Izbor iz sadržaja na srpskom
Deli: U debati o migraciji treba zastupati i interese stanovnika Evrope

U debati o migraciji treba zastupati i interese stanovnika Evrope – izjavio je Vojvođanin Andor Deli, poslanik Fidesa u sredu na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Strazburu, u okviru debate o humanitarnoj situaciji među migrantima.

Poslanik je rekao da je položaj izbeglica na spoljnim granicama EU veoma važna tema, i bitna i iz aspekta kako građani Bosne, Srbije i Grčke doživljavaju navalu izbeglica koja traje već godinama. Andor Deli je naglasio da evropska levica dosledno izbegava ovu temu, ne govori o tome koliko se promenio kvalitet života lokalnog stanovništva zbog prisustva migranata.

„Kao Mađar iz Vojvodine, veoma dobro znam koliko je situacija beznadežna. Migranti su preplavili javne prostore, stanovnici ne smeju da izađu na ulicu kada padne mrak“ – opisao je situaciju.

Dodao je da je migracioni pritisak 2015-e bio toliki da je potpuno poremetio život lokalnog stanovništva. Deli je rekao da se na balkanskoj ruti ponovo povećava pritisak, u naseljima duž granice je pogoršana javna bezbednost, pa EU treba da pruži dodatnu podršku tranzitnim zemljama, jer to nisu bogate zemlje i imaju ograničene resurse.

Komesar za jednakost Helena Dali je govorila o tome da je položaj migranata na spoljnim granicama veoma zabrinjavajući, da žive u neljudskim uslovima. Unija podržava prava imigranata i onih koji traže azil, smatra neprihvatljivim primenu bilo kakvog nasilja prema njima, jer to nije u skladu sa pravnom državnošću kako ga shvata EU.

„Protivimo se tome da se imigranti izbacuju, istražićemo slučajeve kršenja njihovih prava“ – istakla je Dali. Dodala je da EU pruža pomoć partnerima koji štite spoljne granice, i borbu protiv krijumčarenja ljudi. Turska je do sada dobila 6 milijardi evra, od čega se pobrinula za oko milion izbeglica.

Poslanica iz Holandije, socijalista Kati Piri je učestvovala u debati. Ona je govorila o tome da je situacija među migrantima koji čekaju na spoljnim granicama sve gora, da se žene i deca dave u moru ili moraju preživeti u neljudskim uslovima.

„Unija treba da pazi na prava i dostojanstvo tih ljudi, i mora se protiviti njihovom izbacivanju“ – rekla je ona. (MTI)

Činjenice pokazuju da je poslednja decenija bila najuspešnija u proteklih sto godina mađarske istorije – izjavio je premijer Viktor Orban u nedelju u govoru o stanju nacije u Budimpešti. Premijer je rekao: Mađari su se odviknuli od toga da na sebe gledaju kao na uspešnu naciju. „Tako dugo smo bili dole, da i ne znamo kako je gore“...
16.02.2020
[ 16:42 ]
U svečanoj Sali gradske kuće u Kanjiži su se u subotu poslepodne u lepom broju okupili meštani i predstavnici opštine da bi se na forumu građana informisali i postavili svoja pitanja, odnosno podelili zabrinutost povodom migrantske krize koja traje već tri meseca. Zabrinutost građana obuhvata više oblasti. Jedna od meštana, Eva...
16.02.2020
[ 14:01 ]
Verodostojnost Evropske unije zavisi od toga da li će uspeti ubrzati proces proširenja – izjavio je predsednik Mađarske Janoš Ader, nakon što je u Rimu vodio zvanične razgovore sa italijanskim predsednikom Serđom Materelom u petak. Razmenili su mišljenja i o budžetu EU za sledećih sedam godina, kao i o migraciji. Ader je medijima...
14.02.2020
[ 22:51 ]
Beolvasás folyamatban