Tükör
MNT-választások: A Magyar Összefogás jelöltjeinek bemutatása

Hajnal Jenő Hajnal Jenő
Születési év: 1954
1954-ben született Bácsgyulafalván. 1977-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett magyartanári, 2008-ban pedig a budapesti ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán kulturális mediátori oklevelet. 1981-ben tanári, 1991-ben könyvtárosi szakvizsgát tett. A nyelvtudományok magisztere, tudományos kutató (1991). 1977 és 1983 között Zentán középiskolai magyartanár, a következő három évben az Újvidéki Rádió zentai tudósítója, majd 1986-tól 1988-ig a zentai községi szakszervezeti tanács szakmunkatársa. 1988-tól 2006-ig a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatója, 2006 óta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja (2004–).


Dudás Károly Dudás Károly
Születési év: 1947
1947-ben született Csantavéren. 1973-ban főiskolai diplomát szerzett az Újvidéki BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 1970-től a Képes Ifjúság újságírója, a művelődési rovat szerkesztője, 1983-tól a 7 Nap újságírója és szerkesztője, 1993-tól az Új Hét Nap, 1994-től a Szabad Hét Nap alapító-főszerkesztője. A VMSZ alapító tagja. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Vajdasági Íróegyesületnek, az MVSZ-nek és az MVSZ JOT-nak. A CMH elnöke. 2002-től 2010-ig a Magyar Nemzeti Tanács tagja. 2000- től az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) tiszteletbeli tagja. Számos díj és kitüntetés birtokosa. Önálló művei: Szakadó (1977), Jártatás (1980), Ketrecbál (1987, 2011), Királytemetés (1996).


Lovas Ildikó Lovas Ildikó
Születési év: 1967
1967-ben született Szabadkán. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1991-ben diplomázott. Az Újvidéki Televízió és a Magyar Szó újságírója, 1998-2008 között az Üzenet című folyóirat főszerkesztője. 2003 júniusa és 2010 januárja között Szabadka művelődési tanácsosa, 2010 óta a Magyar Nemzeti Tanács művelődési tanácsosa. 2007 óta a VMSZ tagja. Író. A pozsonyi székhelyű budapesti Kalligram Könyvkiadó és a belgrádi Fabrika knjiga könyvkiadó szerzője. Önálló kötetei: Kalamáris (1994), Másik történet( 1995), Meztelenül a történetben (2000), Via del Corso (2001) megjelent szerbül is, Kijárat az Adriára, (2005, 2006) németül, horvátul, bulgárul, a Spanyol mennyasszony (2007, 2008) és A kis kavics (2010), szerbül is megjelent. Új regénye a Cenzúra alatti (2014). Eddigi munkásságát számos díjjal jutalmazták.


Paskó Csaba Paskó Csaba
Születési év: 1975
1975-ben született Szabadkán. 1999-ben lelkipásztorként végez a Pécsi Hittudományi Főiskolán. 2000-től a Szabadkai Egyházmegye felszentelt papja. 1999 őszétől a Grazi Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán tanul, ahol 2003-ban diplomázik vezénylésből és orgonából. Ugyanott zárja posztgraduális képzését 2005-ben gergelykorális és vezénylés témakörökben. 2001-től tagja a Nemzetközi Himnológiai Társaságnak (IAH). 2003-tól a szabadkai bazilika karnagya és zenei koordinátora, valamint a Pro Musica Kamarakórus karnagya. 2005-től tagja a Nemzetközi Gregorián társaságnak. Ugyanebben az évben kinevezik a szabadkai székesegyház Regens Chorijává, az egyházmegye zenei igazgatójává. Szintén ebben az évben megalakítja a régió egyetlen gregorián énekegyüttesét. A Vajdasági Pax Romana civil szervezet elnöke. Több alkalommal is vezényelte a Szabadkai Filharmóniát. Munkásságát számos díjjal értékelték.


Siflis Zoltán Siflis Zoltán
Születési év: 1952
1952-ben született Szabadkán. 1978-ban a szabadkai Tanárképző Főiskolán szerb-magyar környezetnyelv szakon végzett. 1979–1988 között általános iskolai tanárként dolgozott. 1988–1995 között a szabadkai Lifka Videó Stúdió vezetője. A VMDK, majd a VMSZ alapító- és több évig elnökségi tagja. 1992-től önkormányzati képviselő a szabadkai önkormányzatban. 1995-2000 között a szabadkai önkormányzat Végrehajtó Bizottságának művelődési tanácsosa. 2000-től 2009-ig szabadúszó filmalkotó. 1992-2012 között a VMMSZ elnökségi tagja. 2004-től az MNT Intéző Bizottságának kulturális kérdésekkel megbízott tagja, 2010 óta az MNT Kulturális Bizottságának elnöke. 2008-2012 között a VMMI IB elnöke. 1985-ben alapítója, szervezője az egykori Jugoszlávia első Szociográfiai Film és Videó Műhelyének. 1992-ben megalakította a Délvidéki Videokrónika Filmgyártó és Televíziós Társaságot, mely együttműködik a Magyar Televízióval és a Duna TV-vel. 1997-2006 között rövidebb megszakítással nyári filmiskolát alapított és vezetett. 1998 óta szervezi a Kortárs Magyar Filmnapokat. Az Európai Palicsi Filmfesztivál Tanácsának tagja és az új magyar filmek program szelektora. Ezidáig közel harminc rövid és teljes estet betöltő dokumentumfilmet készített. A Lakiteleken megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Kisközösségi Televíziók és Filmműhelyek Fesztiváljának állandó zsűritagja. Számos hazai és nemzetközi filmfesztiválon díjazták alkotásait.


Penovác Náray Éva Penovác Náray Éva
Születési év: 1959
1959-ben született Topolyán. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomázott tanári és könyvtáros szakon. 1982 és 2002 között a Magyar Szó újságírója,majd a művelődési rovat és a Kilátó melléklet szerkesztője. 2002 novembere óta a Topolyai Népkönyvtár igazgatója, 2011 óta a Vajdaság Ma hírportál munkatársa. Írásai és műfordításai 1981 óta jelennek meg hazai és külföldi kulturális folyóiratokban. A Híd folyóirat állandó munkatársa, a szerb szépirodalom és művészettörténeti szakirodalom magyar fordítója.


Mérges Sándor Mérges Sándor
Születési év: 1950
1950-ben született Torontálvásárhelyen. Magyarkanizsán végezte el a mezőgazdasági technikum növénytermesztési szakát. Érdeklődési köre a művelődési élet felé irányult, ahol még ma is tevékenykedik. Az amatőr színjátszóknál számos népszínművet, drámát és vígjátékot rendezett. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tagja. A VIVE magyar nóták fesztiváljának egyik alapítja, a fesztivál bizottság tagja. A torontálvásárhelyi Önkéntes Tűzoltó Testület parancsnoka, majd elnöke lett. 1995-től tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek. A Magyar Nemzeti Tanácsnak megalakulása óta tagja. Az I. Délbánáti Magyar Székelymagyar Kincsestár kézimunka- és kézműves kiállítás megálmodója.


Bővíz László Bővíz László
Születési év: 1972
1972-ben született Kavillón. Felsőfokú tanulmányait Pécsett végezte. 1999. január 6-án szentelték pappá Nagybecskereken. 2002 óta plébános Beodrán és Bocsáron. 2006-tól szentszéki bíró, valamint az Egyházmegyei Sajtóiroda alapítója és koordinátora. 2004-től a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagja és káplánja. 1998-tól 2006-ig a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség, 2002-2004 között a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának elnöke. 2014-től a nagykikindai Isteni Irgalmasság Háza – szociális otthon igazgatója.


Jerasz Anikó Jerasz Anikó
Születési év: 1981
1981-ben született Zentán. 2004-ben szerzett osztálytanító tanári oklevelet az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán Szabadkán, 2009-ben mesterfokozatot a szerb nyelv és irodalom módszertanának szakterületén a zombori Tanítóképző Karon. 2012-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerb, mint környezetnyelv tanári képesítéssel gazdagodott. 2004-től Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában dolgozik, 2011/2012-es tanévtől az intézmény igazgatóhelyettese, az Ady-épület vezetője. 2009-től a VMSZ tagja. 2010 óta az MNT, azon belül a Közoktatási Bizottság tagja.


Dolinszky Gábor Dolinszky Gábor
Születési év: 1979
1979-ben született Topolyán. 2005-ben a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész-teológus szakán szerzett diplomát. Ugyanabban az évben szentelték lelkésszé Szabadkán, ahol jelenleg is lelkészi szolgálatát teljesíti. Nyolc éve rendszeresen és aktívan végzi az államosított egyházi vagyon visszaszármaztatásának ügyét, vezeti a Püspöki Hivatalt, koordinálja a szórványlelkészi szolgálatot. Kiemelt figyelmet fordít a magyar evangélikus gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozásra.


Dr. Antal Szilárd Dr. Antal Szilárd
Születési év: 1975
1975-ben született Újvidéken. Az Újvidéki Művészeti Akadémia rendezői szakán diplomált 1999-ben. Magiszteri fokozatot szerzett: technika és a menedzsment az alkalmazott művészetek területén. 2013-ban médiatörténetből doktorált. Az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára. 2008 óta a VMSZ tagja.


Beretka Katinka Beretka Katinka
Születési év: 1985
1985-ben született Topolyán. Az egyetemi alapképzést az Újvidéki Egyetem Jogi Karán, a mesterképzést pedig a budapesti Közép-európai Egyetem Nemzetközi Üzleti Jogi Tanszékén végezte. 2011 és 2014 között a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, ahol 2014 januárjában szerzett abszolutóriumot. 2010 és 2014 között a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa.


Talpai Sándor Talpai Sándor
Születési év: 1963
1963-ban született Kisoroszon. Az általános iskolát Kisoroszon, a középiskolát Nagykikindán fejezte be, mint elektrotechnikus. A VMSZ alapító tagja. 2000 óta a nagykikindai önkormányzatban dolgozik, jelenleg segédpolgármester. Az észak-bánáti magyar szórványközösség érdekeiért száll síkra a magyar oktatás megmaradása, a magyar kultúra és hagyományaink megőrzése érdekében. A közösségépítésen keresztül az intézményesítést tartja a szórványban a legfőbb feladatnak. A kisoroszi Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője, amely egyben észak-bánáti civil központ is. A kisoroszi népművészeti tábor megálmodója és működtetője, ahol évente száz gyerek tölti hasznosan a nyári szünet meghatározó részét, immár másfél évtizede.


Szilágyi Miklós Szilágyi Miklós
Születési év: 1984
1984-ben született Óbecsén. Az általános iskolát és a gimnáziumot Óbecsén végezte. Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán 2008-ban diplomázott okleveles jogászként. 2011 szeptemberétől ügyvédként tevékenykedett, októbertől már saját ügyvédi irodában. Igyekezett olyan teret létesíteni a fiatalok számára, ami közösségteremtő és -megtartó erővel bír. Ügyvédként és fordítóként is fontosnak tartja a magyar nyelv megőrzését, vajdasági magyarként pedig a szülőföldön való megmaradást, érvényesülést. A Külhoni Magyarságért Díjjal kitüntettt Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének elnöke.


Vidrács Krisztina Vidrács Krisztina
Születési év: 1982
1982-ben született Nagybecskereken. Az általános iskolát Muzslyán végezte, majd 2001-ben a makói Juhász Gyula Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett, egészségügyi nővéri szakon. 2007-ben osztálytanítói diplomát szerezett a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A muzslyai Helyi közösség Tanácsának tagjaként öt éve tevékenykedik, a nagybecskereki képviselő-testületben pedig második éve, képviselőként. 2008 óta a VMSZ tagja, a Női Fórum helyi tagozatának elnökeként jótékonysági akciókat, képzéseket, előadásokat tart és szervez. Fontosnak tartja, hogy oktató-nevelői munka során hozzájáruljon ahhoz, hogy a szórványban is ápolják nemzeti öntudatunkat, hogy a szülők magyar óvodai csoportba, majd magyar tannyelvű tagozatra irassák gyerekeiket. Sokat dolgozik azon, hogy a fiataloknak tartalmas kulturális, szórakozási és oktatási lehetőségeket nyújtsanak anyanyelvükön és segítsék beilleszkedésüket a társadalomba.


Urbán András Urbán András
Születési év: 1970
1970-ben született Zentán. Tizenhét évesen önálló színházi és irodalmi alkotóműhelyt indít, ahol mint szerző, rendező és színész van jelen, majd a rákövetkezőkben, társaival létrehozza a AIOWA csoportot, amely a színházat specifikus, ám mégis összművészeti, és nem utolsósorban, ideológiai akciónak látja. 1990-ben felveszik az Újvidéki Művészeti Akadémia Drámai Tanszék Rendezői Szakára, Vlatko Gilić filmrendező vezetőtanár osztályába. Film- és színházrendezést tanul, közben rendezőként dolgozik a Szabadkai Népszínházban. A kilencvenes évek első felében megszakítja tanulmányait, színházi munkáit, és évekre visszavonul. 2000-ben Boro Drašković rendező osztályában rendezésből megszerzi egyetemi oklevelét. 2006-tól a Kosztolányi Dezső Színház igazgatója. Többek között a szabadkai Desire Central Station Kortárs Nemzetközi Regionális Színházi Fesztivál megálmodója. Tevékenységét számos díjjal ismerték el.


Ladisity Melinda Ladisity Melinda
Születési év: 1969
1969-ben született Újvidéken. 1987-ben érettségizett az újvidéki Svetozar Marković Pedagógiai Szakközépiskolában. 2002-ben az újvidéki CMH iroda munkatársa lett, 2005 óta pedig az irodavazetői munkakört tölti be. Jelenleg az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ elnökasszonya valamint tagja a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökégének. 2003 óta a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidék-Telep helyi szervezetének tagja.


Németh Ernő Németh Ernő
Születési év: 1969
1969-ben született Szabadkán. Horgoson él. A Szabadkai Építőipari középiskolában geodéziai technikus diplomát szerzett. 1986-ban kezdett dolgozni a Szabadkai Rádió ifjúsági műsorában, 1993-tól annak adásszerkesztője volt.1996 óta a Szabadkai Rádió munkatársa. 2003-tól főszerkesztő-helyettesi, 2006-tól megbízott fő- és felelős szerkesztői poszton. 2007-ben felkérték, hogy legyen a Magyar Rádió Kossuth adójának szabadkai tudósítója. Szívügye a Szabadkai Rádió magyar adásának a fennmaradása, a vajdasági magyar tájékoztatás fejlesztése, különös tekintettel az elektronikus médiára és az ifjúsági újságírásra.


Nyilas Leonov Anita Nyilas Leonov Anita
Születési év: 1974
1974-ben született. 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett. 2008-2012 között a Magyarkanizsai Községi Tanács művelődéssel megbízott tagja volt. A Szekeres László Alapítvány közművelődési szakbizottságának tagjaként, számos kultúrát érintő beruházás vezetőjeként, a Kanizsai Írótábor szervezőbizottsági tagjaként, támogatási rendszerek kidolgozójaként tevékenykedett. A mai napig aktívan részt vesz a község kulturális életében. Szívügyének tartja a néphagyomány ápolás tantárgyként oktatását. 2002 óta a VMSZ tagja.


Várkonyi Zsolt Várkonyi Zsolt
Születési év: 1964
1964-ben született Zentán. Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán diplomázott, amely diplomát a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának igazságügyi szakán honosította. Vállalati jogászként több cégben szerzett tapasztalatot, 1996-2006 között a Zentai Önkormányzat jegyzője és a Zentai Közművállalat vállalati jogásza, 2006 és 2010 között az adai óvoda titkára. 2008-tól 2012-ig a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet felügyelőbizottságának tagja. 2010-től a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője, majd a Közigazgatási Hivatal Hivatali koordinátora és az általános jogi ügyek tanácsosa. 2011 novemberétől a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának elnöke.


Joó-Horti Lívia Joó-Horti Lívia
Születési év: 1965
1965-ben született Szabadkán.Az egyetemi oklevelet a budapesti ELTE Tudományegyetem pszichológia szakán szerezte 1989-ben. 1991-től a szabadkai Naša radost Iskoláskor Előtti Intézmény szakmunkatársa. 2006-tól a szabadkai székhelyű Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány programigazgatója.
Gyermek- és felnőttpszichoterapeuta. Számos szakmai kutatás vezetője és cikk szerzője, több – köztársasági szinten akkreditált tanári továbbképzési program társszerzője és kiképzője (Metamorphozis – drog, Mesedráma a fejlődéslélektan tükrében, Családon belüli erőszak prevenciója). Több nemzetközi és hazai szakmai egyesület tagja (Magyar Pszichodráma Egyesület, Integratív Pszichoterápiás Egyesület, Szerbiai Pszichoterapeuták Egyesülete stb). 2008 óta a VMSZ tagja. 2010-től az MNT tagja, a közoktatási bizottság elnöke.


Zsoldos Ferenc Zsoldos Ferenc
Születési év: 1973
1973-ban született Zentán. 2000-ben a budapesti ELTE Állam és Jogtudományi Karának jogász szakán diplomázott, majd 2002-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán történészi diplomát szerzett. 2008-ban a budapesti Corvinus Egyetem keretében működő Századvég Politikai Iskolában posztgraduális diplomát szerzett politikai szakértő szakon. Jelenleg a Tiszaszentmiklósi Általános Iskolában tanít történelmet, a zentai Gimnáziumban filozófiát. 2010 óta a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, a Civil Konzultatív Testület elnöke, a Kárpát-medencei szintű Civil Együttműködési Tanácskozás alelnöke. 1999 óta különböző civil szervezeteken keresztül (Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete, Európai Uniós Pályázati Szakértők Vajdasági Egyesülete, Civil Mozgalom, Délvidékért Alapítvány, Ci-Fi Civil Központ) a délvidéki magyar civil szféra fejlesztését segíti elő.


Bognár Beáta Bognár Beáta
Születési év: 1970
1970-ben született Szabadkán. A Zombori Tanítóképző Karon 2003-ban végzett. Jelenleg a Majsai Úti Általános Iskolában osztálytanítóként dolgozik. Tizenegy éve a VMSZ tagja, 2009 óta a VMSZ Női Fórum szabadkai vasutas-települési tagozat elnöke, azóta számos jótékonysági akciót, művelődési-, hagyományápoló rendezvényt szervezett. Fontosnak tartja a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek és családok segítését, szünidei foglalkozások szervezését, a közösség építését és megerősítését. 2013 óta a szabadkai VKT tanácsnoka.


Petkovics Márta Petkovics Márta
Születési év: 1970
1970-ben született Csantavéren. 1994-ben egyetemi oklevelet szerzett az Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matematika Karának Földrajz szakán. A szabadkai Svetozar Marković Gimnázium tanára és igazgatóhelyettese. Pedagógusként mindig arra törekedett, hogy tanulói előtt megnyissa a kaput a tudás és a nemzeti értékek felfedezése és megbecsülése előtt. Szívügyének tartja a vajdasági magyar tanulók továbbtanulását és a szülőföldre való visszatérését. Fontosnak tartja a magyar tannyelven történő tanítás megmaradását, valamint színvonalának emelését, az MNT már meglévő Oktatási stratégiájának véghezvitelét, bővítését és továbbfejlesztését.


Linka B. Gabriella Linka B. Gabriella
Születési év: 1961
1961-ben született Kishegyesen. A topolyai Társadalomtudományi Szakközépiskola kulturológiai szakán végzett. 2010 óta a Magyar Nemzeti Tanács és az MNT Kulturális Bizottságának tagja. Művelődésszervező, a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, 2006 óta a VMSZ tagja, jelenleg kishegyesi tagozatának elnöke, 2008-tól önkormányzati tanácstag, majd képviselő a kishegyesi önkormányzatban, a kishegyesi helyi közösség tanácsának tagja. A CMH iroda munkatársa, több civil szervezet tagja és alapítója, aktívan tevékenykedik a közéletben és a művelődési életben.


Krizsán Vilmos Krizsán Vilmos
Születési év: 1954
1954-ben született Zentán. 1973-ban Adán gépésztechnikusi végzettséget szerzett. A VANCSESZ elnökeként 2002-től évente több projektum megvalósításában vett részt, illetve azoknak a menedzserelésében vállalt aktív szerepet. Családgondozási program főkoordinátora, a Családban és közösségben élni Ifjúsági tábor vezetője, vezetőképző tanfolyamok irányítója és a Fiatalok lendületben elnevezésű európai uniós programban a szegedi Fatima Ház Alapítvány partnereként sikeresen megvalósított öt pályázatot. A CISZ elnökségének, valamint a Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív Testületének tagja 2010-től. Közel húsz éve a vajdasági civil szféra és a kárpát-medencei nagycsaládos és civil együttműködés szorgalmazója.


Kovács Zsuzsanna Kovács Zsuzsanna
Születési év: 1965
Kovács Zsuzsanna 1965-ben született Tordán. 1987-ben a szabadkai Pedagógiai Akadémián, 2004-ben a zombori Tanítóképző Egyetemen diplomált. 2012-ben megszerezte a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon a mesteri fokozatot a testnevelés szakterületén. 1987 és 1991 között a szerbittabéi általános iskolában dolgozik, mint osztálytanító, 1991-től pedig a tordai Ady Endre Általános Iskolában. A 2005/2006-os tanévtől ugyanennek a kihelyezett tagozatnak igazgatóhelyettese. 2009 óta tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek, a Tordaik Klubja civil szervezet elnökségének, a tordai helyi közösség helyi tanácsának, valamint a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság Dr. Đorđe Natošević elismérést odaítélő bizottságának, és a begaszentgyörgyi község tehetséges diákokat jutalmazó bizottságának. Mint szórványban tevékenykedő pedagógusnak célja a magyar nyelvű oktatás megőrzése, valamint a hagyományok ápolása, és átadása az új nemzedéknek.


Szlákó József Szlákó József
Születési év: 1965
1965-ben született Zomborban. 1984-ben érettségizett a zombori pedagógiai középiskolában. 1998-tól önálló családi vállalkozásban könyvkereskedést nyitott. Mára Zombor és részben Apatin község legtöbb iskoláját cégük látja el. A Zombori Polgári Kaszinó választmányának, valamint a Dunatáj igazgatóbizottságának tagja.


Perpauer Attila Perpauer Attila
Születési év: 1967
1967-ben született Keviben. 1989-ben diplomázott a Szabadkai Pedagógiai Akadémia osztálytanítói szakán, majd 2008-ban Kecskeméten diplomázott az ottani Tanítóképző Karon fejlesztő-differenciáló szakon szakpedagógusként. 2004 óta a tornyosi iskola pedagógiai vezetői posztját tölti be. 1999-től a Móra István Művelődési Egyesület Kevi elnöke és tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek. Fontosnak tartja az oktatás minőségének javítása, valamint a korai fejlesztést kisiskoláskorban és a differenciált oktatást. A másik terület, ami számára fontos, a hagyomány tisztelete és továbbörökítése a fiatalabb generációkra, nemzetudatunk erősítése.


Virág Klára Virág Klára
Születési év: 1982
1982-ben született Versecen. Vegyészeti középiskolát végzett, jelenleg a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Kara Hungarológia Tanszékének hallgatója. A verseci Petőfi Sándor Kultúregyesület tagja, ahol a tánc- és az anyanyelv ápoló csoport vezetője. Az anyanyelv ápoló csoport keretében magyar nyelvet tanít. 2010 óta a VMSZ tagja.


Madarász Gyula Madarász Gyula
Születési év: 1963
1963-ban született Nagybecskereken. 1990-ben élelmiszeripari mérnökként diplomázott az Újvidéki Egyetem Technológiai Karának Élelmiszeripari Szakán. Jelenleg vezérigazgató a Császárkert Kft-nél. A Családi Gazdálkodók Egyesületének elnöke, a civil központ vezetője, a muzslyai helyi közösség tanácsának tagja.


Kecskés Endre Kecskés Endre
Születési év: 1983
1983-ban született Topolyán. A szabadkai Műszaki Szakfőiskola informatika szakán abszolvens. 2012 óta az Észak-Bácskai Magyar Cserkészegyesület ügyvezető elnöke. Évente szerveznek nemzetközi táborozásokat, hagyományápoló alkotóházakat és gyermekhétvégéket több civil szervezet és intézmény bevonásával. Fontosnak tartja a lehetőséget, hogy minél több fiatal tapasztalhassa meg a közösség megtartó erejét, hiszen az összetartó és jól szervezett közösség a megmaradás záloga. 2013-tól a VMSZ tagja.


Mihók Kucora Eszter Mihók Kucora Eszter
Születési év: 1968
1968-ban született Magyarkanizsán. 1996-ban szerzett oklevelet az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén magyar nyelv és irodalom tanárként. 2000-től a törökkanizsai Tájékoztatási Központ Közvállalatban újságíróként, majd főszerkesztőként dolgozott. Jelenleg a törökkanizsai önkormányzatban dolgozik fordítóként. Alapítója és elnöke a Rábéi Vadvirágok Művelődési Egyesületnek.


Snejder Sándor Snejder Sándor
Születési év: 1951
1951-ben született Temerinben. 1993-ban Budapesten menedzsment képzést végzett az oxfordi Brookes egyetem szervezésében. Több mint tíz éve aktívan részt vesz a civil szféra munkájában, továbbá elnökségi tagja a Vajdasági Agráregyesület Szövetségének. Jelenlegi elnöke a Temerini Kertbarátkör civil szervezetnek és a temerini Civil Központ koordinátora. Fontosnak tartja, hogy a civilek aktívan részt vállaljanak és vegyék ki részüket a magyarság életében Vajdaságban.


Csikós Tibor Csikós Tibor
Születési év: 1990
1990-ben született Zentán. Az általános iskolát Horgoson, a középiskolát Magyarkanizsán, a Műszaki Szakfőiskolát Szabadkán fejezte Termékfejlesztés és Mechatronika szakirányon. A főiskolás évei alatt csatlakozott a Vajdasági Ifjúsági Fórumhoz, mert szívügyének érezte a fiatalok sorsát. Fontos számára, hogy olyan lehetőségeket teremtsenek a fiataloknak, amelyek versenyképes tudást biztosítanak számukra, lehetővé téve a későbbi felelősségteljes és tudatos életvitelt.


Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A félelem politikái - illusztráció
2019. FEBRUÁR 17.
[ 13:42 ]
Mit jelent az Egyesült Államokban a rendkívüli állapot? - illusztráció
2019. FEBRUÁR 15.
[ 19:52 ]
A Bálint-napról - illusztráció
2019. FEBRUÁR 14.
[ 18:10 ]
A nemzet ereje - illusztráció
2019. FEBRUÁR 12.
[ 13:45 ]
Száz éve, 1919. február 10-én született Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas színész, a nemzet színésze, a magyar színművészet óriása. Az MTVA Sajtóadatbankjának portréja: Egy ötgyermekes, elszegényedett hódmezővásárhelyi kereskedőcsalád legidősebb fia volt. Anyja varrásból tartotta el gyermekeit, a ruhákat...
2019. FEBRUÁR 11.
[ 7:06 ]
Szerbia kivitelében jelentős változások történtek. A legtöbben úgy gondolják, az ország a legnagyobb kivitelt a mezőgazdaság terén valósítja meg. Volt idő, amikor ez valóban így volt, de nem sok kellett, hogy az IT-technológiák exportja megelőzze a mezőgazdaságot, annak ellenére, hogy az itt élők szeretik Európa...
2019. FEBRUÁR 9.
[ 19:42 ]
Valamelyest javultak a népesedési mutatók Erdélyben a halálozások számának csökkenése miatt, a magyarlakta régiókban azonban gyorsult a népességfogyás – közölte az Erdélystat erdélyi statisztikai szolgálat, amely népmozgalmi adatokat összesített 2018 első tizenegy hónapjában. Bár javultak valamelyest tavaly az év...
2019. FEBRUÁR 8.
[ 19:37 ]
Beolvasás folyamatban