Izbor iz sadržaja na srpskom
Merkel: EU je životno osiguranje Nemačke

Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je Evropska unija „životno osiguranje Nemačke“.

Angela Merkel je u intervjuu londonskom poslovnom dnevniku Financial Times rekla i da je istupanje Ujedinjenog Kraljevstva iz EU upozorenje uniji, a odgovarajući odgovor je da EU postane privlačna, inovativna, kreativna, mesto koje pogoduje istraživanjima i obrazovanju.
Kancelarka je izjavila da smatra Evropsku uniju životnim osiguranjem za Nemačku zato što je Nemačka sama mnogo manja od toga da bi samostalno mogla vršiti geopolitički uticaj, i zbog toga mora iskoristiti sve prednosti koje pruža jedinstveno unutrašnje tržište unije.
Zbog toga je potrebno nastaviti reforme EU, upotpuniti jedinstveno digitalno tržište, dalje težiti bankovnoj uniji, integraciji rasparčanih evropskih tržišta vrednosti i dugovanja, tj. uniji tržišta kapitala.
Priznala je da je Nemačka „pomalo neodlučna“ po pitanju bankovne unije, naime povodi se principom da „prvo svi u svojoj zemlji treba da smanje rizike, pre nego što rizike prenesu na multilateralni nivo“.
Angela Merkel je istovremeno izjavila da čvrsto veruje u multilateralni sistem odnosa u svetu, ali uviđa i da se na tu ideju vrši sve veći pritisak. (MTI)

Disciplina u privredi, državni dug koji se smanjuje i zdravija sturktura duga su stvorili osnove za dalji rast – izjavio je ministar finansija Mađarske Mihalj Varga u ponedeljak u video poruci. Ministar je na svom profilu na društvenoj mreži izjavio da će rast mađarske privrede prema očekivanjima i dalje biti veći od proseka u...
17.02.2020
[ 15:33 ]
Činjenice pokazuju da je poslednja decenija bila najuspešnija u proteklih sto godina mađarske istorije – izjavio je premijer Viktor Orban u nedelju u govoru o stanju nacije u Budimpešti. Premijer je rekao: Mađari su se odviknuli od toga da na sebe gledaju kao na uspešnu naciju. „Tako dugo smo bili dole, da i ne znamo kako je gore“...
16.02.2020
[ 16:42 ]
U svečanoj Sali gradske kuće u Kanjiži su se u subotu poslepodne u lepom broju okupili meštani i predstavnici opštine da bi se na forumu građana informisali i postavili svoja pitanja, odnosno podelili zabrinutost povodom migrantske krize koja traje već tri meseca. Zabrinutost građana obuhvata više oblasti. Jedna od meštana, Eva...
16.02.2020
[ 14:01 ]
Beolvasás folyamatban