Közlemények
A Mozgalom a Polgári Szabadkáért közleménye a szabadkai védett épületek bontásával kapcsolatban

A védettség alatt álló, a Radić fivérek utcában található épületek bontásának folytatásával korábban összehangolt és megállapított projektek végrehajtása zajlik, amelyeken jól látható módon tűnnek fel a magánérdekek és párthatározatok ismertetőjegyei.

Szabadka nyilvánosságának tudnia kell, hogy a város képviselő-testületének október 10-i ülésén, amikor dönteni kellett a Makszim Gorkij utca-Belgrádi út-Blasko Bajić utca-Zentai út által határolt városrész részletes építészeti szabályozásának módosításáról, az illetékesek közül sem az előterjesztett anyagban, sem a javasolt döntés bevezető indoklásában senki nem említette azt a tényt, hogy a döntés elfogadásával megteremtődnek a Radić fivérek utca védett részében található épületek bontásának normatív előfeltételei.

A hatalom birtokosai tudatosan hallgatták el a határozat meghozatalának legfontosabb indítékát, miközben javaslatukat kizárólag annak szükségességével indokolták, hogy elengedhetetlen a szabályozás meghatározása az adott területen.

A javaslat előterjesztői, azaz a városi tanács és a polgármester (a tanács elnökeként) tudatosan tártak hamis tényeket a város képviselő-testülete elé, elhallgatva a javasolt határozat elfogadása esetleges következményeit, véleményünk szerint éppen azért, mert már a testületi ülésen kirobbant volna a botrány, ha kitudódik, hogy a város védett övezetében bontanának épületeket.

A Polgári Szabadkáért Mozgalom tanácsnokai a határozat ellen szavaztak, mert a korábbi tapasztalatokból okulva tudják, hogy a javaslatokba nagyon gyakran becsempésznek olyan elemeket is, amelyek a képviselőkhöz eljuttatott előkészített anyagokban nem láthatóak. A képviselő-testületi többség, a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői megszavazták a szóban forgó határozatot és így lehetővé tették a város védett területén lévő objektumok bontásának megkezdését.

Noha a város polgárait nagyon felháborították a történtek, az illetékesek az utóbbi tíz nap folyamán egyszer sem nyilatkoztak az ügy kapcsán. Nem nyilatkozott sem a polgármester, sem a képviselő-testület elnöke, sem a hatalmon lévő pártok vezetői. Hallgatnak, mintha elnémultak volna. Tudják, hogy megnyilvánulásukkal polgártársaink többségének haragját és tiltakozását zúdítanák önmagukra. Döntéseik végrehajtóit fogják a nyilvánosság elé lökni, hogy igazolni próbálják tettüket.

Három és fél évvel ezelőtt, amikor megalakult a városi képviselő-testületi többség, a Polgári Szabadkáért Mozgalom képviselőcsoportja nyilvánosan, a testületi ülés szószékén állította, hogy Szabadkán az elkövetkező időszakban semmi jót nem fog eredményezni a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség újsütetű koalíciója. Jóslatunk, sajnos, pontosnak bizonyult. Szabadka nemhogy nem fejlődik, de folyamatosan visszafejlődik: polgártársaink, különösképpen a fiatal házaspárok tömegesen hagyják el a várost, a közhivatalokat arra nem méltó személyek viselik, a városban eluralkodott a munkakerülés, a hozzá nem értés, a sógor-koma-jóbaráti viszonyrendszer, a korrupció, a pártalapú foglalkoztatás, a médiasötétség. A másként gondolkodó polgártársainkra nehezedő nyomás eddig nem látott mértékű.

A szabadságot és fejlődést senki sem nyújtja át számunkra tálcán: a szabadságért és a fejlődésért meg kell küzdenünk. Polgártársaink, gondolkodjanak el ezen, közelednek a választások.

Mozgalom a Polgári Szabadkáért

Szabadka, 2019. november 13.

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Megjelentek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020. évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati kiírásai közül a következők: A diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása 2020 Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország...
2019. DECEMBER 3.
[ 12:31 ]
A Fokoláré Mozgalom és a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Szivárvány festőcsoportja jótékonysági vásárt szervez december 7-én az óbecsei Árpád-házi Szent Margit plébánia hittantermében. A vásár célja, hogy annak bevételéből a jövő év január 2. és 10-e között az olaszországi Trentóban tartandó évi...
2019. NOVEMBER 29.
[ 20:14 ]
A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (VMFK) ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET Feltételek: · a pályázó valamely állami egyetem (nem főiskola!) másod- ill. harmadéves hallgatója · az összesített tanulmányi eredménye legalább 8,00 (mellékelni kell a hivatalos bizonylatot) · állami...
2019. NOVEMBER 29.
[ 15:07 ]
Beolvasás folyamatban