Közlemények
A Tudóstalálkozó 2015 zárónyilatkozata

Tudóstalálkozó 2015

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács idei konferenciájára, amelyet április 25-én tartottak a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon Szabadkán, több mint 70 előadást jelentettek be a tudományos kutatással foglalkozó vajdasági tudósok. A munka öt szekcióban folyt. A konferencián a vajdasági és külföldi előadók mellett részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának képviselői is. A résztvevők a tanácskozás végén zárónyilatkozat formájában foglalták össze és értékelték a hazai magyar felsőoktatás és tudományosság jelenlegi helyzetét.

Zárónyilatkozat

1. A Tudóstalálkozó 2015 c. konferenciára bejelentett több mint 70 előadás a vajdasági magyar tudományosság jelenlegi állapotának egyféle metszetét adja. Tükrözi a kutatási területeknek, a tudományos diszciplínáknak, a humán erőforrásnak, a junior és senior kutatók eloszlási erőviszonyainak, az intézményes háttérnek az arányait, hiányosságait és megoldatlanságait is.

2. A Tudóstalálkozó 2015 fontosnak tartja egy átláthatóbb felsőoktatási-tudományos helyzetkép kialakítását Vajdaságban, ezért támogatja egy internetes adatbázis és portál létrehozását a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács honlapján (www.vmat.rs). Az anyag gyűjtése elkezdődött. Az MTA külső vajdasági köztesületi tagságának adatbázisa szolgál alapul. A személyes szakmai bibliográfiákhoz linkek csatolhatók (MTMT, tanszéki weblapok, KNR - Karton naučnih radnika, Linked, researchgate.net, academia.edu, Google Scholar stb.)

3. A vajdasági magyar tudományosság hatékonyságának növelése érdekében a dezorganizált civil szféra és a már meglévő, állami tudományos és felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolására, valamint – ahol az lehetséges és indokolt - a civil szféra államivá fejlesztésére van szükség. A Tudóstalálkozó 2015 kezdeményezi a jobb szervezettségi szint, együttműködési stratégia és hatékonyabb kommunikáció kialakítását a VMAT segítségével.

4. A Tudóstalálkozó 2015 szükségesnek tartja egy új felsőoktatásfejlesztési-kutatási stratégia mielőbbi kidolgozását, a regionális fejlesztési elképzelések, prioritások, forrásstruktúra meghatározását, a vajdasági magyar egyetemi káderállomány fejlesztési, és tudományos utánpótlási tervének meghatározását a VMAT koordinálásával, az MTA külső köztestületi tagságának bevonásával.

5. A Tudóstalálkozó 2015 sürgeti és támogatja új, magyar tannyelvű, Szerbiában akkreditált alapszakok beindítását, a magyar tannyelvű mesterképzési paletta bővítését és doktori iskolák indítását, hiszen elsősorban a hazai egyetemi képzés biztosítja fiataljaink itthon maradását.

6. Külön feladat a szerb nyelv hatékonyabb elsajátításának biztosítása az iskolarendszerben.

7. A Tudóstalálkozó 2015 szükségesnek tartja új felsőoktatási intézmények (Szabadkai Egyetem) és kutatóintézetek létrehozását. Követeli a vajdasági magyar tudományos-felsőoktatási szférának a tervezésben, kidolgozási folyamatban, döntéshozatalban való tényleges részvételét, ami eddig - megengedhetetlen módon - elmaradt. A fenti stratégia kidolgozását a Tudóstalálkozó 2015 résztvevői magukra vállalják, egyúttal kérik az illetékes politikai testületeket, hogy a Tudóstalálkozó 2015 szakmai kompetenciáit tudomásul véve tekintsék azt egyenrangú partnernek közös, jól felfogott jövőnk érdekében.

8. A Tudóstalálkozó 2015 résztvevői a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományosság érdekképviseletét a Magyar Nemzeti Tanács bizottságaiban elégtelennek tekintik és haladéktalanul kezdeményezik ennek orvoslását. Állami felsőoktatási intézményeink vezetőinek (1. ÚE, MTTK - Szabadka, 2. ÚE, BTK, Magyar Tanszék – Újvidék, 3. BE, Filológiai Kar, Magyar Tanszék – Belgrád, 4. Műszaki Szakfőiskola, Szabadka, 5. ÚE, Művészeti Akadémia, színitagozat, Újvidék), valamint civil tudományos és felsőoktatási szevezeteinknek a legitim képviselete megkerülhetetlen a további tevékenység során, hogy valós képet kapjunk értékeinkről, lehetőségeinkről, jövőnkről. A Magyar Nemzeti Tanács testületeiben a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományosság mielőbb meg kell, hogy kapja méltó helyét.

Dr. Hódi Sándor, a Széchenyi Stratégiai Társaság igazgatója a Tudóstalálkozó 2015 - Zárónyilatkozatához a következőket fűzte:

A Tudóstalálkozó 2015 Zárónyilatkozata kiváló, a legfontosabb konstruktív javaslatokat tartalmazza. A közös eszmecserét azonban, ahogy a Szervezők írják, folytatnunk kell, mert nem babra megy a játék, amikor „a vajdasági magyar tudományosság hatékonyságának növelése érdekében” szót emelünk, valójában a jövőre irányuló, társadalomformáló (politikai) alapeszmék ütközésének vagyunk részesei.

Ez a küzdelem körülöttünk egy ideje zajlik, melynek folyományaként az értelmiség társadalmi szerepvesztése a térségben gyakorlatilag már mindenütt végbement, amennyiben a rendszerváltozással mindenütt a szellemi középszer került előtérbe, amely szemmel láthatóan képtelen a felmerülő társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális problémákkal megküzdeni. A szellemi középszerre alapozó politikai hatalom az értelmiségre mint „felesleges tehertételre” tekint, mert úgy látja, hogy egy szabad értelmiségi réteg kialakulása útjában van a privatizációnak nevezett szabad rablásnak és a társadalom kifosztásának, amit a politikai elit nem átall ma „a demokrácia győzelmének” nevezni.

Dióhéjban itt csak ennyit arról a szellemi és politikai térről (és küzdelemről), amelyben a képzett fiatalok százai, ezrei keresik a helyüket, jövőjüket a társadalom lecsúszott többségével együtt. Ezeket a megkerülhetetlen politikai háttértörténéseket itt tovább nem részletezem, a kérdés iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánlom azokat az elemzéseket, amelyekben az értelmiség társadalmi szerepvesztésével kapcsolatos problémák valamelyest részletesebb kifejtésre kerülnek. Lásd.: A középszer uralma, avagy az értelmiség árulása és bukása.

http://hodisandor.com/tanulmanyok; A magyar értelmiség bukása, avagy a szabadságszerető ember tízparancsolata. http://hodisandor.com/tanulmanyok

Ettől függetlenül a Tudóstalálkozó 2015 célkitűzése, amely a VMAT segítségével a vajdasági magyar tudományosság hatékonyságának növelése érdekében kezdeményezi a dezorganizált civil szféra és a már meglévő, állami tudományos és felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolását, vélhetően nemcsak a fiatal tudósjelöltek, hanem az erősen fogyatkozó, elöregedő, jövőjében elbizonytalanodó közösségünk egésze részéről támogatásra talál.

Természetesen a Széchenyi Stratégiai Intézet (Társaság) messzemenően támogatja a jelenleginél jobb szervezettségi szintű együttműködési stratégia kialakitását az MNT-vel és a pártokkal, beleértve egy hatékonyabb kommunikáció kialakítását Vajdaságban. Az elmúlt 25 évben – a társadalmi önszerveződés kezdeti lendülete után – talán ez, mármint a Tudóstalálkozó 2015, illetve a VMAT kezdeményezése szellemi téren az egyik legelőremutatóbb fejlemény kisebbségi társadalmunkban.

Dr. Hódi Sándor

Széchenyi Stratégiai Társaság, Ada

Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal tájékoztatást adott ki a középiskolás tanulóknak és a felsőoktatási tanulmányaikat folytatóknak, hogy a középiskolai és egyetemi kollégiumba való jelentkezéshez, továbbá a diák- és tanulmányi ösztöndíjhoz vagy kölcsönhöz szükséges, a háztartás tagjainak...
2021. JÚLIUS 13.
[ 13:45 ]
A VMSZ Női Fórumának szabadkai vasutas-települési tagozata és a Lavandemagie Egyesület idén nyolcadik alkalommal szervezi meg a hagyományos Jótékonysági levendulanapokat. A rendezvény helyszíne Szabadka, a Vasutas – település üzletközpontja, amelyre július 10-én, szombaton 8,00 - tól 18,00 -ig, valamint július 11-én,...
2021. JÚLIUS 8.
[ 14:08 ]
A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége az idei évben is megszervezi Vajdaságban a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a búza adományok begyűjtését, a vajdasági gazdaszervezetek segítségével a búza adományok begyűjtése folyamatos lesz. A termelők, jelezni tudják a megadott napig az adományaikat a...
2021. JÚLIUS 8.
[ 9:19 ]
Beolvasás folyamatban