Olvasók rovata
Nyílt levél az ismeretlen jogvédőhöz!
Betűméret:             

Miután megjelent a hír, hogy Magyarkanizsa önkormányzata az EnkaTrans vállalattal közösen öt buszt vásárolt, hogy szavatolja a gyermekek (diákok) biztonságos szállítását, a semmiből előbukkant egy igencsak fura elnevezésű civil szervezet (ennyit lehet róla tudni: Udruženja građana „Centar građanskih vrednosti”Polgári Értékek Központja Polgárok Egyesülete, Predsednica udruženja – Az egyesület elnökasszonya: Natalija Jakovljević Ivanić, Kontakt: +381 63 8910048, E-mail: centargradjanskihvrednosti@gmail.com). Annyit lehet erről az egyesületről tudni még, hogy szabadkai székhelyű, emellett pedig 2014. 10. 15-én alakult, de a végleges alapszabályát csak 2015. 02. 03-án fogadták el, ami azt jelenti (az előző alapszabály alapján), 2014. 10. 24-étől van bejegyezve.

(http://pretraga.apr.gov.rs/AssociationWebSearch/AssociationBusinessData.aspx?beid=7243069&rnd=5F03D3B8A81E0299A2E580EB406DEEB6532C4FE8)

Ez a hölgy az alapvető emberi jogokra hivatkozva elítélte a cselekedetet, majd felhívott mindenkit, hogy őhozzá hasonlóan lépjenek.

(Nem merem azt írni, hogy) Tisztelt asszonyom!

Úgy tűnik, ön nem Szerbiában, a Vajdaságban, azon is belül Szabadkán él, mivel nem ismeri ennek az országnak az Alkotmányát, a tartomány és a vajdasági községek alapszabályait. Ezekből szeretnék idézni egy-két részletet, hátha elgondolkodik azon, mit is nevezünk alapvető emberi jogoknak:

I. ALKOTMÁNY

(http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Madjari/Jogszabalyok/alkotmany_srb.pdf)

A személyiség méltósága és szabad fejlődése

23. szakasz

Az emberi méltóság sérthetetlen, mindenki köteles tiszteletben tartani és védelmezni.

Mindenkinek joga van a szabad személyiségfejlődésre, ha ezzel nem sérti mások Alkotmányban szavatolt jogait.

Mozgásszabadság

39. szakasz

Mindenkit megillet a Szerb Köztársaság területén való szabad mozgás és letelepedés, annak elhagyásának és az oda való visszatérés joga.

A mozgás- és letelepedési szabadság, valamint a Szerb Köztársaság elhagyásának joga törvénnyel korlátozható, ha azt büntető eljárás lefolytatása, a közrend és a közerkölcs védelme, fertőző betegségek terjedésének megakadályozása vagy a Szerb Köztársaság védelme indokolja.

A külföldiek beutazását és a Szerb Köztársaságban való tartózkodását törvény szabályozza. A külföldi személy csak az illetékes szerv határozata alapján utasítható ki, törvényben előirányzott eljárásban és ha számára biztosított a fellebbezés joga, és csak oda, ahol faja, neme, vallása, nemzeti hovatartozása, állampolgársága, valamely társadalmi csoporthoz tartozása, politikai véleménye miatt nem fenyegeti üldözés, vagy a jelen Alkotmányban szavatolt jogainak súlyos megszegése.

Egészségvédelem

68. szakasz

Mindenkinek joga van testi és lelki egészségének védelmére. Ha azt más módon nem valósítják meg, a gyermekek, a terhes nők, a szülési szabadságon lévő anyák, a hét évnél fiatalabb gyermekeket önállóan ellátó szülők és az idős személyek egészségvédelme a közbevételekből valósul meg, a törvénnyel összhangban.

A betegbiztosítást, az egészségvédelmet és az egészségügyi alapok megalapítását törvény szabályozza.

A Szerb Köztársaság támogatja az egészségügyi kultúra és a testnevelés fejlesztését.

II. VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ALAPSZABÁLYA

(http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Madjari/Jogszabalyok/Statut_APV_hu.pdf)

Mivel nem szeretnék szószátyárkodni, nem írom ki a rendelkezéseket, amelyek kísértetiesen hasonlítanak az Alkotmányban találtakhoz.

III. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ALAPSZABÁLYA

(www.kanjiza.rs/ujlap/site/documents/alapszabaly.pdf)

1. szakasz

Magyarkanizsa község (a továbbiakban: község) a helyi önkormányzat megvalósulásának alapvető területi egysége, amely szervei révén képes önállóan gyakorolni a hatáskörébe tartozó valamennyi jogot és kötelezettséget.

A helyi önkormányzat az állampolgároknak az a joga, hogy a helyben élő lakosság közvetlen, közös és általános érdekeit képviselő közügyeket – közvetlenül és a helyi önkormányzati egységekben szabadon választott képviselőik révén – irányítsák, valamint a helyi önkormányzati szervek abbéli joga és képessége, hogy a törvény szabta határok között szabályozzák és irányítsák a hatáskörükbe tartozó és a helyben élő lakosságot érintő közügyeket.

Külföldi állampolgárok törvényben megállapított feltételek mellett és módon gyakorolhatnak egyes helyi önkormányzati jogokat.

A helyi önkormányzat ügyeinek irányításával kapcsolatos jog – az alkotmánnyal, a törvénnyel és a helyi önkormányzati egység alapszabályával összhangban – a helyi önkormányzati egység területén azokat az állampolgárokat illeti meg, akik választójoggal és a helyi önkormányzati egység területén állandó lakóhellyel rendelkeznek.

2. Átruházott ügyek

18. szakasz

Az állampolgárok jogainak és kötelezettségeinek hatékonyabb és ésszerűbb érvényesítése, az életüket és munkájukat közvetlenül érintő szükségletek kielégítése érdekében egyes államigazgatási ügyek átruházhatók a községre.

Az átruházott ügyek ellátására az eszközöket az ügyek fajtájával és terjedelmével összhangban a Szerb Köztársaság költségvetése biztosítja.

19. szakasz

Átruházott ügyek keretében a község ellátja a közoktatás, az egészségügy, a környezetvédelem, a bányászat, az áru- és szolgáltatásforgalom, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és erdészet szakterületének felügyelőségi ellenőrzési ügyeit és a törvénnyel összhangban álló egyéb felügyelőségi ügyeket.

٭

Remélem Őn is megleli majd (ha másként nem, hát szerb nyelven, hogy Ön is értse) mindezeket, majd pedig elgondolkozik azokon a következtetéseken, amire én jutottam. Ezek a következtetések – úgy tűnnek majd – Magyarkanizsa önkormányzata védelme érdekében íródtak, azonban leellenőrizheti, az elmúlt több mint három évben (meg az azt megelőző négyben) minden megnyilvánulásom az önkormányzat felé jóindulatú és építő kritika volt (és semmi más).

KÖVETKEZTETÉSEIM

{C}· Dr. Bimbó Mihály és Magyarkanizsa önkormányzata ezzel a tettükkel semmi mást nem tettek, mint betartották az alkotmányos és törvényes rendelkezéseket a helyi lakosság védelme érdekében.

{C}· Sajnálom, hogy ezeket a lépéseket nem mindjárt a menekültáradat indulása után azonnal (az idén márciusban) lépték meg, semmi sem indokolja a több mint három hónapos késlekedésüket.

{C}· Ön az emberi jogok élharcosaként mutatkozik be, de hol volt az elmúlt évtizedekben (vagy ha fiatalabb: években, amikor az aktuális hatalom sorban csorbította a polgárainak és nemzeti kisebbségeinek alapvető jogait?

{C}· Mindezt magyarul írtam le, ha már Ön, aki szabadkai csak szerb nyelven kommunikált a polgárokkal, remélem, talál majd olyan személyt, aki hajlandó lesz lefordítani a szöveget szerb nyelvre (minderre alkotmányos jogom van, habár lehetséges, Ön azt fogja mondani: „govori srpski da te ceo svet razume”, de ne feledje az ilyen világ csak az Öné lehet, az enyém sohasem!

{C}· A végére hagytam a csattanót! Ön arra kért mindenkit, ítéljék el Magyarkanizsa önkormányzatát. Én ilyet nem teszek, csak arra kérek mindenkit, röhögjük ki az olyan kvázidemokratákat, kváziliberálisokat (sokáig tudnám folytatni), mint amilyen Ön, akiknek nem számítanak a közvetlen és tágabb környezete polgárainak alapvető emberi és polgári jogai, valamint érdekei, azokat eltiporva szeretne a világot megváltó személy szerepében tetszelegni.

{C}· Ne felejtse el: én ebben a szomorú helyzetben (habár sírhatnék), jókat röhögök Önön!

Balla Lajos

Oromhegyes, November 29. utca 44.

Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

Adakozók, mecénások Zentán - illusztráció
2017. DECEMBER 21.
[ 23:19 ]
Szavalóverseny Péterrévén - illusztráció
2017. NOVEMBER 7.
[ 17:45 ]
Ismét egy csodás, gyermekkacajtól hangos hetet zárt a Hunyadi János Általános Iskola, ugyanis október első hetében került megrendezésre a gyermekhét.Ezen a héten minden a gyerekekért van. Nincs felelés, és házi feladat is csak módjával. Ami még ennél is fontosabb, a programot is maguknak állíthatják össze. Így...
2017. OKTÓBER 7.
[ 11:32 ]
Szeptember elsején a Hunyadi János Általános Iskola újra megnyitotta színes kapuit tanulni vágyó diákjai előtt. A gyerekek kis csoportokban állva beszélgettek a nyaralásról, a táborokról, megannyi életre szóló élményről. Ezen a napon hivatalosan is véget ért a hosszú nyári szünidő, kezdetét vette egy új, másféle...
2017. SZEPTEMBER 2.
[ 7:12 ]
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében a hetedik Gion-tábort tartották az elmúlt hét folyamán az újvidéki Apáczai Fiúkollégiumban. A Gion Nándorról elnevezett egyhetes ingyenes táborba a tavalyi olvasási verseny döntőjében elért eredmények alapján juthattak be az általános iskolák tanulói. Az első...
2017. JÚLIUS 30.
[ 18:14 ]
Beolvasás folyamatban