvasás folyamatban