Válasz
Sikeres öt év az Európai Parlamentben
Ciklus végi beszélgetés Deli Andorral, a Fidesz vajdasági EP-képviselőjével, aki ismét a magyar kormánypártok jelöltje a május 26-i megmérettetésen

Ha a választók is úgy akarják, ismét lesz vajdasági magyar képviselő az Európai Parlamentben. Deli Andor a bőven befutó helynek számító tizenegyedik a Fidesz-KDNP EP-listáján. A kampányfinis előtt kérte fel beszélgetésre Ternovácz István.

- Öt évvel ez előtt, amikor Önt EP-képviselővé választották, nem volt annyira jó a magyar-szerb viszony, mint manapság, így többen megkérdezték Deli Andortól, hogy fideszes képviselőként kit képvisel majd Brüsszelben és Strasbourgban: a vajdasági, a Kárpát-medencei magyarságot és Szerbiát is? Sikerült végérvényesen tisztázni ezt a kérdést?

- Számomra annak idején is meglepetést okozott az, hogy voltak ilyen kétkedések, hogy én kit is fogok képviselni az Európai Parlamentben. Adott volt ugyanis a helyzet. Engem ugyanis a Fidesz nemzeti listájára kerülve választottak EP-képviselővé, így váltam a delegáció tagjává. Ugyanakkor az is adva volt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség küldöttjeként váltam a Fidesz-delegáció tagjává, ebből kifolyólag az is adva volt, hogy a vajdasági magyarság képviseletét folytatom, másrészt kettős, azon belül szerb állampolgárként vitathatatlan, hogy itt születtem, éltem és dolgoztam Szerbiában és a Vajdaságban az EP-képviselőséget megelőzően, így, ahogy korábban is, célom maradt, hogy segítsem, segítsük Szerbiát az EU-s felzárkózása során. Öt év kinti tapasztalattal a hátam mögött elmondhatom, hogy ez az elem is megvalósulhatott. Ugyanezekre a témákra fogok fókuszálni a következő időszakban is, ha a választók is úgy akarják.

Helyben kell a problémákat megoldani

- Nem ment az egyik a másik kárára? Arra gondolok, hogy miközben Szerbia uniós felzárkózását igyekezett előmozdítani, találkozott a kisebbségi akciótervvel, amely elvárásokat fogalmaz meg Belgráddal szemben…

- Valóban, a kisebbségi jogok érvényesítése a szerbiai csatlakozási folyamat része. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a magyar-szerb viszony, ahogy utalt rá, sokat javult az elmúlt időszakban. Azt is látjuk, hogy egyfajta közvetlen kommunikáció van a két ország, a két vezetés között. Ez a VMSZ közvetítésével történik. Számunkra nem az volt a cél, hogy Brüsszelen keresztül nyomatékosítsunk bizonyos dolgokat a szerb-magyar relációban. Láthattuk a szomszédos országok némelyike esetében, hogy pl. Horvátország és Bulgária nagy előszeretettel próbálták meg a szerbiai horvát közösség, vagy a bolgár kisebbség jogérvényesítését Brüsszelen keresztül elérni. Tapasztalhattuk, hogy ez nem igazán sikeres taktika. Hála Istennek, hogy a magyar érdekérvényesítés másként működik. Az én elsődleges feladatom ebből kifolyólag az volt, hogy ne az unió fővárosán keresztül próbáljak meg a kisebbségi problémákra orvosságot találni, mert a VMSZ-nek is mindig az volt az álláspontja, hogy itt helyben, az önkormányzatokban, a tartományban és köztársasági szinten kell a dolgokat kezelni. Ami itt nem megy, azt beszéljük meg a közös kormányüléseken, amiből eddig öt zajlott le. Ez a fajta, közvetlen, őszinte kommunikációs formátum az, ahol kényes kérdéseket is az ember meg tud beszélni. Ez sokszorta eredményesebb és hasznosabb, mintha kivinnénk a problémákat a nemzetközi porondra. Már csak azért is, mert az EU-ban nem egy népszerű téma az őshonos nemzeti kisebbségek jogérvényesítésének a témaköre. Épp ezért, biztos vagyok benne, hogy sokszorta bölcsebb döntés volt, hogy a magyar-szerb viszonyt bilaterális kérdésként kezeljük. A brüsszeli érdekérvényesítés az pedig egy fajta hátteret, megerősítést jelent. Például olyan formán, hogy az országjelentésbe a képviselő módosítókat nyújt be, olyan mondatokat tetet bele, ami nekünk, a mi magyar közösségünk számára fontos. Fontosnak tartom, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a jelentéstevővel, aminek köszönhetően a kisebbségi témaköröket magától értetődőnek vette. Ez sem volt adott az elején, ezért is meg kellett dolgozni. Ez volt a helyes útválasztás, amikor az érdekérvényesítés mikéntjéről döntöttünk. Ennek köszönhetően

soha nem éreztem azt, hogy válaszút elé kerültem, hogy a szerb és a kisebbségi érdek ütközne egymással. Meggyőződésem ugyanis, hogy a kisebbségi jogok érvényesítése Szerbia EU-s csatlakozását segíti.

Ha tehát mi Szerbia uniós felzárkózását segítjük, az magával hozza a kisebbségi jogok hatékonyabb érvényesítését. Én tehát ebben nem ellentmondást, hanem egymás kiegészítésének lehetőségét látom.

Pozitív visszajelzések szerb oldalról is

- Felfigyeltem rá, hogy amikor a szerb kormány képviselői, köztük Jadranka Joksimović EU-s csatlakozással felelős kormánytag Brüsszelben jártak, rendre önnel is találkoztak. Ebből következik, hogy adnak az ön véleményére és éltek befolyásával…

- Ez kölcsönösen hasznos volt, ennek köszönhetően ugyanis a nyugat-balkáni kérdésekkel megbízott EU-s illetékesek láthatták azt, hogy én valóban nem csak egy saját magam által proklamált szónoka vagyok a vajdasági magyarságnak, illetve a szerb csatlakozási folyamatoknak, hanem van egy fajta bekötöttségem, viszonyrendszerem, amivel segíteni tudom ezt a folyamatot. Az pedig, hogy pozitív visszajelzéseket hallottunk szerb oldalról is, ez pedig mindenképpen segítette és erősítette az én pozíciómat az EP-ben.

- Magyarként mit tart a legfontosabbnak az elmúlt öt év hozományából?

- A számomra a legfontosabb az volt, hogy megjelenhettünk az európai közéleti, politikai színtéren. Ez alatt a vajdasági magyar közösséget értem. Sátrat vertünk, tábort hoztunk létre az EU-ban, így formális módon is lehetőség adódott arra, hogy bemutatkozzunk. Számtalan rendezvényt, meghallgatást, konferenciát, kiállítást szerveztem. Meghívtam az MNT vezetőit, hogy elmondják közösségünk ügyes-bajos dolgait. 42 délvidéki magyar ösztöndíjas fordult meg az irodámban. Ezek a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy a gyakorlatban megismerhessék az EU-s tevékenységet. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett tőlük. A brüsszeli jelenlét egy olyan lehetőség, melynek révén megmutathatjuk, hogy létezünk, itt vagyunk, és hogy részesei akarunk lenni az európai közgondolkodásnak és színtérnek.

- Ha a választók akarata révén ismét bekerül az EP-be, akkor kisebb pulzusszámmal kezdi majd az újabb ciklust, kevesebb a több ismeretlenes egyenlet, mint öt éve volt?

- Nem hinném. Ha a választók jóvoltából visszakerülök, akkor a folytatás előnye az lesz, hogy nem lesz szükség betanulási időszakra. Erre rengeteg idő ment el az elején. Épp ezért nem gondolom, hogy csökkenne a pulzusszám, hanem ugyanolyan tempóban kezdődhet az új ciklus, mint ahogy az előzőt befejeztük. Ez mindenképpen a minőség javulását fogja tudni eredményezni.

Deli Andor Óbecsén született 1977-ben. Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán 2000-ben szerzett diplomát. Ugyanezen a karon elvégzett egy egyéves európai uniós jogi specializációt, majd 2008-ban megszerezte a jogtudományok magisztere titulust. Magiszteri munkája az Európai Unió jogára és intézményeire fókuszált. Tanulmányaival párhuzamosan rövidebb ügyvédgyakornokság után a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárságon kezdett dolgozni 2002-ben. 2006 decemberétől a Titkárság jogalkotási ügyekkel megbízott segédtitkára. 2010 nyarán a titkárság vezetője és a tartományi kormány alelnöke lett. 2014 és 2019 között a Fidesz listáján EP képviselő. Magyarul, szerbül, angolul és németül beszél. Most befutó helyen ismét a Fidesz jelöltje, egy újabb ötéves mandátumra.

- Legfontosabb célkitűzései?

- Három fő témakör mentén tervezek tevékenykedni. Az egyik Magyarország és a magyar érdekek védelme, nekünk ugyanis egy erős anyaországra van szükségünk. Ez egyetemes magyar érdek. Másodsorban ott van az össznemzeti politizálás, a nemzetpolitika, ami teljesen átalakult 2010 óta, ami egyre épül, erősödik. Ehhez tartozik a kisebbségi jogvédés is, amit vállvetve Kárpát-medencei képviselőtársaimmal műveltünk az elmúlt időszakban is. A harmadik pedig az EU-s bővítés, Szerbia csatlakozásának az előmozdítása. Az elkövetkező öt év ebből a szempontból kulcsfontosságú lesz Szerbia számára.

- A következő ötéves ciklus végéig bekövetkezhet a csatlakozás?

- Nagyon szeretném. Amiből most a legnagyobb hiány mutatkozik: az akarat az EU eddigi vezetői részéről. Ezért is nagy a tétje az EP-választásoknak. Ettől függ ugyanis, hogy milyen képviselők kerülnek be az EU döntéshozatali szerveibe.

- A jövőre nézve rontja-e a magyar jogérvényesítők esélyeit az Európai Parlamentben az, hogy a Fidesznek megromlott a viszonya az Európai Néppárttal?

- Tíz nappal a választások előtt elsősorban az erős eredmény elérésére kell fókuszálnunk. Minden a Fidesz-KDNP listájára leadott szavazat egyben támogatás jelent. A választáson elért siker ezért többszörösen megerősíti a Fidesz tárgyalópozícióját az Európai Parlamentben és az Európai Néppárttal való viszonyrendezés tekintetében is.

Ternovácz István
Az Ön hozzászólása

500 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2020-ban immár kilencedik alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet. A program célja, hogy felkutassák azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai...
2020. MÁJUS 12.
[ 9:53 ]
Ustorka, Szalatornya, Hegyek, olyan településnevek, amelyekről nagyon kevesen hallottak. A Kispiac környéki tanyavilág némelyikén egykor néhány ezer ember is élt, ma már néhol csak egy-két család található. Egyik másiknak több száz éves története van, s a feledéstől mentik meg őket Kovács Mária könyvei, aki az...
2020. ÁPRILIS 14.
[ 12:39 ]
Ha nem cselekszünk azonnal, azon országokban, melyekben az egészségügy-erőforrás szegény, az egészségügyi járványt az éhezés és a létbiztonság elvesztése súlyosbíthatja. Dominique Burgeon, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) vészhelyzeti és rezíliencia egységének igazgatója elmagyarázza,...
2020. ÁPRILIS 8.
[ 14:42 ]
Beolvasás folyamatban