Vajdaság
Akiket a kollégák, a diákok és azok szülei is szeretnek: az Év pedagógusai Magyarkanizsán
Hat pedagógus, hat különböző intézmény, hat különböző pálya, az elhivatottság azonban közös

A hagyományoknak megfelelően a pedagógusnapi Ünnepi Akadémián adták át az Év pedagógusa díjakat a község legkiemelkedőbb pedagógusainak, akiket maguk az oktatási intézmények javasoltak erre a szép elismerésre. A díjazottakról egy-egy rövid kisfilm is készült, amelyből mindenki megtudhatta, ki mivel is érdemelte ki kollégái megbecsülését.

A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolának öt iskolaépülete van. Az év legrangosabb elismerésére a kollektíva Gordos Szilvia helybeli gyógypedagógust találta legmegfelelőbbnek. Szilvia húsz évvel ezelőtt tanítónőként kezdett dolgozni az iskolában, de mivel a kisegítő tagozaton alkalma nyílt foglalkozni a sajátos nevelést igénylő tanulókkal, 2009-ben megszerezte a gyógypedagógusi képesítést is. Jelenleg a súlyosan és halmozottan sérült tanulókkal foglalkozik s ebben a rendkívül nehéz és áldozatos munkában nap mint nap igyekszik jól teljesíteni, felkutatni azokat a fejlesztési módszereket, amelyekkel megkönnyítheti tanulói előrehaladását, fejlődését. Aktívan részt vállal a Szociálisvédelmi Szolgáltató Központ munkájában is, ahol a sajátos nevelési igényű fiatalokkal foglalkoznak. Vajdaságban - sőt, talán az országban is - ő alkalmazta először az ULWILLA zenei színkottás módszert a tanulásban és az értelmileg akadályozott fiatalok körében, ami nagyon jó eredményeket hozott. Színkottás zenekarával számos helyen bemutatkozott már, s heti rendszerességgel tart zenekari foglalkozást a gyógypedagógiai tagozaton tanuló alsós és felsős tanulóknak.

Csikós Anita magyartanárként dolgozik az oromhegyesi Arany János Általános iskolában immár 11 esztendeje, ahol a 2012∕13-as iskolaévtől az Osztályfőnökök Szakaktívájának elnöke, tagja a Pedagógiai Kollégiumnak, a Humán Tantárgyak Szakaktívájának és a Gyermekszövetségnek, de egyik főszervezője az Ezer Esztendő mesemondó versenynek is. Mint magyartanár, részt vesz a különféle iskolai rendezvények megszervezésében, melyekre az irodalmi szakkörön készíti fel a tanulókat, valamint az iskolai és községi anyanyelvi versenyek levezetésében, a nyolcadikos tanulók záróvizsgára való felkészítésében, illetve a már hagyománnyá vált Suli Diáklap szerkesztésében. Tudósítja az Új Kanizsai Újságot is az intézmény rendezvényeiről. A tanítás mellett a szülőkkel való együttműködés is szerves része a munkájának. Fontosnak tartja a családi háttér megismerését ahhoz, hogy megértse a diákok munkához való hozzáállását, illetve hogy segíteni tudja őket a tanulásban és egészséges lelki fejlődésükben. A szülők és a tanulók mindig bizalommal fordulhatnak hozzá. Jelenleg az oromhegyesi hatodik osztály osztályfőnöke. Két gyermek édesanyja. Pedagógustársai igényességéről ismerik. Mindig nyitott az új dolgokra, amit szívesen közvetít kollégáinak és diákjainak egyaránt, nem véletlenül jelölték tehát az Év pedagógus-díjra.

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény díjazottja Veselinov Zsuzsanna, a horgosi Napsugár óvoda vezető óvónője és pedagógusa lett, aki kevés híjás két évtizeddel ezelőtt a bölcsődében kezdte meg szakmai tevékenységét. A hagyományőrzés elkötelezettje, olyan rendezvények szervezője, mint a Pünkösdi játékok vagy a karácsonyi kirakodóvásár, ami már kinőtt az óvoda keretein túlra is. Munkáját odaadóan végzi, aktív szerepet vállal az óvodaépület dekorálásában, odafigyel a családi nevelésre, a gyermekek személyiségének kibontakozása érdekében szoros kapcsolatban áll a családokkal. Életvidám, segítőkész, jó kedélyű személyiség, aki megértő munkatársaival és a gyerekekkel szemben is. Lelkesedése komoly hajtóerőt jelent óvodája mindennapjaiban.

Rácz Tímea 2010. szeptember 1-je óta tagja az Alapfokú Zeneiskola munkaközösségének. Pályafutásának elején szolfézstanárként dolgozott, majd 2013-ban 2 tanuló oktatását kezdte meg zongoraszakon. Első munkanapjaitól kezdve Tímea rendkívül lelkiismeretesen és odaadóan dolgozik, ambiciózus hozzáállása pedig csak fokozódott azóta. Mindig a tőle telhető maximumot igyekszik nyújtani, példát mutatva ezzel diákjainak és kollégáinak. Szorgalmas, jószívű, pozitív beállítottságú ember, aki nem fél a kihívásoktól. 2014 óta folyamatosan részt vesz kis zongoristáival a rangos versenyeken, ahol már első alkalommal 1 első és 2 második díjat nyertek diákjai. A mai napig tanítványai összesen 20 különböző díjat nyertek meg, melyekből 1 kategóriagyőztes, 13 első, 5 második és 1 harmadik díj.

A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont kollektívája az idén Hán Angéla állategészség-ügyi mérnöknek, az iskola szaktanárának ítélte oda az elismerést. A tanárnő egyéni stílusával rendszeresen kivívja a diákok elismerését és tiszteletét, hisz nem sok tanár mondhatja el magáról, hogy az érettségi banketten a diákok könnyezve búcsúznak el tőle. Kiváló pedagógiai munkájának köszönhetően a diákok könnyen elsajátítják az állattenyésztési tantárgyakat, és az érettségi vizsgát is sikeresen lerakják ebből a tantárgyból. Eddig egy alkalommal vitt országos versenyre diákot, ahol rögtön 3. helyezést ért el vele. Ennek értékét az is növeli, hogy a mezőgazdász szakokon az elmúlt 30 évben csak ezen az egy versenyen volt állattenyésztési témakor, tehát addig lehetősége sem volt bárkit is felkészíteni. Más versenyekre is készít fel diákokat, a szövetkezeti versenyen részt vevő tanulói például legutóbb is magyarországi tanulmányutat nyertek. A tanárok is sokat köszönhetnek neki, hisz portfólióik alapváltozatát is ő állította össze, valamint évről évre nagy munkával gyártja nekik a megérdemelt, belső pontjaikat. Bárkinek segítség kell, Hán Angéla mindig rendelkezésre áll, ami alátámasztja a kollektíva helyes döntését, amikor őt választotta ki erre a díjra.

A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola idei legjobb pedagógusa Sárkány József osztálytanító lett, aki 23 éve igyekszik gyarapítani a horgosi diákok tudását. Pályafutását rajztanárként kezdte a felsős tanulók körében. Tizenhét éven keresztül számos művészeti technikát tanított a diákoknak, amivel fejleszthették képzőművészeti készségüket. Ez idő alatt számos pályázatra adta be a gyerekek munkáit, ahol a tehetséges diákok alkotásaival szép eredményeket értek el. Ez után egy évet a kisegítő tagozatos diákok tanításával foglalkozott. József azon pedagógusok egyikéhez tartozik, akik a szívén viseli az iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak sorsát. Nagyban segítette diákjait: nevelte őket, saját gyerekeinek kinőtt ruháit adományozta nekik, és ahol csak tudta, segítette ezeket a rászoruló diákokat. Tizenkilencedik munkaévében egy újabb kihívás elé érkezett, ugyanis első osztályos tanulók tanító bácsija lett. Ez egy idegen terep volt József életében, mert azelőtt csak kamasz gyerekek tanításával foglalkozott, és most hét éves gyerekekkel kellett megszerettetnie a betűk és a számok világát. Ezt a megpróbáltatást is könnyen megoldotta, ugyanis nagyon kedvelt személy a gyermekek és a pedagógusok körében is. Szívügye a tehetséges gyerekek felkarolása, és útjának egyengetése. Szívesen vállalja azon tanulók felkészítését, akik művészeti középiskolába jelentkeznek, és eddig ezek a tanulók mind felvételt is nyertek.

A méltatások kétségtelenül igazolják, hogy az iskolák jól döntöttek, valóban az arra méltó pedagógusoknak ítélték oda az elismeréseket. Jó így közelebbről is megismerni őket, hiszen az iskola hátterében csak a diákok, azok szülei és a pedagóguskollégák tudják, kik is ők valójában, pedig teljességgel megérdemlik, hogy szélesebb közösségünk is megismerje őket, hisz példaértékű, emberteremtő munkájuk az Év pedagógusa-díjnál sokkal többet is megérdemelne.

Bödő Sándor

Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Falunapot ünnepelt Orom - illusztráció
2018. NOVEMBER 17.
[ 15:19 ]
A szabadkai városi tanács két közvállalat élére új igazgató kinevezését javasolja, míg több személy esetében az igazgatói mandátum meghosszabbítását indítványozzák.A Stadion Közvállalat élére Tamara Dimitrioski közgazdászt javasolják, míg a Szabadkai piacok Közvállalat új igazgatója Dejan Ljubisavljević...
2018. NOVEMBER 17.
[ 11:47 ]
December 3-ig lehet betekinteni a Holt-Tisza – Gyöngysziget Természeti Park védelméről szóló tartományi képviselőházi rendelet tervezetébe.A rendelet tervezetét Óbecse, Törökbecse és Zsablya községi szolgálatainál lehet megnézni, mivel ez a természeti park ennek a három községnek a területén, pontosabban a...
2018. NOVEMBER 16.
[ 18:34 ]
A tartományi képviselőház képviselői támogatták a Vajdaság díjainak megalapításáról szóló javaslatot, amelyeket november 25-én, Bánát, Bácska és Baranya Szerb Királysághoz való csatolásának napja, május 15-én, a Májusi Közgyűlés napja és december 10-én, az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából ítélnek...
2018. NOVEMBER 16.
[ 13:29 ]
Beolvasás folyamatban