Vajdaság
Magyarkanizsa: Kerekasztal-beszélgetés a családon belüli erőszakról és a nők bántalmazásáról

Az Art Garni Hotel konferenciatermében regionális tanácskozásra gyűltek össze az észak-bánáti körzet néhány községének szociálisügyi szakemberei, hogy tapasztalatot cseréljenek azokról a problémákról, amelyekkel mindennapi munkájuk során kivétel nélkül valamennyien találkoznak. A feldolgozásra kerülő témákról Telek Krisztina pszichológus, a magyarkanizsai Szociális Központ igazgatója tájékoztatta az újságírókat.

„Ezekre a kerekasztal-beszélgetésekre egy-két hónapos időközökben mindig más és más helyszínen kerül sor. A szerbiai törvényes előírások is köteleznek bennünket arra, hogy a magasabb képesítést szerzett szociálisügyi szakemberek egy megbeszélés erejéig időnként összejöjjenek. Másfél év után mi most másodszor vagyunk a tanácskozás házigazdái. Az összejövetelen egy-egy adott témára összpontosítanak a résztvevők, de a tanácskozások végén mindig közös állásfoglalásra kerül sor egy-egy aktuális témával kapcsolatban, így a családon belüli erőszakkal is. A mai kerekasztal fő témái az idősekről való gondoskodás, ami – a 65 évnél idősebbek szempontjából – szorosan kötődik a családon belüli erőszakhoz is. A munka során meg kell állapítanunk, hogy egy adott esetben az áldozatnak illetve az elkövetőnek milyen kapacitásai vannak, amire aztán a jövőben építeni tudunk. A júniusban meghozott idevágó törvény sok újdonságot tartalmaz és bizonyos szempontból megkönnyíti a szociális központok munkáját. A törvény meghozataláig ugyanis a központok reagáltak elsőként a sajnálatos eseményekre, most viszont a rendőrségé és az ügyészségé az első lépés, a szociális központok csak később kapcsolódnak be a folyamatba, abban a fázisban, amikor el kell dönteni, hogyan fogunk dolgozni az érintettekkel kapcsolatban.

A pozitív változást támasztják alá a magyarkanizsai adatok is, miszerint míg 2016-ban mindössze öt fizikai bántalmazással járó esetet jegyeztünk, az idén, a törvény életbe lépése óta eltelt alig öt hónapban már 31-et. Emellett persze jelen vannak a lelki, anyagi és szexuális jellegű bántalmazások is. A bántalmazott áldozatok ma már merik jelenteni az esetet, mert maguk mögött érzik a törvény védelmét, hiszen az erőszak elkövetőjét 48 órás előzetesbe helyezik, majd pedig különféle intézkedésekkel védik az áldozatot az esetleges újabb erőszaktól. Sajnos a létszámhiány minket is gátol a munkában, mert ha az önkormányzat nem állt volna mellénk néhány szakember bérének felvállalásával, a magyarkanizsai Szociális Központot akár be is csukhattuk volna” - nyilatkozott Telek Krisztina.

Ahogyan azt az igazgatónő elmondta, a közelmúltban fejeztek be egy terápiás kurzust, amelyen Észak-Bácskából nyolcan sajátították el a családi erőszakot elkövetőkkel való foglalkozást, ahol arra helyezték a hangsúlyt, hogy ne az elkövetőt, hanem a cselekedetét ítéljék el, mert a tettéért mindenki felelős. A felelősséget mindenkinek vállalnia kell a felesége vagy a gyermekei ellen elkövetett akár egyszeri, akár folyamatos erőszak miatt. Az elkövető, amennyiben férfi, nem csak férj, hanem apa is, gyermeke tehát az édesanyja elleni erőszaknak, ha nem is mindig közvetlen, de gyakran közvetett szemtanúja vagy fültanúja. A terápiás kurzusnak éppen az volt a lényege, hogy az elkövetőknél felfedjék viselkedésének okát és megpróbálják elérni, hogy megváltozzon. Lehet, hogy addigi családja nem tér vissza hozzá, de – miután letöltötte a rá kiszabott büntetést - esélye lesz új családot alapítani, amelyben már úgy viszonyul a többiekhez, ahogyan azt egy családapához illik. Az elkövetőkkel lefolytatásra kerülő négy egyéni és 24 csoportos foglalkozás – amelyben természetesen a pszichiátriai esetek és az alkoholisták nem jöhetnek számításba - elegendő arra, hogy az elkövető maga is felfedje viselkedésének okait, amelyek gyermekkori nevelésére, ellehetetlenített múltjára is visszavezethetők. Az elkövetőkkel való foglalkozás a helyi jog hatáskörébe tartozna, az EU ugyanakkor előirányozza, hogy ne csak az áldozatokkal, de az erőszak elkövetőivel is foglalkozzanak, legyen az férfi, ahogyan az legtöbbször előfordul, de akár nő is.

A kerekasztal megszervezését támogató magyarkanizsai önkormányzat képviseletében az összejövetelen részt vett Csikós László, a magyarkanizsai Községi Tanács egészségvédelemmel és szociális ügyekkel megbízott tagja is, aki némi meglepetéssel vette tudomásul, hogy a kerekasztalon napirendre került esetek már nálunk is előfordulnak, nem csak a Dunától és a Szávától délre, ahogyan azt eddig hitte.

„Egy 2015-ös komoly családi tragédia után Szociális Központunk fokozottan figyeli a hasonló esetek előfordulásának esélyét. Mindig elemezzük, hogy hányan is maradtunk ebben a községben, hányan vannak az olyan, 65 évnél idősebb személyek például, akik folyamatosan inzultusnak vannak kitéve, illetve megnézzük, mi vár ránk a családi feszültségek miatt, mert a válások okozta traumák meg a gyerekeket veszélyeztetik. Egy májusi felmérésünk szerint például 5.700 felett van községünkben a 65 évnél idősebbek száma. Róluk nekünk kell majd gondoskodnunk, mert a lakosság reproduktív része igencsak megcsappant. A családi erőszakok vonatkozásában a tolerancia hiánya, a tűrőképesség minimálisra való csökkenése tapasztalható. Ezen a területen egyfajta napi tevékenységet kell kifejtenünk, ugyanakkor szorgalmazni kell a különféle programok alkalmazását, amelyek arra irányulnak, hogy az erőszakos esetek már eleve ne következhessenek be. Azt sem kell elfelejteni, hogy a Magyarkanizsai Egészségházban állandó pszichológiai illetve pszichiátriai ügyelet létezik, az óvodákban, az általános iskolákban és a középiskolában is vannak pszichológusok, ők azok, akiktől szükség esetén segítséget lehet kérni. Akkor, amikor már a rendőrség illetve az ügyészség beavatkozására van szükség, régen rossz.

Segítséget egy-egy esetben nem csak a sértett kérhet, hanem bárki, más nevében is, ha környezetében bármilyen jellegű erőszakos cselekményeket tapasztal. Gyermekek esetében az iskola, felnőttek esetében pedig az egészségház szakembereihez kell fordulni. Arra biztatom a bántalmazottakat, hogy ne szégyelljék jelenteni a családon belüli erőszakot, mert sok mindent meg lehet oldani, ha azt mindenki akarja” - vélekedett a tanácsos.

A kerekasztal magyarkanizsai házigazdái abban bíznak, hogy a tanácskozás hozadékai olyan tapasztalatok lesznek, amelyeket a szociális központok mindennapi tevékenységük során legalább úgy tudnak majd alkalmazni, ahogyan azt a nap folyamán az igen különleges esetekkel foglalkozó szakemberek megosztották velük.

Bödő Sándor

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Topolya: Rendezik a városközpontot - illusztráció
2018. OKTÓBER 17.
[ 16:09 ]
(Belgrádi tudósítónktól) Zsoldos Ferenc listavezetővel az élen a Magyar Mozgalom küldöttsége ma átadta Belgrádban a Magyar Mozgalom – Zsoldos Ferenc nevű jelöltlistát és a támogatói aláírásokat az idén november 4-ére meghirdetett nemzeti tanácsi választásokra. A mozgalom 1385 aláírást nyújtott át a Köztársasági...
2018. OKTÓBER 16.
[ 20:33 ]
Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete Brunszvik Teréz Emlékkonferenciát szervezett Kishegyesen abból az alkalomból, hogy Angyalkert néven 190 évvel ezelőtt nyílt meg Magyarországon az első kisdedóvó intézet. Ez alkalommal jelentették be hivatalosan is, hogy a korábban Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok...
2018. OKTÓBER 16.
[ 14:50 ]
A vakcina már megérkezett a szabadkai központi egészségházba. A hét folyamán osztják szét a városban és a településeken lévő rendelők között.Az Észak-Bácskai Körzetbe összesen 5.600 védőoltás érkezett, ebből 3.900 jutott Szabadkának. Azok a polgárok, akik védettséget szeretnének az influenza ellen, október...
2018. OKTÓBER 16.
[ 14:15 ]
Beolvasás folyamatban