Közlemények
A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2023. évi Tanulmányi pályázati felhívása
Betűméret:             

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.

Pályázatot nyújthatnak be:

– külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);

– külhoni és magyarországi PhD hallgatók;

– fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:

2023. március 15. (szerda), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu emailcímre, Microsoft Word (.doc vagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban;

– kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.

Választható témakörök:

1. 30 éves az ENSZ Kisebbségi Nyilatkozata – a kisebbségi jogok védelme az ENSZ keretein belül

2. 30 éve fogadták el a Nyelvi Kartát – regionális és kisebbségi nyelvek védelme az Európa Tanács keretei között

3. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

4. Nemzeti kisebbségek jogainak védelme a Velencei Bizottság véleményeiben

5. Uniós jogi aktus a nemzeti kisebbségek védelmében? A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban

6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

7. A nemzeti kisebbségi nyelvhasználati jogai a Kárpát-medencében

8. A kettős állampolgárság problematikája jogi megközelítésben

9. Nemzeti kisebbségeket érintő restitúció a Kárpát-medencében

10. A magántulajdon védelmének nemzeti kisebbségeket érintő vonatkozásai a Kárpát-medencében

11. A nemzeti kisebbségek által lakott területek gazdasági diszkriminációjának jogi kérdései a Kárpát-medencében

12. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmében a nemzetközi térben és a területi államokban

13. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére

14. Emberi jogok és kisebbségi jogok közti viszonyrendszer

15. A nemzeti kisebbségek identitáshoz való joga mint alapvető emberi jog

Formai követelmények:

– a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt);

– a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni;

– a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele;

– a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele;

– a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf)

Bírálati szempontok és határidők:

– a beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig; – a bírálati szempontok: o a pályamunka formai követelményeinek teljesítése;

o a felhasznált irodalom mennyisége és minősége;

o a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;

o a pályamunka szakmai színvonala.

– a bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2023. április 15-ig hozza meg döntését.

Nettó díjazás:

– I. díj: 150.000 forint;

– II. díj: 100.000 forint;

– III. díj: 75.000 forint.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.

A pályázok számára az adatlap a KJI oldalán található ITT!

Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A Mézeskalács gyermeklappal egyetemben Topolya Község Múzeuma is megszervezte az Alkoss te is! rajzpályázatot, az óvodások és alsó tagozatos diákok számára. Az őszi rajzpályázat november végén zárult, melyre 451 alkotás érkezett Szabadkától Belgrádig. A díjátadóra és a legjobb alkotások megtekintésére, azaz a...
2022. DECEMBER 14.
[ 12:38 ]
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya meghirdeti a 41. Magyar Sajtófotó Pályázatot. A hagyományokhoz híven a pályázatra első sorban a hazai és határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését várjuk, de – a korábbi évekhez hasonlóan – a pályázat nyitott mindenki számára. A...
2022. DECEMBER 4.
[ 12:56 ]
TANTÁRGYHÁLÓ 2022/2023 Célcsoport: általános iskolás felsős és középiskolás diákok, a pályamunkát legfeljebb két diák készítheti együtt. Kategóriák: általános és középiskolás. Pályázat tárgya: önálló kutatás tervezése, megvalósítása és összefoglalása írásbeli pályamű vagy videó formájában,...
2022. NOVEMBER 29.
[ 10:41 ]
Beolvasás folyamatban