Vajdaság
MNT: Kisebb létszámmal is megnyíltak az osztályok
A Magyar Nemzeti Tanács 36. rendes ülésének napirendjén 41 pont a kis létszámú osztályokkal volt kapcsolatos

Nem szabad megengedni, hogy ne tanulhassanak anyanyelvükön a magyar kisdiákok, ezért akár 1-2 tanulóval is meg kell nyitni a tagozatokat! Ezt az álláspontot már korábban megfogalmazta a testület, de csak most vált újból aktuálissá a kérdés - a szeptemberi tanévnyitó kapcsán - fájdalmasan sok helyen. Már nemcsak a szórványban jelent gondot a tanulóhiány, hanem a tömbben is.

Törvény szerint 15 diákkal nyitható meg egy tagozat. Az MNT előző összetételében is már minimum 5 fővel javasolta az önálló tagozatok megnyitását azzal, ha ettől is kevesebb gyerek van, összevont tagozatokat hoznak létre. Az MNT pénteki ülésén 27 iskola esetében hagyták jóvá a Végrehajtó Bizottság döntését, hogy a 15 főnél kisebb létszámú tagozatok is megnyíljanak önállóan, vagy ötös létszám alatt felsőbb évfolyamokkal összevonva.

Az érintett általános iskolák listája az első osztályba iratkozott magyar gyermekek számával a következő:

zombori Testvériség–egység Általános Iskola: 5 fő,

magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola: 10 fő.

magyarcsernyei Petőfi Sándor Általános Iskola tóbai kihelyezett tagozat: 2 fő,

nemesmiliticsi Testvériség–egység Általános Iskola: 8 fő

kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskola: 3 fő,

zichyfalvi Dositej Obradović Általános Iskola ürményházi kihelyezett tagozata: 6 fő,

óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola: 7 fő

magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola: 10 fő,

bácsgyulafalvi Kis Ferenc Általános Iskola: 5 fő,

beodra-karlovai Dr. Đorđe Joanović Általános Iskola: 3 fő,

törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola: 2 fő,

újvidéki Sonja Marinković Általános Iskola: 5 fő,

hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola: 14 fő,

hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola királyhalmi kihelyezett tagozata: 13 fő,

bajsai Testvériség–egység Általános Iskola: 11 fő,

palicsi Miroslav Antić Általános Iskola ludasi kihelyezett tagozata: 5 fő,

zentagunarasi Október 18-a Általános Iskola: 10 fő,

magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola speciális tagozata: 3 fő,

oromhegyesi Arany János Általános Iskola központi épülete, az oromi kihelyezett tagozata és a tóthfalusi kihelyezett tagozata: 10, 8 és 2 fő,

szabadkai Đuro Salaj Általános Iskola: 9 fő,

szabadkai Széchenyi István Általános Iskola központi épülete és a Szabács utcai kihelyezett tagozata: 13 és 13 fő,

kúlai Petőfi Brigád Általános Iskola: 10 fő,

pacséri Moša Pijade Általános Iskola: 12 fő,

csókai Jovan Popović Általános Iskola: 12 fő,

csókai Jovan Popović Általános Iskola feketetói kihelyezett tagozata: 3 fő,

zentai Stevan Sremac Általános Iskola felsőhegyi, kevi és bogarasi kihelyezett tagozata: 14, 3 és 2 fő és

Banatsko Karađorđevó-i Nikola Tesla Általános Iskola tordai Ady Endre kihelyezett tagozata: 10 fő.

A középiskolák esetében is 15 fő szükséges egy-egy szak megnyitásához. 14 középiskola esetében 20 szakra jelentkeztek ennél kevesebben. Ezek közül 15 négyéves szak volt, 5 pedig hároméves. Ezek esetében is azt javasolta a Magyar Nemzeti Tanács, hogy kisebb létszámmal is nyíljanak meg.

Nagyobb vita nélkül döntött az MNT szinte az összes kérdésben, amelyek között volt iskolaigazgatók kinevezésének véleményezése, iskolaszéki tagok cseréje, középiskolai beiratkozási tervek megvitatása…

Eredeti tervek szerint a választási kampány miatt az ülés nem lett volna sajtónyilvános, de végül elálltak ettől a szándékuktól. Hajnal Jenő elnök magyarázata szerint Tari István (VMDK) tanácsnok két beadványa miatt döntöttek így, hogy ne legyen az a látszat, mintha a két utólagosan napirendre került pont miatt szerettek volna zárt ülést.

Tari István egyik sürgősségi indítványa a „Határozat a vajdasági magyar közösség alapérdekeinek képviseletéről Szerbia EURÓPAI UNIÓS csatlakozási folyamatában” címet viselte. A javaslatban az ellenzéki képviselő 22 pontban foglalta össze, hogy szerinte az MNT-nek milyen kérdésekről kellene vitát nyitnia a szerb kormánnyal. Lajstromba foglalta például, hogy szerzett jogok nem sérülhetnek, hogy a nemzeti tanácsokat tényleges döntési joggal kell felruházni, követelni kell a részarányos foglalkoztatást, illetve a magánosított tájékoztatási eszközök problémáját… A szöveg végén Tari súlyos szavakkal illette magát Hajnal Jenőt, illetve az általa vezetett MNT-t.

Hajnal emlékeztetett, hogy a képviselő ezt a javaslatot pontosan tizedszer adta át változtatás nélkül, holott korábban már felsorolták, hogy milyen tárgyi hibák találhatóak benne, amiért az nem fogadható el. Az MNT elnöke szerint csupán a választási kampány részeként került ismét benyújtásra a határozati javaslat.

Tari István második sürgősségi indítványa a zombori Bieliczky Károly Városi Könyvtárban történt felmondásokkal és a Zombor Városhoz tartozó falvakban eddig működő fiókkönyvtárak leépítésével volt kapcsolatos. A képviselő szerint a könyvtárosok elbocsátásával valójában a magyar művelődési élet szervezőit bocsátották el munkahelyeikről.

Hajnal Jenő elmondta, hogy az Újvidéki Fellebbviteli bíróság is kimondta, hogy az elbocsátások törvénytelenek voltak, viszont a racionalizáció szükségességét nem kérdőjelezték meg. Az MNT az intézményhez és a város illetékeseihez fordult, hogy megakadályozzák a munkahelyükre visszatérő könyvtárosok újbóli elbocsátását, illetve kezdeményezték a kérdés megnyugtató rendezését. Tari István előterjesztését azonban nem fogadták el.

Németh Ernő

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Falunapot ünnepelt Orom - illusztráció
2018. NOVEMBER 17.
[ 15:19 ]
A szabadkai városi tanács két közvállalat élére új igazgató kinevezését javasolja, míg több személy esetében az igazgatói mandátum meghosszabbítását indítványozzák.A Stadion Közvállalat élére Tamara Dimitrioski közgazdászt javasolják, míg a Szabadkai piacok Közvállalat új igazgatója Dejan Ljubisavljević...
2018. NOVEMBER 17.
[ 11:47 ]
December 3-ig lehet betekinteni a Holt-Tisza – Gyöngysziget Természeti Park védelméről szóló tartományi képviselőházi rendelet tervezetébe.A rendelet tervezetét Óbecse, Törökbecse és Zsablya községi szolgálatainál lehet megnézni, mivel ez a természeti park ennek a három községnek a területén, pontosabban a...
2018. NOVEMBER 16.
[ 18:34 ]
A tartományi képviselőház képviselői támogatták a Vajdaság díjainak megalapításáról szóló javaslatot, amelyeket november 25-én, Bánát, Bácska és Baranya Szerb Királysághoz való csatolásának napja, május 15-én, a Májusi Közgyűlés napja és december 10-én, az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából ítélnek...
2018. NOVEMBER 16.
[ 13:29 ]
Beolvasás folyamatban