Anyanyelvünk
Sokat beszél, de keveset mond
Betűméret:             

A halandzsa értelmes beszédnek ható értelmetlen vagy összefüggéstelen szöveg. Zavaros, gyakran lódító, nagyképű fecsegés, mellébeszélés. Művelhető anyanyelven és valamely idegen nyelv hangzását utánozó szavakkal is. Ez utóbbival szívesen élnek a humoristák.

És anyanyelvén ki halandzsázik? Zagyvál, összevissza beszél, maszlagol, hantázik, locsog, süketel, blablázik – mondanák a fiatalok.

Vegyük példaként a politikusokat. A témától függően vannak közismert halandzsák. Nélkülük nem is tudnának semmitmondóan sokat beszélni.

Példáink az írott sajtóból származnak.

„Még a múlt hónapban felkértem egy szakértői csoportot… Több alkalommal is foglalkoztunk a készülő programokkal… Elvégezték a helyzetértékelést, a gazdasági, demográfiai, oktatási és egyéb vonatkozásait… Ezt követően a helyzetértékelés analízisét kell elvégeznie egy szűkebb csapatnak, majd megfogalmazni a konkrét programokat… Ha az anyag munkaváltozata elkészül(…) ezt az anyagot meg kell vitatni… Ennek a dokumentumnak el kell készülnie, ezt követően pedig hozzá lehet fogni a megvalósításhoz… Világosan kell, hogy beszéljünk a helyzetünkről… A közösségünket érintő aktuális eseményekre, jelenségekre, problémákra kell reflektálni… A közösségünket emésztő problémák megoldása elsősorban tőlünk függ… A fontos közösségi célokhoz nem lehet a kényelmes könnyű úton eljutni … Szembesítsük önmagunkat azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, és hogy hogyan tudunk ebből kilábalni… A tervezet kapcsán eszmecserét folytattak a résztvevők… Ezek olyan súlyos és veszélyes problémák, amelyeket nem szabad szó és cselekvés nélkül hagyni… Fontos beszélni erről a témáról, és megkísérelni pozitív irányba terelni… Az önkormányzatok saját akciótervet dolgozzanak ki, és létesítsenek a témában illetékes munkatestületeket… Meg kell találni a különböző szintű érdekegyeztetések lehetőségét és változatos módozatait… Meg van bennünk a tenni akarás, az ötletek és cselekvési tervek bősége… Kemény munka, csoportmunka, kitartó munka… A tenni akarás, az ötletek és cselekvések sokaságának az eredménye…Ezzel a problémával szembe kell nézni… Ezért tenni kell… Erőnkhöz mérten mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a súlyos probléma kezelhetővé váljék… Már elkészült a látlelet a jelenlegi helyzetről. Ennek az értékelése most folyik, ezt követően pedig konkrét (…) programokat kell alkotni és utána közvitára bocsátani őket… (De) tenni ellene lehet és érdemes is… Vállalni kell a felelősséget… A szakmaiságra alapozott, átgondolt, a minden erőt összefogó fáradhatatlan munka ezen a területen is sikereket eredményez majd… A felszólalók konstruktív jellegű meglátásait és ötleteit (majd) beépítik a stratégia tervezetébe…”

És ez még csak az általános”problémák feltárására” vonatkozott, mindössze néhány találomra kiragadott példával. Hasonló a helyzet a kisebbségi sors, a magyarság összetartozása, a gazdasági problémák, vagy a vidékünkön elharapódzó erőszak kapcsán elhangzó vélemények területén is. Íme néhány:

„A kisebbségi érdekképviselet céljait csakis a többségi politikai színtér szereplőivel együttműködve lehet és kell megvalósítani… A magyar-szerb kapcsolatokban ma a megbékélés jellemző, a kisebbségi jogok érvényesülése útján… A magyar-szerb kapcsolatokban a történelmi áttörés időszakát éljük, de még sok a teendő… A megbékélés pillérei a demokrácia és a biztonság, a gazdasági együttműködés, valamint a kisebbségi jogok érvényesítése és az autonómia… (Az átfogó program) célja a magyarság összetartozásának építése és erősítése, s ennek keretében nyilvánvalóan azok az intézkedések, amelyek a külhoni magyar közösségek megmaradását szolgálják. Egyféle nemzetmentést, mert ha ez nem sikerül, akkor értelmetlenné válik összetartozásról beszélni… Minden érdeklődő megértheti a dilemmákat és a változások motorját, valamint ihletet meríthet a minél hatékonyabb kisebbségi érdekérvényesítés megvalósításához…”

Ugye, milyen sokat beszélnek, és milyen keveset mondanak!?!

Viola Lujza

Az Ön hozzászólása

1000 leütés maradt még
Eddigi hozzászólások

Nincs hozzászólás. Legyen az első!

2014. SZEPTEMBER 2.
[ 21:32 ]
Nagy Lajos karcolatai látszólag az állatokról szólnak, de valójában mindig az emberek tulajdonságait, viselkedését állítják pellengérre. Humoros, rövid, csattanós írásokról lévén szó, a kritika se annyira bántó.A farkas címűben így ír: „A farkas vadállat. Azaz nem is olyan vad. Sőt talán szelídnek is...
2014. JÚLIUS 2.
[ 10:33 ]
Ismerünk olyan szóvicceket, amelyek álösszetétellel, félrehallással jöttek létre, vagy szólásokkal kapcsolatosak.Az álösszetételek olyan szavak, amelyek látszólag lehetnének összetettek is.- Hol terem a CD? – Diszkréten.- Mi kell a babázáshoz? – Bab meg víz.- Mit kapsz, ha egy kerek telekre kastélyt építesz?...
2014. JÚNIUS 5.
[ 22:51 ]
A szóvicc szójátékon, vagy valamely többjelentésű vagy azonos alakú szónak egyidejűleg több értelemben való használatán alapuló vicc. Gyakran élnek vele humoros kedvű íróink, humoristáink, de a mindennapi életben is előfordulnak.Több csoportba sorolhatjuk őket. Talán a legismertebbek az azonos alakú szavakkal alkotottak....
2014. MÁJUS 5.
[ 22:47 ]
Beolvasás folyamatban