Vajdaság
Adventi lelki nap a Domus Pacisban

A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) szervezésében, "Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született" címmel ft. dr. Orcsik Károly adorjáni plébános tartott elmélkedéssorozatot december 7-én a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban. Az előadó két részre osztott előadását Szent Pál gondolatai köré fűzte. Az első az Idők teljessége címet viselte, a második résznek pedig a Mi volt az idők teljessége? címet adta.

A lelki nap témájának mottója Szent Pál apostoltól származik. Az Úr a mi kísérőnk, kezdte előadását az előadó. Az egyházi évben a Krisztussal való lét motívuma kíséri a hívőket. A betlehemi esemény vonatkozási pont lett a történelemben. Isten megváltoztatta a történelem irányát, hívta fel a megjelentek figyelmét az előadó. Az adventi időszakban a keresztények elmélyülnek abban, hogy megértsék a megtestesülés lényegét. Isten fia azért lett emberré, mert elérkezett az idők teljesessége. Elérkezett a megfelelő pillanat, amikor Isten megkezdte a megváltás művének véghezvitelét. Jézus születése nem emberi szempontból volt alkalmas idő, hanem Isten szempontjából. A liturgiában kifejeződik Jézusnak az időhöz való viszonya, a mérhető időhöz, ami telik felettünk, illetve egy mély belső tartalomhoz, amely az idő minőségi pillanatával foglalkozik.

Amikor elérkezett az idők teljessége, Jézus családba érkezett, ezzel megszentelve a család intézményét. Születése idejét komoly Messiás-várás jellemezte, mondta dr. Orcsik Károly elmélkedései második részében. Az idő és a történelem függvényében ezek inkább gazdasági és politikai elvárások voltak. A Jézus korabeli zsidók konkrét elvárással olvasták az ószövetségi könyveket és a próféták jövendölését, olyan Messiás érkezését várták, aki politikai szabadságot biztosít az országnak. Az emberek rávetítették a saját akaratukat Isten várható döntésére. Isten más Messiást küldött. Feladatunk, hogy elfogadjuk és észrevegyük Isten jeleit, ne próbáljuk a saját akaratunkat ráerőltetni, folytatta az atya.

Krisztus születését Szűz Mária lelkületével kell szemlélni, mondta az előadó. Máriát az Úristen fia édesanyjának választotta. 15. Benedek pápa 1921-ben vezette be a szent család ünnepét. Ennek lényege visszanyúlik 13. Leó pápa körlevelében kifejtett gondolatához, amely kiemeli a szent család példájának fontosságát. Az 1893-ban közzétett körlevél szerint a jó családi nevelés, nem csak a társadalom jólétének, de a saját család jólétének is áldást jelent. Legyünk alázatosak, bízzunk a jóistenben. Merjük hirdetni a keresztény értékeket és szokásokat. A hagyományok az örökkévaló idő örömét idézik, fejezte be mondandóját dr. Orcsik Károly atya.

A lelki nap gyónási lehetőséggel, és ebéddel folytatódott, majd szentmisével zárult.

Szilágyi Edit
Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A magyar határkerítés miatt a bácskai oldalon egyre nehezebb az illegális határátlépés, a migránsok jelentős része emiatt átkel a Tiszán, s a bánsági oldalon próbálkozik, a hármashatárnál megkerülve a kerítést. Majdányon és Rábén az ott élők szerint tarthatatlanná vált a helyzet. Domonkos Szilvia községi...
2020. JANUÁR 28.
[ 20:22 ]
Fokozott rendőri jelenlét volt tapasztalható a keddi nap folyamán Horgoson, miután hajnalban mintegy 70 fős migráns csoport megpróbálta áttörni a határkaput Röszke 2-n, hogy bejusson az EU területére. A sikertelen akció után a bevándorlók Horgos különböző pontjain kezdtek csoportosulni, ami aggodalommal töltötte el a...
2020. JANUÁR 28.
[ 17:17 ]
Szerbiában népessége már évtizedek óta csökken. A fő ok az elvándorlás és a negatív népszaporulat. Ugyanezek a tényezők játszanak szerepet abban is, hogy Vajdaság tartomány lakossága évente 10 ezer fővel csökken. Szerbia lakossága évente 37 ezer fővel csökken, mára már kevesebb, mint 7 millió fő él...
2020. JANUÁR 28.
[ 15:04 ]
Beolvasás folyamatban