Anyanyelvünk
A nála és a tőle
Betűméret:             
Anyanyelvünket nemcsak az idegen nyelvi hatások károsíthatják. Vannak a magyar nyelvben is rosszul rögzült, tanult, félrehallott vagy félreértelmezett beidegződések.
Ezek közül valók a nála és tőle hibás használata. Mindkettő személyes névmásból önállósult határozószó (személyragos határozószó).
A tőle térbeli viszonyt jelent elsősorban. Pl. Tőle jövök. Háromháznyira tőle… Ezen- kívül valaminek az eredetére is utalhat: Tőle hallottam. Ismerek tőle egy dalt. Tőled származik a hír.
A nála is jelenthet helyet: Nála voltam. Nincs nálam pénz. De helyesen csak a nála használható hasonlításra: Marika szebb nála. Pista idősebb nálam.
Gyakran hallani igényesebb köznyelvi beszédben is a nyelvjárásban élő, nyelvhelyességileg kifogásolható mondatokat: Édesanyám ügyesebb tőle. A szomszédom fiatalabb tőlem. Apád alacsonyabb tőled. Ezek a mondatok helyesen így szólnak: Édesanyám ügyesebb nála. A szomszédom fiatalabb nálam. Apád alacsonyabb nálad.
Inkább csak a kiejtésben nyilvánul meg a magánhangzó rövidülése és ezzel egy időben a mássalhangzó meghosszabbodása: tölle és nálla. Pl. Tölle tudom. Matematikából jobb vagyok nálla. Ez úgyszintén nyelvjárási jelenség.

Mind…, mind

Kevés embert zavar egy másik, igen elterjedt nyelvhelyességi hiba. Igényesebb beszédben is sokszor hallani. Vezető szakemberek, politikusok is használják. Az úgy, … mint szavak kapcsolatáról van szó. A minap hallottam egy - egyébként választékosan beszélő - szakminisztériumi államtitkár szájából: „Úgy a szállítmányozók, mint a beszállítók…” Más alkalommal: „Úgy az anyaországban élők, mint a határon túliak is érdeklődéssel várják az ügy kimenetelét”. „Úgy apám, mint anyám helyteleníti az ilyen viselkedést.”
A vájt fülű hallgatóság ilyenkor fölkapja a fejét. Az úgy…, mint helyett a mind…, mind páros kötőszót kell használni. Jelentése: … is, … is.
A mondatok tehát így hangzanak helyesen: „Mind a szállítmányozók, mind a beszállítók…”, „Mind az anyaországban élők, mind a határon túliak érdeklődéssel várják az ügy kimenetelét”. „Mind apám, mind anyám helyteleníti az ilyen viselkedést.”
Sokszor nagyon kevésen múlik, hogy beszédünk választékos és hibátlan legyen. Ezért tudatosan figyeljünk nyelvünk helyes használatára!
Mgr. Viola Lujza
Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

2014. SZEPTEMBER 2.
[ 21:32 ]
Nagy Lajos karcolatai látszólag az állatokról szólnak, de valójában mindig az emberek tulajdonságait, viselkedését állítják pellengérre. Humoros, rövid, csattanós írásokról lévén szó, a kritika se annyira bántó.A farkas címűben így ír: „A farkas vadállat. Azaz nem is olyan vad. Sőt talán szelídnek is...
2014. JÚLIUS 2.
[ 10:33 ]
Ismerünk olyan szóvicceket, amelyek álösszetétellel, félrehallással jöttek létre, vagy szólásokkal kapcsolatosak.Az álösszetételek olyan szavak, amelyek látszólag lehetnének összetettek is.- Hol terem a CD? – Diszkréten.- Mi kell a babázáshoz? – Bab meg víz.- Mit kapsz, ha egy kerek telekre kastélyt építesz?...
2014. JÚNIUS 5.
[ 22:51 ]
A szóvicc szójátékon, vagy valamely többjelentésű vagy azonos alakú szónak egyidejűleg több értelemben való használatán alapuló vicc. Gyakran élnek vele humoros kedvű íróink, humoristáink, de a mindennapi életben is előfordulnak.Több csoportba sorolhatjuk őket. Talán a legismertebbek az azonos alakú szavakkal alkotottak....
2014. MÁJUS 5.
[ 22:47 ]
Beolvasás folyamatban