Napról napra az MNT-vel
Létezik-e ideális többnyelvűség?
Betűméret:             
Augusztus 7.

Hogyan valósulhat meg a többnyelvűség az egyházban? Paskó Csaba mai plébánosi beiktatásának ünnepélyes szentmiséjén alkalmam volt látni a nyelvek közötti eszményi harmóniát. Magyar és horvát nyelvű imák, latin énekek. Megboldogult nagymamám mondta mindig, hogy amikor még latinul folytak a szentmisék, volt bennük valami misztikum. Senki nem értett semmit, mégis szívesen hallgaták a prédikációt. Gondolom, a jelenlevő hívek sem ismerték mind a három nyelvet tökéletesen, de úgy tűnik, a nyelvi gátak eltörpülnek, ha azokat teljesen más dimenzióba helyezzük.

Augusztus 8.


2011 a népszámlálások éve, amikor több ország is kénytelen (lesz) szembesülni egyre fogyatkozó lakosságával. A munkanélküliség, elvándorlás, a nők társadalmi pozíciója, a rossz óvoda-infrastruktúra stb. mind olyan tényezők, amelyek a nemzeti elemektől függetlenül befolyásolják a demográfiai mutatókat. Úgy gondolom, ahelyett, hogy azt keressük mit tehet (vagy kell, hogy tegyen) a Magyar Nemzeti Tanács a még meg nem született magyar gyerekekért, azzal kell foglalkoznia, milyen módon juttathatja érvényre a létező magyar közösség érdekeit. A népszámlálás körüli teendők jó lehetőséget adnak erre.
Jelenleg az olvhasható kézírás, legalább középiskolai végzettség és az elmúlt három évben a Statisztikai Intézetnél folytatott kérdőívező tevékenység szolgálnak kiindulópontként az összeírók kiválasztása során. Senki nem tette fel eddig a kérdést azonban, hogyan tölti ki az egyébként cirill írásmóddal olvashatóan író személy a magyar nyelvű nyomtatványokat. Megérti-e a falusi nénike magyar válaszait? Ezért a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezte a Köztársasági Ombudsmannál és a Statisztikai Intézetnél, hogy elsősorban a 20%-os magyar lakosságot meghaladó településeken az összeírók szelekciója során előnyt élvezzenek azok, akik mind szerb, mind magyar nyelven beszélnek. Sokan már jelezték bizalmatlanságukat a nem magyar összeírók felé, különösen olyan érzékeny adatok tekintetében, mint a nemzeti hovatartozás vagy a vallás. Ezért elkerülendő az esetleges jogsértéseket, az MNT megfogalmazta elvárásait az egyébiránt törvény adta jogunk gyakorlati megvalósulásáért, nevezetesen, hogy a magyar közösség anyanyelvén kommunikálhasson a köztársasági szervekkel (így a Statisztikai Intézet foglalkoztatottjaival is). Habár a mai válasz nem teljesen azt nyújtja, amit kértünk, tehát kétnyelvű összeírókat, lehetőség nyílt, hogy a helyi összeíró bizottságokhoz (amelyek többek között a bejelentkező összeírók végleges szelekcióját is végzik) csatlakozzanak a nemzeti tanácsok által delegált tagok is a nemzetileg heterogén közösségekben. Így közvetlen információt kaphatunk az összeírók végleges kiválasztása során azok nyelvtudásáról, a részarányok tiszteletben tartásáról. Ha nincs ló...

Augusztus 11.

Az MNT Nyelvhaszálati Bizottsága technikai szempontból a legaktívabb testület, hiszen nyolc elektronikus ülésen van túl. Vannak azonban témák, amikor a személyes jelenlétet semmi sem pótolja. Ilyen volt a mai, hatodik rendes ülés is, amikor a készülő hivatalos nyelvhasználati stratégia tartalmi elemeit vittatuk meg: honnan hova tartunk, és hogyan érhetjük el a célokat.
A mai világban a többnyelvűség a civilizált társadalmak alapvető értéke: minél több nyelvet beszélsz, annál több vagy. Vajon a stratégia is ezen út mentén kell, hogy megfogalmazza programjait? És ha igen, mely nyelvek tudásával számítunk igazán jó többnyelvű polgárnak? Magyarokat tanítsunk szerbre, vagy szerbeket magyarra? Hiszen a többnyelvűség máshogyan is értelmezhető, különböző nyelvi közösségek harmonikus együttéléseként. Abban az esetben pedig elég csak egy nyelvet ismerni, a többit meg elfogadni és tisztelni.
Így kezdődik egy stratégia megírása. Rálépünk egy útra, amit nekünk kell építeni magunk előtt.
Beretka Katinka
az MNT hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa
Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A szabadság nemzete - illusztráció
2014. OKTÓBER 25.
[ 15:04 ]
2014. szeptember 30.A héten Zentán és Újvidéken bemutatásra került az MNT elmúlt négy éves munkájáról megjelentetett kiadvány. Négy év egy ember életében sem túl hosszú idő, nem beszélve erről egy nemzeti közösség esetében. Túl közel is vagyunk még ahhoz, hogy már történelmi mérleget vonjunk, ennek ellenére...
2014. OKTÓBER 5.
[ 10:52 ]
Szeptember 22.Egyes amerikai iskolákban a tanulókat már nem tanítják kézzel írni, csak a számítógépen gépelni, de a mi vidékünkön is megtörténik, hogy a gyerek még beszélni sem tud, de biztonsággal kezeli az érintőképernyős „okos” mobiltelefont. Szerethetjük vagy nem a technika ilyen mértékű térnyerését a...
2014. SZEPTEMBER 29.
[ 9:23 ]
Szeptember 17.-18., szerda-csütörtökLassan de kialakulni látszik a nemzeti tanácsi választásokon indulók sora. Rácz Szabó László a Magyar Polgári Szövetség elnöke, az MNT tagja sajtótájékoztatón jelentette be, hogy pártja nem indul az október 26-i választáson, ezzel szemben Vass Tibor, ugyancsak az MNT tagja, a Magyar Liga...
2014. SZEPTEMBER 20.
[ 9:40 ]
Beolvasás folyamatban