Anyanyelvünk
Használjuk pontosan szólásainkat és közmondásainkat!
Szólásaink és közmondásaink átvitt értelműek. Ha nem vagyunk tisztában a jelentésükkel, képzavar keletkezhet. Esetleg nevetségessé válunk, vagy értelmezhetetlen lesz a mondanivalónk.
Közös lónak túrós a háta – hallom sokszor diákjaim szájából. A túró főnév számukra ismert szó: ’aludttejből a savó eltávolításával készített tejtermék’. A túros melléknév stílusminősítése régi, régies. Jelentése: sebes, gennyes. Túros lesz a ló háta, ha föltöri a nyereg.
A szólás jelentése: amit többen is használnak, az rendszerint hamar tönkremegy, mert kevésbé ügyelnek rá, mint arra, ami csak az övék. Tehát nem lesz túrós a ló háta, hanem túros.
Egy finomkodni vágyó kolléga szájából hangzott el, hogy az ismerőse ajtóstól rontott a házba egy új állással kapcsolatos megbeszélésen. A szólás helyesen: ajtóstul ront a házba. Jelentése: kellő előkészítés, megfelelő bevezetés nélkül beszél valamiről. A hiba nem a jelentés félreértése volt, ti. az ismerős azonnal a fizetésről érdeklődött. Az ajtóstól szóalak volt hibás. A –stul, -stül ragunk nem túl gyakori, kicsit talán régies is. Valamivel ellátottságot jelent. Főnévhez kapcsolódva mód- és állapothatározóként, esetleg társhatározóként jelenik meg. Mikszáth Kálmánnál pl. „A legszebb rózsámat neked adom tövestül.” De a köznyelvben is előfordul: Sáros lett a padló, mert cipőstül rohantak be a gyerekek.
Aki az ajtóstól alakot használja, valószínűleg a –tól, -től raggal azonosítja. Ám a szótő az ajtó, nem pedig az ajtós.
Nem műveletlenség tehát, hanem az anyanyelv mély ismeretéről vall, ha – helyesen – így mondjuk: Ajtóstul rontott a házba.
„Nem olvashatjuk le a homlokáról, hogy mit gondol.” Ebből a mondatból a nincs valakinek a homlokára írva valami szólásunk köszön vissza. Jelentése: külsőleg nem lehet látni valakin, nem lehet róla tudni valamilyen tulajdonságát vagy állapotát. Az írást az olvasással cserélte föl a beszélő.
„A mai munkád annyit ért, mint a szenteltvíz.” A szólást lerövidítve érthetetlenné tették a mondatot. A mai munkád annyit ért, mint halottnak a szenteltvíz, vagyis semmit se ér, hiábavaló, haszontalan, értelmetlen, felesleges dolog. Rokon szólás még az annyit ér, mint halottnak a csók. Az alacsony alkoholtartalmú italokra mondják: olyan, mint a szenteltvíz, azaz gyönge. Lehet, hogy ez a jelentés is közrejátszott az előző példamondat megfogalmazásában.
„A mi falunkban sok az agglegény. Hozatni kellene valahonnan talpraesett lányokat, hogy bekössék a tutyimutyi legények fejét!” Megmosolyogtató a mondat, mert a bekötik valakinek a fejét szólásunk csak lányra mondható, vagyis férjhez adnak vagy feleségül vesznek valakit. A régi társadalomban a lány asszonnyá avatása a fejének a bekötésével történt. A lányokra a hajadon fejjel járás volt jellemző. Innen a ’hajadon’ szavunk ’lány’ jelentése. Csakis asszonyok jártak bekötött fejjel.
És nem későn nősülő nyámnyila legények!
Mgr. Viola Lujza
Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások
Bólyai István
2018. MÁJUS 17. [ 14:37 ]

Vaj van a füle mögött. A lakás legkisebb helysége. Sok ilyen van még, de van egy, ami nyelvtanilag elfogadott: tele van kutyákkal. Miért? A tele már jelzi a többesszámot, akkor pedig a magyar nyelv szabályai szerint egyesszámú főnév következik: Háza tele van kutyával(!).


2014. SZEPTEMBER 2.
[ 21:32 ]
Nagy Lajos karcolatai látszólag az állatokról szólnak, de valójában mindig az emberek tulajdonságait, viselkedését állítják pellengérre. Humoros, rövid, csattanós írásokról lévén szó, a kritika se annyira bántó.A farkas címűben így ír: „A farkas vadállat. Azaz nem is olyan vad. Sőt talán szelídnek is...
2014. JÚLIUS 2.
[ 10:33 ]
Ismerünk olyan szóvicceket, amelyek álösszetétellel, félrehallással jöttek létre, vagy szólásokkal kapcsolatosak.Az álösszetételek olyan szavak, amelyek látszólag lehetnének összetettek is.- Hol terem a CD? – Diszkréten.- Mi kell a babázáshoz? – Bab meg víz.- Mit kapsz, ha egy kerek telekre kastélyt építesz?...
2014. JÚNIUS 5.
[ 22:51 ]
A szóvicc szójátékon, vagy valamely többjelentésű vagy azonos alakú szónak egyidejűleg több értelemben való használatán alapuló vicc. Gyakran élnek vele humoros kedvű íróink, humoristáink, de a mindennapi életben is előfordulnak.Több csoportba sorolhatjuk őket. Talán a legismertebbek az azonos alakú szavakkal alkotottak....
2014. MÁJUS 5.
[ 22:47 ]
Beolvasás folyamatban